Objecten

Lijnbaan 112 t/m 120 (even), Lijnbaan 165; 171 en Van Oldenbarnevelthof 013

Projectgegevens

SID
5
Object
6
Beschrijving
Dit BRUGGEBOUW maakt deel uit van de uitbreiding van de Lijnbaan die aan het eind van de jaren zestig werd gerealiseerd. Naast het bruggebouw kwamen aan de oostzijde een uitbreiding van meubelmagazijn De Klerk en een voortzetting van de Lijnbaanbebouwing tot stand en aan de westzijde een uitbreiding van warenhuis Ter Meulen en de laatste fase van de Lijnbaanflats door Krijgsman en Van Duin. Het bruggebouw verbindt deze vier bouwvolumes met elkaar en overkluist de Lijnbaan. De kelder van het bruggebouw is geopend en maakt deel uit van de openbare ruimte. In de `kuil' bevinden zich kleine winkels en inmiddels dichtgezette toegangen voor de warenhuizen van De Klerk en Ter Meulen. Een brutalistisch vormgegeven trap leidt vanaf de zuidzijde naar het verdiepte trottoir. Aan de noordzijde voerde een `tapis roulant' vanuit de kuil naar het maaiveld. Deze rolmat is vervangen door een luie trap.Het bruggebouw is een ontwerp van Van den Broek en Bakema en werd gebouwd tussen 1968 en 1971 in opdracht van de Gemeente Rotterdam ten behoeve van een kunstencentrum. De zichtbare constructieonderdelen zijn van gebouchardeerde beton. Met schokbetonnen stijlen, kunststeen borstweringen en stalen kozijnen is het gebouw uitgevoerd in een overeenkomstige vormgeving als de overige bebouwing aan de Lijnbaan. Het niveauverschil op de verdieping tussen oost- en westzijde is aan de buitenkant zichtbaar door een verspringing in de betonnen vloerband.
Adres
Lijnbaan 112 t/m 120 (even), Lijnbaan 165; 171 en Van Oldenbarnevelthof 013
Architecten
Broek, J.H. van den; Bakema, J.B. (architectenbureau Van den Broek en Bakema)
Buurtnaam
COOL
Huidige functie
winkel(s)
Naam complex
-
Ontstaansperiode
1968-1971
Oorspronkelijke functie
winkel(s); openbare voorziening(en)

Adres

Naam complex
-
Adres
Lijnbaan 112 t/m 120 (even), Lijnbaan 165; 171 en Van Oldenbarnevelthof 013
Straatnaam
LIJNBAAN
Postcode
3012ER
Secundaire adressen
-

Archief

Archiefnummer
BWT-nr.
Bijzonderheden
tekeningen op microfiche
Formuliernummer
19339
Registratie nummer BWT
B3.71'68
Vindplaats bouwtekeningen
archief dS+V, deel Bouw- & Woningtoezicht

Bouwkundig

Aantal bouwlagen
02; kelder
Bijzonderheden
-
Constructie
gewapend beton
Dak
plat
Gevel
schokbeton, kunststeen, gebouchardeerde beton
Interieur
-
Toegepaste kunst
-
Vensters & Kozijnen
staal

Functie

Bijzonderheden
overbouwing Lijnbaan, waarin zich aanvankelijk een kunstencentrum en winkels bevonden. Tegenwoordig zijn er alleen winkels gehuisvest. Het geheel maakt deel uit van de voltooiing van de Lijnbaan die tevens bestaat uit een uitbreiding van warenhuis Ter Meulen, een uitbreiding van meubelmagazijn De Klerk en een strook winkels als voortzetting van de Lijnbaan; het gebouw heeft expeditietoegangen die in de belendende bebouwing zijn gesitueerd; Van Oldenbarnevelthof 009 en Van Bijlandtplaats 052
Huidige functie
winkel(s)
Oorspronkelijke functie
winkel(s); openbare voorziening(en)
Type complex
bruggebouw

Geografisch

Appartementnummer
-
Artol cordinaten X-as
9245546
Artol cordinaten Y-as
43711764
Bijzonderheden
-
Buurtnaam
COOL
Buurtnummer
12
Kaartcode
U4
Kadastraalnummer
04AG01325
Sub-buurtnummer
3
Wijk
A

Inventarisatie

Datum
1995/11/01
Dia's?
ja
Dianummers
19339 01 Z
Inventarisatie datum
1994/02/16
Mutatiedatum
1995/11/23
Naam inventariseerder
WyG
Naam muteerder
WyG

Restauratie

Bijzonderheden
plannen voor uitbreiding
Monument?
nee
Monumentnummer
-
Restauratie architect
-
Restauratie jaar
-
Restauratie?
nee
Rijksprovinciaalgemeentelijk monument
-
Sloopgegevens
-

Stedenbouwkundig

Bijzonderheden
het gebouw overkluist de Lijnbaan en heeft onder het bruggedeelte een verdiept trottoir dat door middel van een brutalistisch vormgegeven trap aan de zuidzijde is te bereiken. In deze `kuil' waren toegangen gelegen voor de warenhuizen van De Klerk en Ter Meulen. In de oorspronkelijke situatie leidde een `tapis roulant' vanuit deze kuil naar het Lijnbaanplein
Expeditiehof
ja, Van Oldenbarnevelthof
Hoekoplossingen
nee
Rooilijngegevens
het gebouw vormt een scharnierpunt die diverse bouwvolumes met elkaar verbindt; aan de noordzijde heeft het gebouw een lange gevel aan het Lijnbaanplein
Vrijstaand?
nee

Uitvoerenden

Adviseur
ir. A. Aronsohn ci
Architecten
Broek, J.H. van den; Bakema, J.B. (architectenbureau Van den Broek en Bakema)
Bijzonderheden
medewerkend architect: J.E. Rijnsdorpwerknummer bureau Van den Broek en Bakema: 1329
Constructeur
Basto, Oudenbosch
Datum opname BWT
1971/05/03
Kunstenaar
-
Ontstaansperiode
1968-1971
Opdrachtgever
Gemeente Rotterdam
Stichtingsjaar
1969