Objecten

Mathenesserweg 136 t/m 218 (even)

Projectgegevens

SID
18
Object
25
Beschrijving
Dit WONINGBOUWCOMPLEX uit 1953 is ontworpen door de architecten Jos en Leo de Jonge. Het complex aan de Mathenesserweg en Rösener Manzstraat bestaat uit drie bouwstroken, waarbij twee stroken aan de zijde van de Mathenesserweg zijn voorzien van bergingen die haaks op de woongedeeltes zijn geplaatst. De drie woonstroken zijn afwijkend in lengte en hebben alle een licht geknikte rechthoekige plattegrond. De woningen op de begane grond hebben aan de zuidwestzijde een tuintje. Tussen de drie stroken liggen twee gemeenschappelijke ruimten met groen en speelgelegenheid. Elke woonstrook bestaat uit zes bouwlagen ontsloten door een trappenhuis aan de zijde van de Mathenesserweg.Met uitzondering van de uiteinden van de stroken worden de gevels door middel van baksteen muurdammen in traveeën verdeeld. De ruimten ertussen zijn opgevuld met schokbeton waarin de vensters zijn geplaatst. De woningen zijn van het type maisonette en dit is in de gevel afleesbaar. De verdiepingen zijn steeds per twee lagen vormgegeven.De zuidwestgevels hebben op de begane grond, binnen elke travee, een venster en deur die toegang biedt tot de tuintjes. Op de tweede en vierde verdieping zit een uit de gevel stekende vensterpartij door beton omlijst. Op de eerste, derde en vijfde verdieping bevinden zich twee rechthoekige vensters met onder één van de vensters een betonnen bloembak. Een grote uitkragende daklijst sluit de gevel af; deze was oorspronkelijk betimmerd met hout, nu bekleed met trespa.De kopgevels aan noordwestelijke zijde zijn van baksteen. De rechterzijde van deze gevel wordt op de begane grond ingenomen door een groot venster, op de tweede en vierde verdieping door een uit de gevel stekende vensterpartij met betonomlijsting. Op de eerste, derde en vijfde verdieping zitten kleine rechthoekige vensters. Aan de linkerzijde van de kopgevel zitten twee vensterpartijen die over twee bouwlagen lopen; respectievelijk over de begane grond en de eerste verdieping, en over de tweede en derde verdieping. Deze vensterpartij bestaat uit twee vensters van elkaar gescheiden door een borstwering met verticaal reliëf.Tegen deze kopgevels zijn de trappenhuizen geplaatst. De ingang tot de trappenhuizen zit in het zuidwesten. Boven de deur hangt een betonnen luifel met daarboven een groot venster met houten kozijnen, dat doorloopt tot aan de daklijst. In de noordwestelijke gevel van het trappenhuis zitten drie vensters. De trappenhuizen worden afgesloten met eenzelfde daklijst als de woonstroken, de houten betimmering is hier nog aanwezig.Aan de twee zuidelijkste stroken is haaks op het trappenhuis een berging geplaatst. De berging bestaat uit twee bouwlagen waarvan de eerste laag gedeeltelijk ondergronds ligt. Beide lagen hebben een smalle strook ramen met houten kozijnen. Tussen de vensterstroken komt de gevel iets naar voren; dit geveldeel heeft aan de onderzijde een rand van beton en wordt boven afgesloten door een rand grindbeton. De berging wordt afgesloten door een betonnen rand en een uitstekende betonnen lijst. Aan de kopse kant van de berging steekt het geveldeel tussen de vensterstroken verder naar voren, met een onderbreking voor een deur.De toegang tot de woningen bevindt zich in de noordoostgevels van de drie stroken. Op de begane grond ligt de ingang tot de maisonette die loopt over de begane grond en eerste verdieping. Het genoemde trappenhuis geeft toegang tot galerijen die zich langs de tweede en vierde verdieping uitstrekken. Ook aan deze zijde zijn de bouwlagen twee aan twee vormgegeven. De vormgeving van de tweede en vierde verdieping komt overeen. De galerij geeft toegang tot de woningen, naast de deur bevindt zich een smal venster met daarnaast twee hogere vensters (alle vensters zijn voorzien van bovenlichten).Deze verdiepingen (evenals de begane grond) worden van de bovenliggende lagen gescheiden door een betonnen rand. Op de eerste, derde en vijfde verdieping is de ruimte tussen de kolommen opgevuld met schokbeton met in het midden een balkon van beton dat behoort bij twee woningen. Aan weerszijde van het balkon zijn drie rechthoekige vensters naast elkaar geplaatst. De gevel wordt afgesloten met een rand van trespa platen.Tegen de kopgevels aan oostelijke zijde zijn trappen geplaatst zodat je via de galerij ook buitenom naar beneden kunt. De vormgeving van deze gevel komt verder grotendeels overeen met de andere kopsekant van de woonstroken. Door de toepassing van maisonettes en de afwisselende plaatsing van balkons, galerijen en uitstulpende vensters in beton is een levendig gevelbeeld ontstaan.
Adres
Mathenesserweg 136 t/m 218 (even)
Architecten
Jonge, J. de; Jonge, L. de (Jos en Leo de Jonge, architecten bna)
Buurtnaam
TUSSENDIJKEN
Huidige functie
woning(en)
Naam complex
-
Ontstaansperiode
1950-1953
Oorspronkelijke functie
woning(en)

Adres

Naam complex
-
Adres
Mathenesserweg 136 t/m 218 (even)
Straatnaam
MATHENESSERWEG
Postcode
3026HL
Secundaire adressen
-

Archief

Archiefnummer
BWT-nr.
Bijzonderheden
-
Formuliernummer
49138
Registratie nummer BWT
P14.29'50
Vindplaats bouwtekeningen
GAR

Bouwkundig

Aantal bouwlagen
06; 02
Bijzonderheden
-
Constructie
fundering: van gewapend beton; kelder, vloeren en balken van gewapend beton; overige vloeren van holle baksteen (gewapend); de kolommen van gewapend beton
Dak
plat; aan de voorzijde steekt de daklijst van de woon- stroken en trappenhuizen uit en is iets omhooggeknikt
Gevel
gevel voor: klinkers en gewapend schokbeton overige gevels: hardgrauw in basterd cementmortel
Interieur
-
Toegepaste kunst
-
Vensters & Kozijnen
aan de voorzijde in het zuidoosten zijn de kozijnen van kunststof, aan de achterzijde zijn de kozijnen nog grotendeels van hout. De kozijnen van het trappenhuis en de berging zijn eveneens van hout, maar in slechte staat

Functie

Bijzonderheden
-
Huidige functie
woning(en)
Oorspronkelijke functie
woning(en)
Type complex
galerijflat met maisonettewoningen

Geografisch

Appartementnummer
-
Artol cordinaten X-as
8962065
Artol cordinaten Y-as
43658257
Bijzonderheden
oorspronkelijke kadastrale nummering: DE.H 82, percelen 1 t/m 3
Buurtnaam
TUSSENDIJKEN
Buurtnummer
22
Kaartcode
S4
Kadastraalnummer
21H 04223
Sub-buurtnummer
1
Wijk
C

Inventarisatie

Datum
1994/11/01
Dia's?
ja
Dianummers
49138 01 N 49138 02 W 49138 03 NW 49138 04 NO 49138 05 O
Inventarisatie datum
1995/10/04
Mutatiedatum
1995/10/05
Naam inventariseerder
LoB
Naam muteerder
LoB

Restauratie

Bijzonderheden
in 1988 heeft er een renovatie plaatsgevonden, uitgevoerd door ACN Constructeurs B.V. in opdracht van woningbouwvereniging 'De Combinatie'; in het Gemeentearchief bevindt zich een rapport met foto's van de gebreken; aan de zuidoostzijde van de gebouwen zijn de kozijnen vervangen door kunststof, eveneens op de vijfde verdieping aan de noordwest zijde
Monument?
nee
Monumentnummer
-
Restauratie architect
-
Restauratie jaar
-
Restauratie?
nee
Rijksprovinciaalgemeentelijk monument
-
Sloopgegevens
-

Stedenbouwkundig

Bijzonderheden
-
Expeditiehof
nee
Hoekoplossingen
-
Rooilijngegevens
de kopse kanten aan de noordoostzijde en de bergingen zijn in de rooilijn van de Mathenesserweg geplaatst en het meest noordelijke blok volgt de rooilijn van de Rösener Manzstraat
Vrijstaand?
ja

Uitvoerenden

Adviseur
R. Nijhoff
Architecten
Jonge, J. de; Jonge, L. de (Jos en Leo de Jonge, architecten bna)
Bijzonderheden
aannemer: Both
Constructeur
-
Datum opname BWT
1953/12/03
Kunstenaar
-
Ontstaansperiode
1950-1953
Opdrachtgever
Patrimonium's Woningstichting
Stichtingsjaar
1953