Over ons

Het platform vertelt het verhaal van de wederopbouw van Rotterdam. Vanaf het bombardement tot nu. In 2015 startte het platform met het verhaal over de oostelijke binnenstad op deze website. Dit gebied was door de Rijksdienst van Cultureel Erfgoed aangewezen als nationaal aandachtsgebied. We breiden stapsgewijs de verhalen over andere Rotterdamse wederopbouwwijken, gebouwen, gebeurtenissen en personen uit. Via de website, tentoonstellingen, lezingen en rondleidingen voor jong en oud.

Platform
 

Platform Wederopbouw Rotterdam heeft als doel Rotterdammers, van jong tot oud, van bewoner tot stadmaker, bewust te maken van de wederopbouwhistorie in de stad om hiermee meer betrokkenheid te creëren naar hun omgeving. Het platform doet dit aan de hand van het levende wederopbouwmuseum dat de stad heeft: de gebouwen en de mensen. De verhalen van deze gebouwen, personen en gebeurtenissen vertelt het platform op meerdere manieren. Denk aan rondleidingen, tentoonstellingen, lezingen, social media en het organiseren van het evenement Opbouwdag. Maar de belangrijkste verzamelplaats voor al deze verhalen is de website. Dit is de plek om informatie te vinden over de wederopbouw in Rotterdam!

Website

Op de website zijn rijk geïllustreerde artikelen over gebeurtenissen, gebieden en gebouwen te vinden. U kunt verdwalen tussen alle gebouwen, selecteren op onderwerp, de plekken op de kaart bekijken of de artikelen in een tijdlijn geplaatst zien. Daarnaast geven de verhalen van mensen die de wederopbouwperiode hebben meegemaakt of een speciale band hebben met een wederopbouwplek, de website een persoonlijke laag. Het platform roept bezoekers van de website op hun ervaringen met ons te delen. Op deze manier blijft de website groeien en relevant. De bijdragen worden na redactie geplaatst bij het desbetreffende onderdeel van de website. U kunt uw verhaal delen door uw verhaal per e-mail te versturen naar contact@wederopbouwrotterdam.nl. U kunt er ook voor kiezen dat iemand langs komt voor een kort interview.

Ook toegevoegd aan de website is een inventarisatie, die in 1993 het Comité Wederopbouw, als onderdeel van het Inventarisatieproject Wederopbouw, heeft gedaan naar gebouwen in Rotterdam die zijn verrezen in de periode 1940 en 1965. Hier vind je alle 486 objecten en informatie uit dat onderzoek.

De ambitie is het creëren van één website als belangrijkste informatiebron over de wederopbouw van de Rotterdamse binnenstad. De site zal daarom de komende jaren blijven uitbreiden met zowel meer persoonlijke verhalen als meer achtergrondinformatie over de wederopbouw van de Rotterdamse binnenstad. Actuele zaken of activiteiten die verband houden met de wederopbouw uit de stad krijgen eveneens een podium op deze site.

Waarom een platform?

Wederopbouw is het begrip dat gebruikt wordt voor de herbouw van Nederland na de verwoestingen van de Tweede Wereldoorlog. In de architectuur en stedenbouw betreft het vooral de periode van 1945 tot ongeveer 1968. Rotterdam is dé Wederopbouwstad van Nederland. Hier is de wederopbouw het best zichtbaar, vooral in het centrum. Door het bombardement van 14 mei 1940 was het hart van de stad verwoest.
 

In 2015 was het 75 jaar geleden dat de wederopbouw begon. De identiteit van de binnenstad van Rotterdam als moderne wereldstad is voor een groot deel geworteld in de wederopgebouwde binnenstad. We zien de laatste jaren een herwaardering voor deze periode. Wederopbouwstraten zoals de Meent en de Pannekoekstraat hebben zich ontwikkeld tot levendige straten. De kenmerkende wederopbouwarchitectuur heeft in deze ontwikkeling een belangrijk aandeel.

Het is niet verwonderlijk dat de Rijksdienst Cultureel Erfgoed de oostelijke binnenstad heeft benoemd als één van de 30 nationale aandachtsgebieden wederopbouw. Daarmee wil het de aandacht vestigen op de historische kwaliteiten. De publieksbrochure over de Oostelijke Binnenstad vindt u hier.

Het onderzoek, de Cultuurhistorische Verkenning Oostelijke Binnenstad van Anne Beeksma, dat na benoeming van de RCE plaatsvond, was de aanleiding voor het initiatief van het platform. 
 

Het platform onderschrijft de herwaardering voor de periode en hoe belangrijk de wederopbouw voor de stad is geweest. Het besluit, om de informatie over de wederopbouw met een breed publiek te willen delen, was snel genomen. Het bundelen van informatie en verhalen over deze gebouwen en periode kent een zekere tijdsdruk. Verhalen uit eerste hand verdwijnen, gebouwen worden getransformeerd of gesloopt. Met groot enthousiasme werkt het platform daarom elke dag aan het opduiken en vertellen van informatie, beelden en verhalen over de wederopbouw. 
 

Organisatie

Platform team

 • Paul Groenendijk
 • Inge Hagenbeuk
 • Marlies Lageweg
 • Hedwig van der Linden
 • Rinus van Dam
 • Billy Nolan
 • Olivier Scheffer
 • Richard Bakker
 • Frank Huibers
 • Lucas van Zuijlen
 • Elizabeth Poot
   

Bestuur

 • Sanne van Manen (voorzitter, associate MVRDV, gastdocent Academie van Bouwkunst)
 • Frederik Pöll (architect/eigenaar Frederik Pöll Bureau voor Architectuur, gastdocent Academie van Bouwkunst)
 • Lisa van der Slot (architect/partner De Zwarte Hond)
 • Annemiek Baljon (secretaris)
 • Sander Sedee (penningmeester, Finance & Risk trainee NN Group)
   

Raad van Advies

 • Anita Blom (gepensioneerd senior-specialist Wederopbouw en naoorlogse stedenbouw & Projectleider Verkenning Post 65, RCE)
 • Kees Vrijdag (voormalig PR-officer KVK en voorzitter Stichting Aan Den Slag!)
 • Astrid Karbaat (bureau Monumenten en Cultuurhistorie Gemeente Rotterdam)
 • Thieu Knibbeler (bureau Monumenten en Cultuurhistorie Gemeente Rotterdam)
 • Siebe Thissen (historicus)
 • Jantje Steenhuis (stadsarchivaris Rotterdam, Stadsarchief Rotterdam)
 • Wijnand Galema (architectuurhistoricus)
 • Michelle Provoost (partner Crimson Architectural Historians, directeur International New Town Institute)

Financiële ondersteuning onderzoek, website, Opbouwdagen en projecten

 • dr. Hendrik Muller Fonds
 • Elise Mathilde Fonds
 • Stichting Bevordering van Volkskracht
 • Stichting Job Dura Fonds
 • Stichting Wijngaarden Boot
 • Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Van der Mandele Stichting
 • Van Ommeren de Voogt Stichting
 • VSBfonds
 • Gemeente Rotterdam bureau Binnenstad
 • Gemeente Rotterdam bureau Monumenten
 • Rotterdam Festivals
 • Jurriaanse Stichting
 • Cultuurfonds

Initiatief
 

Marco Stout (stadmaker) en Astrid Karbaat (bureau Monumenten & Cultuurhistorie)

Partners
 

 • Gemeente Rotterdam (bureau Binnenstad en bureau Monumenten & Cultuurhistorie)
 • Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Stadsarchief Rotterdam
 • Museum Rotterdam
 • Air (Architectuurinstituut Rotterdam)
 • Historisch Genootschap Roterodamum

ANBI
 

Jaarverslag en financiële verantwoording
 

Beleidsplan