Over ons

Het platform vertelt op deze website het verhaal van de wederopbouw van Rotterdam. Vanaf het bombardement tot nu. In 2015 startte het platform met het verhaal over de oostelijke binnenstad. Dit gebied was door de Rijksdienst van Cultureel Erfgoed aangewezen als nationaal aandachtsgebied. De wederopbouwsite wordt stapsgewijs uitgebreid met andere Rotterdamse wederopbouwwijken, gebouwen en verhalen.

Platform

Het Platform Wederopbouw Rotterdam heeft als doel Rotterdammers, van jong tot oud, van bewoner tot stadmaker, bewust te maken van de wederopbouwhistorie in de stad om hiermee meer betrokkenheid te creëren naar hun omgeving. Het platform doet dit aan de hand van het levende wederopbouwmuseum dat de stad heeft: de gebouwen en de mensen. De verhalen van deze gebouwen, personen en gebeurtenissen vertelt het platform op meerdere manieren. Denk aan rondleidingen, tentoonstellingen, lezingen, social media en het organiseren van het evenement Opbouwdag. Maar de belangrijkste verzamelplaats voor al deze verhalen is de website. Dit is de plek om informatie te vinden over de wederopbouw in Rotterdam!

Website

Op de website zijn rijk geïllustreerde artikelen over gebeurtenissen, gebieden en gebouwen te vinden. U kunt verdwalen tussen alle gebouwen, selecteren op onderwerp, de plekken op de kaart bekijken of de artikelen in een tijdlijn geplaatst zien. Daarnaast geven de verhalen van mensen die de wederopbouwperiode hebben meegemaakt of een speciale band hebben met een wederopbouwplek, de website een persoonlijke laag. Het platform roept bezoekers van de website op hun ervaringen met ons te delen. Op deze manier blijft de website groeien en relevant. De bijdragen worden na redactie geplaatst bij het desbetreffende onderdeel van de website. U kunt uw verhaal delen door uw verhaal per e-mail te versturen naar contact@wederopbouwrotterdam.nl. U kunt er ook voor kiezen dat iemand langs komt voor een kort interview.

Ook toegevoegd aan de website is een inventarisatie, die in 1993 het Comité Wederopbouw, als onderdeel van het Inventarisatieproject Wederopbouw, heeft gedaan naar gebouwen in Rotterdam die zijn verrezen in de periode 1940 en 1965. Hier vind je alle 486 objecten en informatie uit dat onderzoek.

De ambitie is het creëren van één website als belangrijkste informatiebron over de wederopbouw van de Rotterdamse binnenstad. De site zal daarom de komende jaren blijven uitbreiden met zowel meer persoonlijke verhalen als meer achtergrondinformatie over de wederopbouw van de Rotterdamse binnenstad. Actuele zaken of activiteiten die verband houden met de wederopbouw uit de stad krijgen eveneens een podium op deze site.

Waarom een platform?

Wederopbouw is het begrip dat gebruikt wordt voor de herbouw van Nederland na de verwoestingen van de Tweede Wereldoorlog. In de architectuur en stedenbouw betreft het vooral de periode van 1945 tot ongeveer 1968. Rotterdam is dé Wederopbouwstad van Nederland. Hier is de wederopbouw het best zichtbaar, vooral in het centrum. Door het bombardement van 14 mei 1940 was het hart van de stad verwoest.

In 2015 was het 75 jaar geleden dat de wederopbouw begon. De identiteit van de binnenstad van Rotterdam als moderne wereldstad is voor een groot deel geworteld in de wederopgebouwde binnenstad. We zien de laatste jaren een herwaardering voor deze periode. Wederopbouwstraten zoals de Meent en de Pannekoekstraat hebben zich ontwikkeld tot levendige straten. De kenmerkende wederopbouwarchitectuur heeft in deze ontwikkeling een belangrijk aandeel.

Het is niet verwonderlijk dat de Rijksdienst Cultureel Erfgoed de oostelijke binnenstad heeft benoemd als nationaal aandachtsgebied wederopbouw. Daarmee wil het de aandacht vestigen op de historische kwaliteiten.

Het onderzoek, de Cultuurhistorische Verkenning Oostelijke Binnenstad van Anne Beeksma, dat na benoeming van de RCE plaatsvond, was de aanleiding voor het initiatief van het platform. U kunt dit onderzoek hier downloaden.

Het platform onderschrijft de herwaardering voor de periode en hoe belangrijk de wederopbouw voor de stad is geweest. Het besluit, om de informatie over de wederopbouw met een breed publiek te willen delen, was snel genomen. Het bundelen van informatie en verhalen over deze gebouwen en periode kent een zekere tijdsdruk. Verhalen uit eerste hand verdwijnen, gebouwen worden getransformeerd of gesloopt. Met groot enthousiasme werkt het platform daarom elke dag aan het opduiken en vertellen van informatie, beelden en verhalen over de wederopbouw.

Organisatie

Initiatief

Marco Stout en Astrid Karbaat (bureau Monumenten & Cultuurhistorie)

Platform werkgroep

Anne Beeksma
Paul Groenendijk
Rinus van Dam
Inge Hagenbeuk
Marlies Lageweg
Hedwig van der Linden
Marco Stout
Amanda Terpstra

Bestuur

Marco Stout (voorzitter)
Ninke Happel (secretaris)
Rob Lugtenburg (penningmeester)

Raad van Advies

Anita Blom (senior-specialist Wederopbouw en naoorlogse stedenbouw & Projectleider Verkenning Post 65, RCE)
Kees Vrijdag (voorzitter Stichting Aan Den Slag!)
Astrid Karbaat (afdeling monumenten en erfgoed Gemeente Rotterdam) Wijnand Galema (architectuurhistoricus)
Siebe Thissen (hoofd Beeldende Kunst & Openbare Ruimte bij CBK Rotterdam)
Jantje Steenhuis (stadsarchivaris Rotterdam, Stadsarchief Rotterdam)
Astrid Sanson (voormalig directeur Binnenstad en Stedelijke Kwaliteit, gemeente Rotterdam)
Michelle Provoost (partner Crimson Architectural Historians, directeur International New Town Institute)

Financiële ondersteuning

dr. Hendrik Muller Fonds
Elise Mathilde Fonds
Stichting Bevordering van Volkskracht
Stichting Job Dura Fonds
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
Van der Mandele Stichting
Van Ommeren de Voogt Stichting
VSBfonds
Gemeente Rotterdam bureau Binnenstad
Gemeente Rotterdam Bureau Monumenten

Partners

Gemeente Rotterdam (bureau Binnenstad en bureau Monumenten & Cultuurhistorie)
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Stadsarchief Rotterdam
Museum Rotterdam
Air (Architectuurinstituut Rotterdam)
Historisch Genootschap Roterodamum
StADS! (Stichting Aan Den Slag)

RSIN nummer

8572.62.324

Jaarverslag en financiële verantwoording

Download 2017
Download 2018

Beleidsplan

Download