Objecten

Haringvliet 002 t/m 010 (even)

Projectgegevens

SID
17
Object
1
Beschrijving
De ontstaansgeschiedenis van het HAVENZIEKENHUIS aan de Maasboulevard is nogal ingewikkeld, zoals het ziekenhuis er nu staat, bestaat het uit een vooroorlogs gedeelte in het midden geflankeerd door twee naoorlogse uitbreidingen. In 1929 werd het ziekenhuis op deze plaats gehuisvest in het omgebouwde Hotel Continentaal. Op dezelfde plek opende in minister Colijn 1936 een nieuw en hoger gebouw, naar ontwerp van ir. Cramer, dat al zeer snel weer met ruimtegebrek te kampen kreeg. In zekere zin bood de verwoesting van de belendende percelen als gevolg van het bombardement van mei 1940 uitkomst. Het ziekenhuis was zelf ook zwaar beschadigd maar het casco stond nog overeind en men besloot dit te handhaven.Voor de uitbreiding van het ziekenhuis en tevens een zusterhuis werd viel het oog op de vrijgekomen percelen aan de westzijde. Hiervoor werden de architecten Hooykaas, Van Veen en Fledderus in de arm genomen die tevens de verbouwing van het vooroorlogse deel voor hun rekening namen.Het nieuwe deel van het gebouw bestaat uit twee bouwvolumes: een poortgebouw aan de westzijde en een oostelijk deel. Het poortgebouw staat in de rooilijn van de panden aan de Maasboulevard. Van het oostelijk deel ligt alleen de begane grond in de rooilijn en is het vanaf de eerste verdieping enkele meters teruggelegd in de straatwand. Het poortgebouw bevat de entree, congiërgewoning en zusterkamers, het rechterdeel heeft op de begane grond de rijwielberging, de verwarming en elektriciteitsvoorziening en een wasruimte. Op de eerste verdieping ligt een terras en verder ruimten voor conversatie, naaien, strijken, muziek en spel. De overige verdiepingen bevatten de zusterkamers. De zijgevels van het poortgebouw zijn opgetrokken in baksteen. De voorgevel laat de betonnen liggers van de verdiepingsvloeren zien en een terugliggend gevelvlak met glazen puien en inpandige balkons. De achtergevel heeft een gesloten karakter en is opgetrokken in baksteen. Het rechtergedeelte heeft een gesloten bakstenen gevel op de begane grond. De teruggelegde verdiepingsgevel bestaat uit stroken bakstenen borstweringen op de verdiepingsvloeren, die zich als witte banden in de gevel aftekenen. Daartussen stroken vensters. De dakverdieping springt terug en het betonskelet vormt daar een pergola-achtige constructie. De opgaande bakstenen penanten beëindigen de gevel aan de zijkant.In het begin van de jaren zestig is het vooroorlogse gedeelte naar de oostzijde uitgebreid met een omvangrijk volume. Wederom tekenden Fledderus en Van Veen voor het ontwerp. Het bestaat uit een volume van zes bouwlagen op een in hoogte oplopende plint van hardsteen die het niveauverschil tussen Achterharingvliet en de hogergelegen Oostmolenwerf overbrugd. Op de begane grond zijn tussen de pregnant in het oog springende kolommen van het skelet teak-kleurige houten puien aangebracht. De verdiepingsgevel wordt sterk horizontaal geleed door grove kunststenen borstweringen afgewisseld door vensterstroken. De aluminium kozijnen zijn inmiddels vervangen door kunststof. De bovenste verdieping is teruggelegd en daarboven op bevindt zich een omvangrijke dakopbouw voor de technische installaties. De oostelijke gevelwand is afwijkend behandeld. Aan de zijde van het Achterharingvliet bestaat de gevel voor driekwart uit een zeer gesloten muurvlak van witgeglazuurde baksteen. Het resterende deel springt een stuk naar voren een wordt beëindigd door een gevel opgetrokken in donkere baksteen. Op deze plaats is ook in de voorgevel een verbijzondering zichtbaar; hier neemt de verdiepingshoogte van de bovenste etage (dus niet de teruggelegde dakverdieping) langzaam in hoogte toe door een schuin omhoog lopend dakvlak.
Adres
Haringvliet 002 t/m 010 (even)
Architecten
Hooykaas, B.; Veen, B. van; Fledderus, R.H. (architectenmaatschap Hooykaas, Van Veen en Fledderus)
Buurtnaam
STADSDRIEHOEK
Huidige functie
ziekenhuis
Naam complex
Havenziekenhuis
Ontstaansperiode
1940-1963
Oorspronkelijke functie
ziekenhuis

Adres

Naam complex
Havenziekenhuis
Adres
Haringvliet 002 t/m 010 (even)
Straatnaam
HARINGVLIET
Postcode
3011TD
Secundaire adressen
-

Archief

Archiefnummer
BWT-nr.
Bijzonderheden
zie omschrijving
Formuliernummer
21429
Registratie nummer BWT
B2.1217'60
Vindplaats bouwtekeningen
GAR

Bouwkundig

Aantal bouwlagen
06; kelder
Bijzonderheden
-
Constructie
betonskelet
Dak
plat
Gevel
baksteen met betonelementen
Interieur
gemoderniseerd
Toegepaste kunst
-
Vensters & Kozijnen
staal en kunststof

Functie

Bijzonderheden
zie omschrijving
Huidige functie
ziekenhuis
Oorspronkelijke functie
ziekenhuis
Type complex
ziekenhuis

Geografisch

Appartementnummer
-
Artol cordinaten X-as
9385003
Artol cordinaten Y-as
43726399
Bijzonderheden
-
Buurtnaam
STADSDRIEHOEK
Buurtnummer
10
Kaartcode
U4
Kadastraalnummer
04AH00271
Sub-buurtnummer
9
Wijk
A

Inventarisatie

Datum
1995/11/01
Dia's?
ja
Dianummers
21429 01 Z 21429 02 ZO 21429 03 N 21429 04 Z 21429 05 Z 21429 06 Z 21429 07 ZO 21429 08 Z
Inventarisatie datum
1994/11/23
Mutatiedatum
1996/03/13
Naam inventariseerder
PiK/AnT
Naam muteerder
AnT

Restauratie

Bijzonderheden
-
Monument?
nee
Monumentnummer
-
Restauratie architect
-
Restauratie jaar
-
Restauratie?
nee
Rijksprovinciaalgemeentelijk monument
-
Sloopgegevens
-

Stedenbouwkundig

Bijzonderheden
-
Expeditiehof
nee
Hoekoplossingen
-
Rooilijngegevens
het aan drie zijden vrijliggend gebouwencomplex ligt in de rooilijnen van de Maasboulevard en Achterharingvliet
Vrijstaand?
nee

Uitvoerenden

Adviseur
-
Architecten
Hooykaas, B.; Veen, B. van; Fledderus, R.H. (architectenmaatschap Hooykaas, Van Veen en Fledderus)
Bijzonderheden
aannemer: Mak's Aannemingsbedrijf, interieur: Frans Noest, binnenhuisarchitect
Constructeur
bureau ir. J.P. van Bruggen, G. Drexhage, ir. J.J. Sterkenburg en A. Bodon (constructieadvies)
Datum opname BWT
1963/04/05
Kunstenaar
-
Ontstaansperiode
1940-1963
Opdrachtgever
directie Havenziekenhuis
Stichtingsjaar
1961