Objecten

Schouwburgplein 001 t/m 005 (doorlopende nummering) en Mauritsweg 001 t/m 005 (doorlopende nummering)

Projectgegevens

SID
3
Object
2
Beschrijving
HOTEL en VERENIGINGSGEBOUW, gebouwd in de periode 1955-1959 naar ontwerp van de Amsterdamse architect P. Elling. Initiatiefnemer voor de bouw was de stichting Algemene Maatschappij voor Jongeren (A.M.V.J.) die het gebouw gebruikte als vormingscentrum voor jongeren. Naast het vormingscentrum werd tevens het Rijnhotel in het gebouw ondergebracht. Het complex heeft een bijzondere ligging aan het kruispunt van wegen en pleinen en was oorspronkelijk aan drie zijden vrijstaand.Het gebouw is opgebouwd uit een vier gebouwonderdelen die op een taps toelopend u-vormig perceel zijn gerangschikt. Het hotelgedeelte is het grootste bouwvolume en is opgebouwd uit een noord-zuid georiënteerde hoogbouw van tien verdiepingen op een brede onderbouw. De onderbouw telt slechts één bouwlaag, bevat lounge, restaurant en congreszalen en heeft rondom een gevel van grote glaspuien. De van oorsprong bronskleurige puien waren geplaatst tussen een plint en daklijst bekleed met kwartsiettegels.Aan de noordzijde bevindt zich de teruggelegde en iets boven maaiveld gelegen entree. De kolommen van de hoogbouw zijn in het ingangsportiek zichtbaar. Het restaurant had oorspronkelijk een terras aan westzijde dat in de onderbouw was uitgespaard; de opengewerkte gevel en dak zijn dichtgezet. De hoogbouw was oorspronkelijk voorzien van ragfijne vliesgevels aan oost- en westgevel. Een stramien van aluminium stijlen en regels werd door grijsgeverfde glazen borstweringspanelen en vensterglas gedicht. Aan het eind van de jaren tachtig zijn de aluminium gevels vervangen door een moderne, vlakke gevel met granieten borstweringen en spiegelglas. De kopgevels zijn nog origineel en bekleed met gewassen grindbetonplaten. Aan de zuidkant is het uitwendige lift- en trappenhuis geplaatst dat tot boven de daklijst doorloopt. Hoogbouw en trappenhuis zijn als het ware in elkaar geschoven.De hoogbouw staat haaks op het voormalige jongenshuis dat oost-west is georiënteerd en de volledige perceeldiepte beslaat. Het trappenhuis verbindt beide bouwvolumes met elkaar. Het jongenshuis heeft een zeer smalle, langgerekte plattegrond en telt zes bouwlagen. De begane grond was één geheel met het hotel en eveneens iets boven maaiveld gelegen. De eerste verdieping heeft een grote verdiepingshoogte. De gevels bestaan rondom uit een aluminium vliesgevel met grijsgeverfde glazen borstweringspanelen. De kopgevel aan de Mauritsweg is opengewerkt en voorzien van loggia's op elke verdieping. De gevels in de loggia's hebben een bekleding van hardblauwe tegeltjes die vanaf de straat zichtbaar is. In 1995 is het jongenshuis van een nieuwe vliesgevel voorzien waarbij de oorspronkelijke vensterindeling en kleur van de borstweringspanelen werden gehandhaafd. De nieuwe kozijnen hebben een iets dikker profiel die het karakter van het gebouw echter nauwelijks hebben veranderd. Op de begane grond bevindt zich een nieuwe entree die toegang biedt tot de kantoorruimten die zich momenteel in dit bouwdeel bevinden.Haaks op het jongenshuis in noordelijke richting twee bouwvolumes. Aan de oostzijde een klein volume dat vrijwel geheel op kolommen is geplaatst en de onderdoorgang vormt voor de expeditiehof. Hierin bevonden zich oorspronkelijk twee dienstwoningen. De woningen hebben aan de oostgevel loggia's met betegeling van gele en zwarte tegels. Aan de westzijde langs de Mauritsweg een langgerekt laag bouwvolume waarin de activiteitenzaal van de A.M.V.J. zijn gehuisvest. De gevel op de begane grond had oorspronkelijk een open karakter met veel glas en een brede ingangsportiek. De in het zicht gelaten kolommen hadden een bekleding met lila glasmozaïek. De gevel op de eerste verdieping is gesloten en geheel bekleed met geprofileerde aluminium platen. De activiteitenzaal met een dubbele verdiepingshoogte steekt boven de gevel uit en is enigszins teruggelegd. Momenteel is de activiteitenzaal in gebruik als bioscoop en discotheek (uitleen van platen) en werd hiertoe in de jaren zestig al verbouwd. De verdiepingsgevel werd van vensterstroken voorzien en de begane grond werd grotendeels dichtgezet. Bioscoop en discotheek hebben een afzonderlijke entree aan de Mauritsweg.Bij oplevering was het complex een sterke architectonische eenheid. Hoewel iedere functie een eigen plaats en architectonische vorm kreeg toebedeeld, was het geheel meer dan de som der delen. Dit heeft echter niet kunnen bewerkstelligen dat het gebouw nog steeds een eenheid vormt. Door wijzigingen in gebruik en eigendom is het oorspronkelijke concept uiteengevallen in drie gebouwen met een verschillend uiterlijk die ogenschijnlijk toevallig aan elkaar grenzen.
Adres
Schouwburgplein 001 t/m 005 (doorlopende nummering) en Mauritsweg 001 t/m 005 (doorlopende nummering)
Architecten
Elling, P. (architectenbureau Merkelbach en Elling)
Buurtnaam
COOL
Huidige functie
hotel; kantoor; bioscoop
Naam complex
Rijnhotel
Ontstaansperiode
1955-1961
Oorspronkelijke functie
hotel; verenigingsgebouw; dienstwoning(en)

Adres

Naam complex
Rijnhotel
Adres
Schouwburgplein 001 t/m 005 (doorlopende nummering) en Mauritsweg 001 t/m 005 (doorlopende nummering)
Straatnaam
SCHOUWBURGPLEIN
Postcode
3012CK
Secundaire adressen
-

Archief

Archiefnummer
BWT-nr.
Bijzonderheden
in 1968 heeft een verbouwing plaatsgevonden waarbij het A.M.J.V.-gedeelte werd gewijzigd in kantoor en bioscoop; officiële openingsdatum 3 juni 1959
Formuliernummer
15322
Registratie nummer BWT
B2.1695'55
Vindplaats bouwtekeningen
GAR

Bouwkundig

Aantal bouwlagen
11; deels 06; deels 03; kelder
Bijzonderheden
door wijziging van het gebruik aan het eind van de jaren zestig en een renovatie aan het eind van de jaren tachtig is het exterieur drastisch gewijzigd
Constructie
gewapend beton
Dak
plat
Gevel
vliesgevel van naturelkleurig geanodiseerd aluminium, kopgevels van gewassen grindbeton, borstweringen van grijze glaspanelen, geprofileerde aluminium bekleding, kwartsiet plint
Interieur
oorspronkelijke inrichting en meubilair tot stand gekomen met medewerking van architect H. Stolle
Toegepaste kunst
beeld 'Het Gesprek' van Dick Elffers in A.M.V.J.-gedeelte
Vensters & Kozijnen
aluminium kozijnen onderdeel van vliesgevel; kozijnen hotelgedeelte vervangen door moderne puien

Functie

Bijzonderheden
voormalig Rijnhotel en gebouw voor de Algemene Maatschappij voor Jongeren (A.M.V.J.)
Huidige functie
hotel; kantoor; bioscoop
Oorspronkelijke functie
hotel; verenigingsgebouw; dienstwoning(en)
Type complex
verzamelgebouw met hotel en verenigingsgebouw

Geografisch

Appartementnummer
-
Artol cordinaten X-as
9207200
Artol cordinaten Y-as
43734800
Bijzonderheden
-
Buurtnaam
COOL
Buurtnummer
12
Kaartcode
U4-T4
Kadastraalnummer
04AF00831
Sub-buurtnummer
0
Wijk
A

Inventarisatie

Datum
1995/01/04
Dia's?
ja
Dianummers
15322 01 NW 15322 02 NW 15322 03 W 15322 04 W 15322 05 W 15322 06 W 15322 07 ZO 15322 08 ZO 15322 09 W
Inventarisatie datum
1995/01/04
Mutatiedatum
1995/12/06
Naam inventariseerder
JoV
Naam muteerder
WyG

Restauratie

Bijzonderheden
hotelgedeelte gerenoveerd aan het eind van de jaren tachtig: exterieur drastisch gewijzigd. Het voormalige A.M.V.J. gebouw is in het najaar van 1995 gerenoveerd waarbij de oorspronkelijke kozijnindeling is gehandhaafd
Monument?
nee
Monumentnummer
-
Restauratie architect
Köhlen, G.
Restauratie jaar
1995
Restauratie?
ja
Rijksprovinciaalgemeentelijk monument
-
Sloopgegevens
-

Stedenbouwkundig

Bijzonderheden
het complex is bijzonder gelegen aan het kruispunt van wegen en pleinen
Expeditiehof
ja, Mauritsplaats
Hoekoplossingen
nee
Rooilijngegevens
het gebouw is gelegen op de kop van de bebouwing aan de Mauritsweg en wordt aan drie zijden door straten begrensd; door de bouw van de bioscoop op het Schouwburgplein, naar ontwerp van Koen van Velzen, is het gebouw van deze kant nauwelijks meer zichtbaar; aan de zuidzijde grenst het complex aan de Pauluskerk
Vrijstaand?
nee

Uitvoerenden

Adviseur
ir. A. Aronsohn ci
Architecten
Elling, P. (architectenbureau Merkelbach en Elling)
Bijzonderheden
aannemer: N.V. Aannemingsmij J.P. van Eesterenprojectmedewerker: architect J. Kromhoutaluminium vliesgevel geleverd door: De Vries Robbé & Co, Gorinchem
Constructeur
-
Datum opname BWT
1961/06/12
Kunstenaar
D. Elffers
Ontstaansperiode
1955-1961
Opdrachtgever
-
Stichtingsjaar
1958