Objecten

Kruiskade 059 t/m 103 (oneven), Karel Doormanstraat 014 t/m 276 (even) en Lijnbaanhof 008 t/m 052 (even)

Projectgegevens

SID
4
Object
28
Beschrijving
Deze GALERIJFLAT vormt de meest noordelijke schijf van de hoogbouw die deel uitmaakt van de Lijnbaanflats; een reeks woongebouwen in het gebied tussen Coolsingel en Karel Doormanstraat. De flatgebouwen zijn het resultaat van een lange ontstaansgeschiedenis voor dit gebied waarvoor de eerste schetsen al in de oorlog werden getekend. Van binnenstadshoven met winkels en woningbouw op de verdiepingen evolueerden de eerste plannen tot het uiteindelijke concept van een voetgangersgebied met lage winkelbebouwing en gescheiden hiervan woningbouw in losse schijven van verschillende hoogte, gegroepeerd rond groene binnenhoven.Architect H.A. Maaskant werd benoemd tot hoofdarchitect van de woongebouwen die gefaseerd tot stand zijn gekomen. De blokken één en twee zijn in opdracht van Philips Pensioenfonds gebouwd naar ontwerp van H.D. Bakker. Blok drie en vier in opdracht van Olveh naar ontwerp van Krijgsman en Maaskant. De blokken vijf en zes zijn ontworpen door Maaskant en hebben Milders als principaal. Maaskant ontwierp eveneens de blokken zeven en acht in opdracht van Nillmij. De eerste serie werd in de jaren 1954-1955 uitgevoerd. De laatst uitgevoerde blokken, negen en tien, aan de zuidkant van het gebied, werden pas tussen 1967 en 1970 gebouwd. Het ensemble bestaat uit vier hoge galerijflats van dertien bouwlagen die haaks op de Lijnbaan zijn gesitueerd. In de onderbouw van twee bouwlagen zijn afwisselend winkels, kantoren en bergingen gesitueerd.Met uitzondering van de meest noordelijke, bevinden zich ten zuiden van de flatgebouwen binnenhoven die zijn ontstaan door twee bebouwingsstroken haaks op de hoge galerijflats. Aan de Karel Doormanstraat een lage bebouwing van drie bouwlagen en aan de kant van de Lijnbaan een galerijflat van negen bouwlagen. De binnenhoven zijn ingericht als groengebied. De zuidelijke binnenhof wijkt enigszins af door een knik in de Karel Doormanstraat en is in gebruik als parkeergarage. De garage vormt samen met de omliggende hoogbouw de laatste fase van de Lijnbaanflats die tussen 1967 en 1970 tot stand kwam naar ontwerp van Krijgsman en Van Duin. De negen bouwlagen tellende schijf is hier in gebruik als kantoorgebouw en heeft op de begane grond winkels die grenzen aan het brede plein van de Lijnbaan.De vormgeving van de Lijnbaanflats vertoont grote overeenkomsten. Meest in het oog springend is het metselwerk van lichtgele verblendsteen; de brede betonnen vloerbanden en zwarte marmorite borstweringen in de puien. Elementen die onderling verschillen zijn ondermeer de vorm van de balkons, galerijen, balustrades en vensterindelingen. De galerijflat aan de Kruiskade is de meest luxueuze van de reeks en werd gebouwd in opdracht van Milders naar ontwerp van H.A. Maaskant.Het gebouw heeft een langwerpige, rechthoekige plattegrond en telt dertien bouwlagen. De woningen bevinden zich op de tweede tot en met de twaalfde verdieping en hebben een identieke indeling. De onderbouw van twee lagen heeft op de begane grond winkels met expeditietoegangen aan de achtergelegen Lijnbaanhof. Een oorspronkelijk transparante toegangshal die naar liften en trappenhuis leidt, bevond zich oorspronkelijk op de hoek van de Karel Doormanstraat. De hal is verkleind tot een smalle gang en de hoek is grotendeels dichtgezet en tot winkelruimte verbouwd. Aan de Kruiskade is een doorlopend winkelfront zichtbaar; de oorspronkelijke, bronskleurige puien op een leisteen plint en scheidingen van natuursteen zijn vrijwel allemaal vervangen. De winkels hebben een grote verdiepingshoogte en zijn voorzien van tussenverdieping. Aan de Karel Doormanstraat zijn later twee kleine kiosken aangebracht waarbij de toegangshal voor de kantoren en de kinderwagenberging verloren zijn gegaan. De eerste verdieping kraagt fors uit boven de winkelpuien en bevat de kantoorruimten. De stalen puien met draadglas borstweringspanelen zijn vervangen door kunststof.Op het uitkragende deel bevinden zich terrassen voor de woningen op de eerste woonlaag. De woningen worden ontsloten door galerijen die zich langs de noordgevel uitstrekken. Ter plaatse van de voordeuren zijn de galerijen verbreed en voorzien van windschermen met glas en borstweringen van bruut draadglas. Het hekwerk langs de galerijen bestaat uit stalen roosters die veelvuldig zijn toegepast bij de Lijnbaanflats. De houten puien aan deze kant zijn vermoedelijk nog origineel; het metselwerk is er van lichtgele verblendsteen.De zuidgevel wordt sterk bepaald door de verticale reeksen half-inpandige balkons die vanuit het wisselende perspectief van de voorbijganger steeds een spannend gevelbeeld opleveren. De oorspronkelijk houten puien met stalen ramen zijn vervangen door kunststof. De indeling van de puien is gehandhaafd evenals de zwarte borstweringspanelen. De balkons bevinden zich steeds rechts in woningtraveeën en zijn asymmetrisch vormgegeven met windschermen van staal en bruut draadglas. Links in de zuidgevel een verticale uitkraging. De lange gevels worden steeds beëindigd door verticale stroken metselwerk onderbroken door de iets uitstekende vloerbanden. De koppen van de woonlagen hebben een afwijkende plattegrond en oriëntatie. Beide kopgevels zijn zeer transparant en voorzien van balkons.
Adres
Kruiskade 059 t/m 103 (oneven), Karel Doormanstraat 014 t/m 276 (even) en Lijnbaanhof 008 t/m 052 (even)
Architecten
Maaskant, H.A. (bureau Maaskant)
Buurtnaam
COOL
Huidige functie
woning(en); winkel(s); kantoren
Naam complex
-
Ontstaansperiode
1954-1958
Oorspronkelijke functie
woning(en); winkel(s); kantoren

Adres

Naam complex
-
Adres
Kruiskade 059 t/m 103 (oneven), Karel Doormanstraat 014 t/m 276 (even) en Lijnbaanhof 008 t/m 052 (even)
Straatnaam
KRUISKADE
Postcode
3012EE
Secundaire adressen
-

Archief

Archiefnummer
BWT-nr.
Bijzonderheden
-
Formuliernummer
25827
Registratie nummer BWT
B2.1595'54
Vindplaats bouwtekeningen
GAR

Bouwkundig

Aantal bouwlagen
13
Bijzonderheden
-
Constructie
gewapend beton, Nehobo systeemvloeren
Dak
plat
Gevel
beton, lichtgele verblendsteen
Interieur
kleurrijk betegelde trappenhuizen betegelde galerijvloeren
Toegepaste kunst
-
Vensters & Kozijnen
houten puien met stalen ramen, zuidgevel vervangen door kunststof; kantoorverdieping oorspronkelijk staal; winkelpuien van bronskleurig aluminium grotendeels vervangend door verschillende materialen en indelingen

Functie

Bijzonderheden
blok 5 van de Lijnbaanflats
Huidige functie
woning(en); winkel(s); kantoren
Oorspronkelijke functie
woning(en); winkel(s); kantoren
Type complex
galerijflat op onderbouw met winkels en kantoren

Geografisch

Appartementnummer
A008
Artol cordinaten X-as
9226111
Artol cordinaten Y-as
43751246
Bijzonderheden
oorspronkelijke kadastrale nummering RO.S 52
Buurtnaam
COOL
Buurtnummer
12
Kaartcode
U3
Kadastraalnummer
06S 04581
Sub-buurtnummer
1
Wijk
A

Inventarisatie

Datum
1994/06/24
Dia's?
ja
Dianummers
25827 01 ZO 25827 02 NW 25827 03 ZW 25827 04 O 25827 05 ZW 25827 06 NW 25927 07 NW 25927 08 Z 25927 09 NO 25927 10 W 25927 11 - trappenhuis 25927 12 - galerij 25927 13 ZW 25927 14 ZO
Inventarisatie datum
1994/06/24
Mutatiedatum
1995/11/01
Naam inventariseerder
BaS
Naam muteerder
WyG

Restauratie

Bijzonderheden
uitbreiding op lage uitbouw aan Karel Doormanstraat
Monument?
nee
Monumentnummer
-
Restauratie architect
-
Restauratie jaar
-
Restauratie?
nee
Rijksprovinciaalgemeentelijk monument
-
Sloopgegevens
-

Stedenbouwkundig

Bijzonderheden
-
Expeditiehof
ja, Lijnbaanhof
Hoekoplossingen
transparante entreepartij op de hoek met Karel Doormanstraat is verdwenen; de ruimte is verbouwd tot winkelruimte en grotendeels dichtgezet; de toegang tot de woningen is tot een smalle hal verkleind
Rooilijngegevens
het gebouw staat in noordelijke rooilijn van Kruiskade en Karel Doormanstraat
Vrijstaand?
nee

Uitvoerenden

Adviseur
bureau Maaskant
Architecten
Maaskant, H.A. (bureau Maaskant)
Bijzonderheden
aannemer: Manhave & Kruithoflaatste tekeningen voorzien van stempel: `BUREAU MAASKANT, samenwerkende architectenbureaux voorheen Van Tijen en Maaskant'hoofdarchitect Lijnbaanflats: H.A. Maaskantwerknummer bureau Maaskant: 1040
Constructeur
-
Datum opname BWT
1958/05/07
Kunstenaar
-
Ontstaansperiode
1954-1958
Opdrachtgever
Milders
Stichtingsjaar
1958