Objecten

Lijnbaan 056 t/m 094 (even), Lijnbaan 051 t/m 091 (oneven), Korte Lijnbaan 002 t/m 028 (even), Korte Lijnbaan 001 t/m 025 (oneven), Hennekijnstr. 017; 035 en 037, Kruiskadehof 026; 036, Zoutmanstr. 021, Aert van Nesstr. 034 en Van Ghentstr. 020

Projectgegevens

SID
4
Object
0
Beschrijving
WINKELCENTRUM LIJNBAAN is gebouwd in de periode 1952-1954 naar ontwerp van de architecten Van den Broek en Bakema. Al in het Basisplan werd het gebied ten westen van de Coolsingel bestemd tot winkelgebied. Aanvankelijk was de animo onder Rotterdamse ondernemers niet groot om zich hier te vestigen. Bovendien beschikten de winkeliers niet over de voldoende financiële middelen om een nieuw onderkomen te laten bouwen. Het idee van een gezamenlijk opgezet winkelcomplex won langzaam terrein, dankzij de positieve ervaringen met noodwinkels in de oorlog.In 1951 kon de Stichting Winkelcentrum Rotterdam de officiële opdracht verlenen aan Van den Broek en Bakema. Voorafgaand aan de definitieve opdracht werkten de architecten al vanaf 1948 aan het plan. In de plannen die voor de Lijnbaan werden gemaakt, evolueerde het concept langzaam naar het uiteindelijk uitgevoerde ontwerp. De combinatie van woningen en winkels, die in de eerste schetsen was aangegeven, werd losgekoppeld. De winkels werden gesitueerd ter weerszijden van een autovrije voetgangerspromenade die uit twee elkaar kruisende straten bestaat. De Korte Lijnbaan loopt vanaf het Schouwburgplein naar het Stadhuisplein en haaks hierop de `lange' Lijnbaan die vanaf het Weena naar de Van Oldenbarneveltstraat leidt.Aan het eind van de jaren zestig wordt de Lijnbaan verlengd tot aan het Binnenwegplein. De woningen zijn in hoge woongebouwen rond groene binnenhoven gesitueerd ten westen van de Lijnbaan. Tussen de woningen en de winkels zijn expeditiestraten gelegen zodat het winkelend publiek niet wordt gestoord door ladende en lossende vrachtwagens. Deze scheiding van functies vormt een belangrijk aspect in het Basisplan.Om de kosten van de bouw te beperken is gekozen voor een uniform bouwsysteem waarin echter ruimte was individuele wensen van de winkelier. De bebouwing is opgebouwd uit twee basistypen met of zonder entresol. Door het benutten van de kelder zijn zeer veel variaties toegepast. De vier stroken langs de Lijnbaan zijn vijftien meter diep. De stroken aan de Korte Lijnbaan hebben een diepte van twintig meter. Het bouwsysteem heeft een stramien van 1,1 bij 1 meter.De gevels zijn opgebouwd uit geprefabriceerde elementen van schokbeton die het stramien van 1,1 meter volgen. Tussen de schokbetonnen stijlen zijn borstweringen geplaatst. Over de gehele lengte van de gevels zijn luifels aangebracht die door middel van stalen liggers aan het betonskelet zijn bevestigd. De luifels zijn bekleed met naturel gelakte grenen delen. Op kruisingen en bij de entrees zijn oversteekluifels geplaatst.De indeling van de winkelpuien verschilt onderling. Een deel van de interieurs en winkelpuien met eiland-etalages zijn eveneens door Van den Broek en Bakema uitgevoerd. Een aantal winkelpuien is door andere architecten ontworpen. Veel zorg werd besteed aan de inrichting van de promenade met straatmeubilair, beplanting, beeldende kunst en vrijstaande vitrines en kiosken.De verdiepingsgevels hebben een meer gesloten en uniform karakter. Het ritme van de betonnen stijlen is door afwijkend kleurgebruik en uiteenlopende reclameborden verstoord. De achtergevels vertonen nog grotendeels het oorspronkelijke karakter.
Adres
Lijnbaan 056 t/m 094 (even), Lijnbaan 051 t/m 091 (oneven), Korte Lijnbaan 002 t/m 028 (even), Korte Lijnbaan 001 t/m 025 (oneven), Hennekijnstraat 017; 035 en 037, Kruiskadehof 026; 036, Zoutmanstraat 021, Aert van Nesstraat 034 en Van Ghentstraat 020
Architecten
Broek, J.H. van den; Bakema, J.B. (architectenbureau Van den Broek en Bakema)
Buurtnaam
COOL
Huidige functie
winkel(s)
Naam complex
De Lijnbaan
Ontstaansperiode
1952-1953
Oorspronkelijke functie
winkel(s)

Adres

Naam complex
De Lijnbaan
Adres
Lijnbaan 056 t/m 094 (even), Lijnbaan 051 t/m 091 (oneven), Korte Lijnbaan 002 t/m 028 (even), Korte Lijnbaan 001 t/m 025 (oneven), Hennekijnstr. 017; 035 en 037, Kruiskadehof 026; 036, Zoutmanstr. 021, Aert van Nesstr. 034 en Van Ghentstr. 020
Straatnaam
LIJNBAAN
Postcode
3012EP
Secundaire adressen
-

Archief

Archiefnummer
BWT-nr.
Bijzonderheden
-
Formuliernummer
14442
Registratie nummer BWT
P8.18'52
Vindplaats bouwtekeningen
GAR

Bouwkundig

Aantal bouwlagen
02; kelder
Bijzonderheden
het oorspronkelijke karakter van de Lijnbaan is door talloze verbouwingen, achterstallig onderhoud en veranderingen in het winkelbestand drastisch gewijzigd
Constructie
gewapend beton fundering, balken, vloeren en trappen; binnenmuren van porisosteen
Dak
plat; bedekking uit twee lagen teerhoudend viltlaag met ingesmolten grind
Gevel
geprefabriceerde schokbeton elementen
Interieur
een aantal winkels was oorspronkelijk voorzien van interieurs ontworpen door diverse architecten
Toegepaste kunst
bekend is een muurschildering in de voormalige expositieruimte van de Rotterdamse Kunststichting, Korte Lijnbaan 18c, vervaardigd door H. de Vos
Vensters & Kozijnen
vensters van aluminium in de schokbeton elementen; winkelpuien van diverse materialen samengesteld

Functie

Bijzonderheden
-
Huidige functie
winkel(s)
Oorspronkelijke functie
winkel(s)
Type complex
winkelcentrum

Geografisch

Appartementnummer
-
Artol cordinaten X-as
9235613
Artol cordinaten Y-as
43741908
Bijzonderheden
-
Buurtnaam
COOL
Buurtnummer
12
Kaartcode
U4
Kadastraalnummer
04AF00451
Sub-buurtnummer
1
Wijk
A

Inventarisatie

Datum
1994/05/31
Dia's?
ja
Dianummers
14442 01 ZO (blok 4) 14442 02 W (blok 4) 14442 03 O (blok 6) 14442 04 ZO (blok 6) 14442 05 ZW (blok 6) 14442 06 W (blok 1 en 2) 14442 07 N (blok 1) 14442 08 Z (blok 2) 14442 09 ZW (blok 5) 14442 10 Z (blok 1) 14442 11 O (blok 3) 14442 12 ZW (blok 3) 14442 13 NO (blok 3) 14442 14 W (detail van in 1995 gerenoveerde gevel) 14442 15 W (detail van in 1995 gerenoveerde gevel) 14442 16 ZW (renovatie februari 1996)
Inventarisatie datum
1994/05/31
Mutatiedatum
1995/04/07
Naam inventariseerder
AnH
Naam muteerder
WyG

Restauratie

Bijzonderheden
-
Monument?
nee
Monumentnummer
-
Restauratie architect
-
Restauratie jaar
-
Restauratie?
nee
Rijksprovinciaalgemeentelijk monument
-
Sloopgegevens
-

Stedenbouwkundig

Bijzonderheden
-
Expeditiehof
ja, diverse expeditiestraten geven toegang tot de achteringangen van de winkels en vormen een belangrijk element in het functionele en ruimtelijke concept van de Lijnbaan
Hoekoplossingen
de hoeken met kruisende straten zijn nauwelijks afwijkend vormgegeven; het gevelbeeld loopt door tot voorbij de hoeken. Afwijkend zijn de hoeken met het Stadhuisplein. Aan de zuidkant een afzonderlijk ontworpen winkelpand van de firma Meddens eveneens naar ontwerp van Van den Broek & Bakema. In architectonisch opzicht vertoont dit pand een grote gelijkenis met de Lijnbaan. Aan de noordkant een lunchroom naar ontwerp van C. Elffers met een identieke bouwhoogte als de bebouwing van de Lijnbaan
Rooilijngegevens
de rooilijnen van de Lijnbaan maken deel uit van het ontwerp dat zowel stedebouwkundig als architectonisch is. Op het trottoir zijn diverse vitrines en vrijstaande kiosken geplaatst. De Korte Lijnbaan heeft een smaller profiel
Vrijstaand?
nee

Uitvoerenden

Adviseur
-
Architecten
Broek, J.H. van den; Bakema, J.B. (architectenbureau Van den Broek en Bakema)
Bijzonderheden
medewerkend architect: F.J. van Goolchef de bureau Van den Broek & Bakema: D.J. van Wijk
Constructeur
Dura's Aannemingsmaatschappij N.V.
Datum opname BWT
1953/12/18
Kunstenaar
H. de Vos
Ontstaansperiode
1952-1953
Opdrachtgever
Stichting Winkelcentrum Rotterdam
Stichtingsjaar
1952