Objecten

Van Oldenbarneveltplaats 200 t/m 452 (even) en Karel Doormanstraat 340

Projectgegevens

SID
5
Object
1
Beschrijving
Deze GALERIJFLAT vormt de meest zuidelijke schijf van de reeks hoogbouwflats haaks op de Lijnbaan. Het gebouw maakt deel uit van het stedebouwkundig plan van de Lijnbaanflats die onder leiding van hoofdarchitect Maaskant werden uitgevoerd. Het gebouw werd gelijkertijd gebouwd met het kantoorgebouw parallel aan de Lijnbaan (zie Lijnbaan 119), het filiaal van Gerzon aan de oostkant van de flat (Lijnbaan 101) en de parkeergarage op de Van Bijlandtplaats (Crispijnstraat 6), waarmee het de voltooiing van het plan werd bereikt. Deze laatste fase werd in zijn geheel ontworpen door architectenbureau Krijgsman en Van Duin en kwam tot stand in de periode 1967-1970.Het gebouw heeft een langwerpige rechthoekige plattegrond en telt dertien bouwlagen. De woningen bevinden zich op de derde tot en met de twaalfde verdieping. De onderbouw van drie bouwlagen heeft op de begane grond winkels en daarboven twee kantoorlagen. De gevel aan de Van Oldenbarneveltplaats heeft op de begane grond een aluminium pui op een plint van zwart Afrikaans graniet. Voor de puien steekt een doorlopende, uitkragende luifel uit. Geheel links bevindt zich de entreepartij en daarnaast de aansluiting naar het naastgelegen Gerzonfiliaal. Een betonnen trap geeft toegang tot de eerste verdieping. Deze verdieping bevat kantoren, kraagt ten opzichte van de bovengelegen verdiepingen enigszins uit en was oorspronkelijk opgebouwd uit stalen puien tussen betonnen banden. De tweede kantoorlaag wordt ontsloten door een galerij die deel uitmaakt van de reeks galerijen die zich langs de verdiepingen uitstrekken. De betonnen galerijen worden ondersteund door uitstekende betonnen liggers die in een opdringerige paarsblauwe kleur zijn geverfd. De galerijen zijn voorzien van een balustrade van in staal gevatte glaspanelen.De ontsluiting van de galerijen bevindt zich aan de oostkant; het trappenhuis is herkenbaar aan de verticale strook van paarse baksteen die tot boven de dakrand is doorgezet. Links van de galerijen is muurwerk van lichtgele verblendsteen te zien, afgewisseld door grote betonnen vlakken op de oneven verdiepingen. Rechts bevindt zich een naar voren geplaatste metselwerk strook die vanaf de begane grond tot aan de dakrand doorloopt. In het metselwerk is een onregelmatig vlakkenpatroon aangebracht op betonnen neuzen.De zuidgevel wordt horizontaal geleed door uitkragende betonnen kaders die zich over de volle breedte uitstrekken langs de even verdiepingen. In en tussen de kaders zijn balkons aangebracht, die door die door windschermen worden verdeeld. De woningen hebben hier brede houten puien. De uiteinden van de gevel zijn opgebouwd uit lichtgele verblendsteen op de even en beton op de oneven verdiepingen. De begane grond is opgetrokken uit paarse baksteen.Bijzondere aandacht is besteed aan beide kopgevels van het gebouw. Deze worden sterk bepaald door de betonnen vloerbanden die om de andere verdieping links of rechts met elkaar verbonden zijn door een betonnen band van gelijke dikte. Hierdoor ontstaat een meanderend patroon dat zich vanaf de eerste verdieping uitstrekt tot aan de daklijst. Tussen de vloerbanden zijn houten puien en inpandige balkons aangebracht. De zijkanten van de balkons worden om de andere verdieping afgesloten door het beton van de meanderende band. Hierdoor ontstaat een hoge plasticiteit die vanuit het wisselende perspectief van de voorbijganger een spannend gevelbeeld oplevert. De westelijke kopgevel heeft geheel links een verticale vensterstrook waarachter het noodtrappenhuis zich bevindt. De onderbouw heeft aan deze kant afwisselend gesloten en open vlakken van beton en glas; op de begane grond is een luifel aangebracht.
Adres
Van Oldenbarneveltplaats 200 t/m 452 (even) en Karel Doormanstraat 340
Architecten
Krijgsman, A.; Duin, J. van (bureau Krijgsman en Van Duin)
Buurtnaam
COOL
Huidige functie
woning(en); winkel(s)
Naam complex
-
Ontstaansperiode
1967
Oorspronkelijke functie
woning(en); winkel(s)

Adres

Naam complex
-
Adres
Van Oldenbarneveltplaats 200 t/m 452 (even) en Karel Doormanstraat 340
Straatnaam
VAN OLDENBARNEVELTPLAATS
Postcode
3012AJ
Secundaire adressen
-

Archief

Archiefnummer
BWT-nr.
Bijzonderheden
blok A van de bouwaanvraag die uit meerdere onderdelen bestaat
Formuliernummer
19222
Registratie nummer BWT
B2.30'67
Vindplaats bouwtekeningen
GAR

Bouwkundig

Aantal bouwlagen
13
Bijzonderheden
betonnen gevelelementen zijn geverfd in een niet oorspronkelijke paarsblauwe kleur
Constructie
gewapend beton, systeemvloeren
Dak
plat
Gevel
beton, lichtgele verblendsteen, paarse baksteen plint van zwart Afrikaans graniet
Interieur
-
Toegepaste kunst
-
Vensters & Kozijnen
hout, aluminium winkelpuien

Functie

Bijzonderheden
blok 9 van de Lijnbaanflats; tegelijkertijd met blok 10, een filiaal van Gerzon en een parkeergarage op de Van Bijlandtplaats gebouwd
Huidige functie
woning(en); winkel(s)
Oorspronkelijke functie
woning(en); winkel(s)
Type complex
galerijflat op onderbouw met kantoren en winkels

Geografisch

Appartementnummer
-
Artol cordinaten X-as
0
Artol cordinaten Y-as
0
Bijzonderheden
-
Buurtnaam
COOL
Buurtnummer
12
Kaartcode
U4
Kadastraalnummer
04AG01321
Sub-buurtnummer
3
Wijk

Inventarisatie

Datum
1995/07/01
Dia's?
ja
Dianummers
19222 01 ZW 19222 02 NW
Inventarisatie datum
1995/03/30
Mutatiedatum
1995/11/09
Naam inventariseerder
WyG
Naam muteerder
WyG

Restauratie

Bijzonderheden
-
Monument?
nee
Monumentnummer
-
Restauratie architect
-
Restauratie jaar
-
Restauratie?
nee
Rijksprovinciaalgemeentelijk monument
-
Sloopgegevens
-

Stedenbouwkundig

Bijzonderheden
-
Expeditiehof
ja, Van Bijlandtplaats
Hoekoplossingen
bijzondere kopgevels met om de andere verdieping een gesloten balkon
Rooilijngegevens
het gebouw staat in de rooilijn van de Van Oldenbarneveltplaats en is door middel van de onderbouw verbonden aan de belendende gebouwen die in één bouwstroom totstand zijn gekomen
Vrijstaand?
nee

Uitvoerenden

Adviseur
-
Architecten
Krijgsman, A.; Duin, J. van (bureau Krijgsman en Van Duin)
Bijzonderheden
aannemer: N.V. Aannemingsmij J.P. van Eesterenwerknummer architectenbureau: 660428
Constructeur
N.V. Aannemingsmij J.P. van Eesteren
Datum opname BWT
-
Kunstenaar
-
Ontstaansperiode
1967
Opdrachtgever
-
Stichtingsjaar
1967