Objecten

Schiedamseweg 252 t/m 270 (even)

Projectgegevens

SID
18
Object
30
Beschrijving
WONINGBOUWCOMPLEX, gesitueerd aan de zuidkant van de Schiedamseweg, vermoedelijk gebouwd naar ontwerp J.P.L. Hendriks, W. van der Sluys en L.A. van den Bosch in de periode 1949-1950. De opdrachtgever voor dit blok is onbekend. Het concept is vrijwel identiek aan de twee oostelijk gelegen blokken aan de Schiedamseweg. De strook bestaat vier bouwlagen met appartementen ontsloten door vijf portieken zonder lift. De bergingen zijn ondergebracht in een extra dakverdieping. De rooilijnen volgen die van het oorspronkelijke bouwblok, maar op de hoek is een kopgevel aangebracht.De begane grondverdieping ligt iets boven het maaiveld. Fundering, keldervloer, de vloeren van natte cellen en de trappen zijn van beton; verder zijn er houten vloeren op kalkzandsteen bouwmuren. De scheidingswanden zijn van porisosteen. Het skelet is versterkt met stalen kolommen en betonlateien. De kapconstructie is van hout. De dakverdieping is aan voor- en achterzijde afgeschuind, waardoor het gebouw uit vier lagen lijkt te bestaan; aan de achterkant zijn vijf lagen zichtbaar.In de kopgevels is dit profiel in het metselwerk verwerkt; de rookkanalen zijn afleesbaar in een gevel zonder verdere profilering. De vierkante raamopeningen zijn kleiner dan aan de lange gevels. Deze ramen geven aan één kant uitzicht over de straat: de belending ligt terug. Aan de beëindiging van het bouwblok zijn de vierkante raampjes vervangen door smalle balkons.De gevels aan straat- en tuinzijde zijn vlak en opgetrokken uit een hardgrauwe steen gekwalificeerd als 'kleurig', nu donkerbruin. De daklijst ligt in het gevelvlak. De regelmatig geplaatste, vierkante raamopeningen zijn zonder neggen. Verbijzondering vindt aan de straatzijde plaats bij de trappenhuizen en balkons; de penanten steken vanaf eerste verdiepingsvloer een kleine meter door het gevelvlak. Aan weerskanten bevinden zich de keukenbalkons, waar eveneens de penanten doorsteken. Het metselwerk, de vloeren en de betonnen luifel vormen samen een rechthoekige lijst die horizontaal en verticaal is onderverdeeld in drie delen. In afwijking tot de kolommen bij de twee andere stroken is massief metselwerk toegepast, waardoor het uitstekende deel overvloeit uit het gevelvlak. De toegang tot de portiek ligt in het gevelvlak en heeft een smalle betonlijst. Daarin is de oorspronkelijke deur nog aanwezig met aan weerszijden postvakken. Boven de deur bevindt zich een ornament van drie kunststenen plaatjes met lichte tekening. Het middelste plaatje is iets verzakt aangebracht; als het effect van een gestileerde wimpel.Aan de tuinzijde wordt de regelmaat van het gevelvlak onderbroken door de balkons die per twee woningen zijn gegroepeerd. De pui ligt terug en de betonplaat steekt door. Het geheel is hier echter niet aangezet met lijstwerk of iets dergelijks. De balkons hebben stalen balustrades. De appartementen hebben een wisselkamer achter het trappenhuis. Het slapen vindt plaats aan de tuinzijde en het wonen aan de straatzijde. Onder het dak zijn bergingen ingericht.
Adres
Schiedamseweg 252 t/m 270 (even)
Architecten
Hendriks, J.P.L.; Sluys, W. van der; Bosch, L.A. van den (architectenbureau J.P.L. Hendriks, W. van der Sluys, L.A. van den Bosch)
Buurtnaam
BOSPOLDER
Huidige functie
woning(en)
Naam complex
-
Ontstaansperiode
1950-1952
Oorspronkelijke functie
woning(en)

Adres

Naam complex
-
Adres
Schiedamseweg 252 t/m 270 (even)
Straatnaam
SCHIEDAMSEWEG
Postcode
3025AR
Secundaire adressen
-

Archief

Archiefnummer
BWT-nr.
Bijzonderheden
-
Formuliernummer
36394
Registratie nummer BWT
P22.56'50
Vindplaats bouwtekeningen
GAR

Bouwkundig

Aantal bouwlagen
04; kap
Bijzonderheden
grote overeenkomsten met oostelijk gelegen blokken
Constructie
beton, hout
Dak
zadeldak
Gevel
baksteen
Interieur
-
Toegepaste kunst
-
Vensters & Kozijnen
oorspronkelijk hout, vervangen door kunststof

Functie

Bijzonderheden
-
Huidige functie
woning(en)
Oorspronkelijke functie
woning(en)
Type complex
woningbouw met portiekontsluiting

Geografisch

Appartementnummer
A001
Artol cordinaten X-as
8965028
Artol cordinaten Y-as
43634064
Bijzonderheden
-
Buurtnaam
BOSPOLDER
Buurtnummer
21
Kaartcode
T4-S4
Kadastraalnummer
10AA01951
Sub-buurtnummer
0
Wijk
C

Inventarisatie

Datum
1995/06/28
Dia's?
ja
Dianummers
36394 01 ZW 36394 02 NW 36394 03 NO
Inventarisatie datum
1995/05/18
Mutatiedatum
1995/11/14
Naam inventariseerder
LiT; DvW
Naam muteerder
WyG

Restauratie

Bijzonderheden
-
Monument?
nee
Monumentnummer
-
Restauratie architect
-
Restauratie jaar
-
Restauratie?
nee
Rijksprovinciaalgemeentelijk monument
-
Sloopgegevens
-

Stedenbouwkundig

Bijzonderheden
-
Expeditiehof
nee
Hoekoplossingen
nee
Rooilijngegevens
het gebouw bevindt zich in de rooilijn
Vrijstaand?
nee

Uitvoerenden

Adviseur
R. Nijhoff
Architecten
Hendriks, J.P.L.; Sluys, W. van der; Bosch, L.A. van den (architectenbureau J.P.L. Hendriks, W. van der Sluys, L.A. van den Bosch)
Bijzonderheden
-
Constructeur
-
Datum opname BWT
-
Kunstenaar
-
Ontstaansperiode
1950-1952
Opdrachtgever
-
Stichtingsjaar
1952