Objecten

Mathenesserweg 250

Projectgegevens

SID
18
Object
9
Beschrijving
Dit KLOOSTER, dat in 1959 op de plaats van het in de oorlog verwoeste gebouw werd herbouwd, is ontworpen door de architecten J.P.L. Hendriks, L.A. van den Bosch en J. Hendriks. Het complex op de hoek van de Mathenesserweg en Schiedamseweg bestaat uit drie forse bouwdelen. Twee rechthoekige bouwdelen liggen in langsrichting aan de Schiedamseweg. Het oostelijk gelegen deel ligt in de rooilijn; het westelijke ligt enigszins terug en iets gedraaid ten opzichte van het oostelijke deel. Een lager bouwdeel verbindt beide stukken waardoor een Z-vorm is ontstaan. Haaks op het oostelijke deel is de kapel gesitueerd.Het westelijke bouwdeel, waarvan de kopgevel aan de Mathenesserweg ligt, is vier bouwlagen hoog en bevat de hoofdingang van het klooster. Deze bestaat uit een ingangsportiek met een dubbele houten deur met vierkante panelen. De portiek is bekleed en omlijst met grindbeton en aan de bovenzijde is in hetzelfde materiaal een plaquette bevestigd waarop in reliëf een Grieks kruis is aangebracht. De entree is bereikbaar door een met lichtere en fijnere platen van grindbeton beklede trap.Rechts van de entree vier kleine rechthoekige vensters; links bevinden zich drie grotere vensters. Geheel links een forse vensterpartij die evenals het gehele complex op een zandkleurige grindbetonnen plint is geplaatst. Het venster bestaat uit boogramen die van elkaar worden gescheiden door zuilen van zandkleurige grindbeton. Links van deze vensterpartij bevindt zich nog een rechthoekig venster met kunststof kozijn. Het venster ligt iets terug en wordt omlijst door grindbeton. Vrijwel alle vensters zijn op deze wijze vormgegeven. Naast het venster is een deur te zien eveneens voorzien van grindbetonnen omlijsting; erboven bevinden zich twee kleine vensters.De drie bovenliggende bouwlagen zijn onderling identiek; acht vensters zijn op regelmatige afstand van elkaar geplaatst. De ruimte tussen deze gevel en straat is als tuin ingericht, die wordt afgesloten door palen van zandkleurig grindbeton met een ijzeren hekwerk ertussen. De achterzijde van dit bouwdeel heeft op elke verdieping kleine vensters op regelmatige afstand van elkaar geplaatst.De kopgevel aan de Mathenesserweg heeft op elke verdieping een klein venster. Aan de achterzijde bevindt zich een hoge uitbouw waarin reeksen van drie vensters geplaatst zijn. Een kleine uitbouw van één bouwlaag staat in de rooilijn van de Mathenesserweg; daarnaast bevindt zich een muur die een deel van de achtertuin afschermt. Het metselwerk is voorzien van decoratieve, vierkante patronen van schuin uitstekende bakstenen. De muur wordt afgedekt met platen grindbeton en heeft op regelmatige afstand inkepingen.Het verbindende bouwdeel bestaat uit drie bouwlagen en staat haaks op het oostelijke bouwdeel. De verdiepingen hebben twee grote en één klein venster. De kopgevel van het oostelijke bouwdeel heeft aan de westkant op de begane grond een groot venster met twee identieke vensters op de verdiepingen. Voor de verdiepingsvensters is een laag decoratief hekje geplaatst.De gevel aan de Schiedamseweg heeft eveneens een reeks boogramen; tussen de zuilen zijn ijzeren hekjes geplaatst met een ronde knop aan de bovenzijde. Links naast deze arcade-rij bevinden zich vier vensters en rechts één. Op iedere verdieping bevinden zich acht vensters die kleiner zijn dan op de begane grond. In de zijgevel zit op elke verdieping een klein venster. De kopgevels van beide bouwdelen zijn hoog opgemetseld en zijn in de punt voorzien van ronde vensters voorzien van decoratief rooster van grindbeton.Aan de achterzijde van het oostelijke bouwdeel is de klokketoren geplaatst met daarachter de kapel. De klokketoren heeft een vierkante vorm. Op de begane grond zit een deur en op de verdiepingen zijn drie keer vier venstertjes bij elkaar geplaatst. Het metselwerk van de toren is bovenin opengewerkt; hierachter bevinden zich de klokken.De kapel is tegen de toren geplaatst en bestaat uit twee bouwlagen, waarvan de bovenste een dubbele verdiepingshoogte heeft; dit is de eigenlijke kapel. In de zijgevels van de eerste laag zit een rij kleine vensters binnen een strook decoratief metselwerk die ook doorloopt over beide kopgevels. De erboven gelegen kapel heeft acht langgerekte smalle vensters met glas in lood in beide langsgevels.
Adres
Mathenesserweg 250
Architecten
Hendriks, J.P.L.; Sluys, W. van der; Hendriks, J. (J.P.L. Hendriks, W. van der Sluys, J. Hendriks architecten bna)
Buurtnaam
TUSSENDIJKEN
Huidige functie
klooster
Naam complex
Broederklooster
Ontstaansperiode
1954-1959
Oorspronkelijke functie
klooster

Adres

Naam complex
Broederklooster
Adres
Mathenesserweg 250
Straatnaam
MATHENESSERWEG
Postcode
3026HN
Secundaire adressen
-

Archief

Archiefnummer
BWT-nr.
Bijzonderheden
-
Formuliernummer
48562
Registratie nummer BWT
B2.935'54
Vindplaats bouwtekeningen
GAR

Bouwkundig

Aantal bouwlagen
04; 03; 02; kelder
Bijzonderheden
-
Constructie
betonconstructie
Dak
lichthellend zadeldak
Gevel
baksteen; handvormsteen waalformaat
Interieur
-
Toegepaste kunst
de kapel heeft glas-in-lood ramen
Vensters & Kozijnen
op de verdiepingen van de twee bouwdelen aan de Schiedamseweg en bij de grote vensters op de begane grond zijn de houten kozijnen grotendeels vervangen door kunststof; het merendeel van de vensters ligt iets terug in de gevel en wordt omrand door een rand van zandkleurig en heel grof grindbeton

Functie

Bijzonderheden
-
Huidige functie
klooster
Oorspronkelijke functie
klooster
Type complex
kloostergebouw met kapel

Geografisch

Appartementnummer
-
Artol cordinaten X-as
8952303
Artol cordinaten Y-as
43647693
Bijzonderheden
-
Buurtnaam
TUSSENDIJKEN
Buurtnummer
22
Kaartcode
S4
Kadastraalnummer
21H 04047
Sub-buurtnummer
1
Wijk
C

Inventarisatie

Datum
1994/11/01
Dia's?
ja
Dianummers
48562 01 ZW 48562 02 W 48562 03 Z 48562 04 ZO 48562 05 N
Inventarisatie datum
1995/10/05
Mutatiedatum
1995/10/05
Naam inventariseerder
LoB
Naam muteerder
LoB

Restauratie

Bijzonderheden
het klooster is op de oorspronkelijke locatie herbouwd. De kozijnen van de vensters op de verdiepingen van het complex zijn vervangen door kunststof, evenals de kozijnen van de grote vensters op de begane grond
Monument?
nee
Monumentnummer
-
Restauratie architect
-
Restauratie jaar
-
Restauratie?
nee
Rijksprovinciaalgemeentelijk monument
-
Sloopgegevens
-

Stedenbouwkundig

Bijzonderheden
-
Expeditiehof
nee
Hoekoplossingen
-
Rooilijngegevens
een bouwdeel staat in de rooilijn van de Schiedamseweg, een tweede bouwdeel ligt een stuk naar achteren en is ten opzicht van het eerste bouwdeel schuin geplaatst, waardoor de kopse kant in de rooilijn van de Mathenesserweg ligt; de ruimte die zo aan de voorzijde is ontstaan, is ingericht als tuin waar een hek omheen is gezet. De grond aan de achterzijde van het complex is eveneens afgesloten voor buitenstaanders. Een groot deel van deze muur volgt de rooilijn van de Mathenesserweg
Vrijstaand?
ja

Uitvoerenden

Adviseur
P.W.C. Claasen
Architecten
Hendriks, J.P.L.; Sluys, W. van der; Hendriks, J. (J.P.L. Hendriks, W. van der Sluys, J. Hendriks architecten bna)
Bijzonderheden
-
Constructeur
M.J. Feenstra's drijfsteen- en betonindustrie
Datum opname BWT
1959/09/01
Kunstenaar
-
Ontstaansperiode
1954-1959
Opdrachtgever
-
Stichtingsjaar
1959