Objecten

Schiedamseweg 132 t/m 154 (even)

Projectgegevens

SID
18
Object
35
Beschrijving
WONINGBOUWCOMPLEX in een vierlaagse strook als nieuwe wand van een oorspronkelijk gesloten bouwblok. Ontworpen door Vermeer en Van Herwaarden en gebouwd tussen 1949 en 1953 in eigen beheer door Bouwcombinatie West ofwel Groenewegen, tegelijkertijd met de achterliggende Rosenveldtstraat. In het complex bevinden zich zes portieken met woningen (zonder lift). Op de begane grond vier winkels en zeven woningen en 36 woningen op de verdiepingen. De extra verdiepingshoogte van de winkels is gebruikt voor souterrains die boven het maaiveld uitsteken. Hierin bevinden zich de bergingen. De winkels zijn inmiddels uitgebouwd op het binnenterrein en in sommige gevallen doorgetrokken tot de Rosenveldtstraat; de bebouwing aan deze straat heeft bedrijfsruimte op de begane grond.De fundering is van geslagen betonpalen en hierop dragende metselwerk bouw- en scheidingsmuren met houten vloeren. Het skelet is versterkt met stalen I-profielen en betonlateien. De vloeren van de begane grond en de vloeren van keukens, douches, toiletten op de verdiepingen zijn in beton- platen uitgevoerd. Trappen en bordessen zijn eveneens van beton geprefabriceerd. Het pand heeft een plat dak op een houten balklaag, dat bedekt is met bitumen. Het metselwerk van de bouwmuren bestaat hoofdzakelijk uit puimsteen, aangevuld met verscheidene soorten baksteen.De gevel aan de Schiedamseweg bestaat uit metselwerk penanten en horizontale betonbanden, ingevuld met houten puien met veel glas. Ter hoogte van de souterrains is een plint van metselwerk aangelegd. De opbouw per portiek is symmetrisch. Ter plaatse van de portieken zijn de betonbanden zichtbaar op halve verdiepingshoogte (bordessen). De entrees met voordeur en postvakken zijn omlijst door metselwerk dat circa een halve steen naar voren komt. De pui van het trappenhuis ligt daarentegen ongeveer een halve meter terug en bestaat uit glas met dunne houten roeden. Ook ligt hier de daklijst terug, in tegenstelling tot het ruime overstek boven de woningen. Dit vormt een contrast met de penanten zonder raamopeningen aan weerskanten. Daarnaast liggen de balkons, met prefab betonnen balkonhekken opgehangen net voor het gevelvlak. Tenslotte strekt de travee van de woonkamers met glas zich over de gehele breedte uit.In de houten kozijnen is op eenderde van de breedte een stijl geplaatst en de smalle strook wordt verticaal doormidden gedeeld met een draaiend deel in de onderste helft. De lage borstwering is van betonplaten met summier reliëf volgens de indeling van het kozijn. Balkonhekken, borstwering en houtwerk zijn in gebroken witgeschilderd, de betonbalken in grijs. De oorspronkelijk roodbruine steen is donkerbruin verkleurd.De plasticiteit in de gevel en de herhaling van de pui-invullingen binnen hoofdlijnen (penanten en betonbanden) zorgen voor een evenwichtige spanning tussen horizontaal en verticaal. De geleding ontstaan door het terugleggen van de trappenhuisgevel geeft de straatwand het effect van een reeks semi- vrijstaande herenhuizen. De hemelwaterafvoer is aan de voorzijde inpandig en ter plaatse van de balkons opgelost en is tevens afvoer voor keukens en douches.Geen van de winkels heeft nog de oorspronkelijke pui-indeling, bij enkele is een luifel aangebracht. De portiekdeuren zijn wel origineel en bevatten een grote glasopening met een kenmerkende schuingeplaatste 'glaslat'. De kopgevels bestaan geheel uit metselwerk in dezelfde steen als de overige gevels maar hebben geen reliëf, opdeling of ornament. De woningen op de kop hebben extra ramen in de kopgevels; eenmaal vierkant en eenmaal een liggende strook. De plint bestaat aan de oostzijde uit een winkelpui en aan de westzijde uit een lage woning.Aan de achterzijde is de gevel eveneens zonder reliëf opgemetseld. Omdat de plattegronden zijn gespiegeld zijn er steeds twee balkons naast elkaar van uitkragende betonplaat met een betonnen scherm, metselwerk borstwering en stalen wasrek. Daartussen bevinden zich per verdieping vier regelmatig geplaatste vierkante raamopeningen. De kozijnen zijn vervangen door kunststof en oorspronkelijk in hout uitgevoerd en ingedeeld in vier gelijke delen. Deze indeling is vervallen. Behalve de ingemetselde betonnen ventilatieroosters, een smalle betonlatei en lekdorpels van bruin geglazuurde tegels is ook hier geen reliëf of ornamentiek aangebracht. De smalle daklijst ligt in het gevelvlak.De begane grondwoningen hebben een betontrapje vanaf het balkon naar de tuin. De plattegronden van de oorspronkelijk vierkamerflats zijn opmerkelijk uitgekiend. Alle vertrekken worden ontsloten vanuit een vierkante centrale hal. Constructie en plattegrond zijn nauw verweven: scheidingswanden in de diepte van het blok zijn dragend. De tweedeling van de woningen aan de voorzijde (keuken naast woonkamer) verspringt naar een driedeling aan de achterzijde, daar wordt de halve portiekbreedte bij de woningen getrokken. Er is dus geen sprake van een zogenaamde wisselkamer, zoals tijdens de wederopbouw veel werd toegepast. Deze verspringing werkt mee ten gunste van de stabiliteit. Keuken, douche en toilet zijn gegroepeerd rond één leidingkoker en liggen naast de portiek op het noorden. De woonkamers waren oorspronkelijk voorzien van schuifpuien met kastenombouw die een variabel gebruik van de ruimtes mogelijk maakte.
Adres
Schiedamseweg 132 t/m 154 (even)
Architecten
Vermeer, W.; Herwaarden, I. van (architecten- en ingenieursbureau Vermeer en Van Herwaarden)
Buurtnaam
BOSPOLDER
Huidige functie
woning(en); winkel(s)
Naam complex
-
Ontstaansperiode
1949-1953
Oorspronkelijke functie
woning(en); winkel(s)

Adres

Naam complex
-
Adres
Schiedamseweg 132 t/m 154 (even)
Straatnaam
SCHIEDAMSEWEG
Postcode
3025AJ
Secundaire adressen
-

Archief

Archiefnummer
BWT-nr.
Bijzonderheden
tekeningen met uiteenlopende data
Formuliernummer
49266
Registratie nummer BWT
P24.19'49
Vindplaats bouwtekeningen
GAR

Bouwkundig

Aantal bouwlagen
04; souterrain
Bijzonderheden
de portieken hebben een terugliggend kozijn over de volle gevelhoogte en een betonnen luifel; de gevel wordt afgesloten door een dakoverstek; de woningen boven het souterrain zijn opgetild ten opzichte van het straatniveau
Constructie
beton met houten vloeren, betonnen trappen
Dak
plat; houten constructie met bitumineuze bedekking
Gevel
metselwerk, beton; puien winkels oorspronkelijk hout en glas
Interieur
slimme woningplattegrond; zie omschrijving
Toegepaste kunst
-
Vensters & Kozijnen
hout; aan de achterzijde deels vervangen door kunststof

Functie

Bijzonderheden
oorspronkelijk 12 winkels; op binnenterrein uitbouwen van latere datum
Huidige functie
woning(en); winkel(s)
Oorspronkelijke functie
woning(en); winkel(s)
Type complex
portiekwoningbouwcomplex met winkels

Geografisch

Appartementnummer
A001
Artol cordinaten X-as
8998774
Artol cordinaten Y-as
43619039
Bijzonderheden
-
Buurtnaam
BOSPOLDER
Buurtnummer
21
Kaartcode
T4-S4
Kadastraalnummer
21H 04248
Sub-buurtnummer
1
Wijk
C

Inventarisatie

Datum
1995/10/26
Dia's?
ja
Dianummers
49266 01 N 49266 02 N 49266 03 NO 49266 04 ZO 49266 05 O 49266 06 O 49266 07 trappenhuis
Inventarisatie datum
1994/10/10
Mutatiedatum
1995/10/26
Naam inventariseerder
LiT
Naam muteerder
WyG

Restauratie

Bijzonderheden
diverse winkelpuien vervangen
Monument?
nee
Monumentnummer
-
Restauratie architect
-
Restauratie jaar
-
Restauratie?
nee
Rijksprovinciaalgemeentelijk monument
-
Sloopgegevens
-

Stedenbouwkundig

Bijzonderheden
-
Expeditiehof
nee
Hoekoplossingen
nee
Rooilijngegevens
het complex is met de voorgevel in de rooilijn van de Schiedamseweg gesitueerd; aan de achterkant zijn tuinen gelegen
Vrijstaand?
nee

Uitvoerenden

Adviseur
-
Architecten
Vermeer, W.; Herwaarden, I. van (architecten- en ingenieursbureau Vermeer en Van Herwaarden)
Bijzonderheden
diverse aannemers komen op de tekeningen voor als adviseurs; de rol van architecten, constructeurs en bouwcombinatie op de totstandkoming en de onderlinge samenwerking is niet duidelijk
Constructeur
-
Datum opname BWT
1953/06/18
Kunstenaar
-
Ontstaansperiode
1949-1953
Opdrachtgever
Bouwcombinatie West ofwel Groenewegen
Stichtingsjaar
1952