Objecten

Chris Bennekerslaan 010 t/m 023 (doorlopende nummering) en Adamshofstraat 033 t/m 043 (oneven)

Projectgegevens

SID
15
Object
8
Beschrijving
Het WONINGBOUWCOMPLEX met portiekflats aan de Chris Bennekerslaan en de Adamshofstraat is in de periode 1948-1951 gerealiseerd naar ontwerp van J.W.C. Boks. Het complex bestaat uit twee stroken die met de achtergevels naar elkaar toe staan ter weerszijden van een gemeenschappelijke tuin en speelvoorziening. Aan de Chris Bennekerslaan een strook met vier bouwlagen op een souterrain dat 55 woningen omvat die door zeven portieken met trappenhuizen worden ontsloten. Met uitzondering van het eerste portiek zijn op elke verdieping telkens twee woningen gesitueerd met gespiegelde plattegronden. Het eerste portiek heeft links op de begane grond een bedrijfsruimte met een grotere verdiepingshoogte. Boven het bedrijf zijn op de drie overige verdiepingen wel weer portiekwoningen gelegen. Aan de Adamshofstraat een blok van drie bouwlagen op een souterrain dat 18 woningen omvat die ontsloten worden door drie portieken. Elk portiek met trappenhuis geeft toegang tot zes woningen die aan weerszijden van het trappenhuis liggen. De woningplattegronden zijn ten opzichte van elkaar gespiegeld. De voorgevels zijn opgemetseld uit twee kleuren baksteen: een vlakverdeling is ontstaan door met roodbruin baksteen een rasterverdeling aan te brengen op het geelgrijze metselwerk van de gevel. In deze kaders zijn de vensters aangebracht die de symmetrische woningindelingen tot uitdrukking brengen. Ter weerszijden van het trappenhuis is op elke verdieping telkens een vierkant klapraam en een breder venster aangebracht. De trappenhuizen tekenen zich in de gevel duidelijk af door de grote langwerpige vensters met symmetrische roedeverdeling. Deze vensters bevinden zich recht boven de portiekingangen. Hierboven zijn in witte gevelvlakken ontluchtingsroosters aangebracht die per portiek een andere vorm hebben, namelijk rond, driehoekig, vierkant en zeshoekig. Onderaan de voorgevels is het souterrain bekleed met grijs geverfd beton dat als een plint fungeert. Ter plaatse van de entrees is het beton doorgezet als een omlijsting rondom de portiekingangen. Tussen de portiekingangen zijn zes kleine souterrainvensters aangebracht die de bergingen van daglicht voorzien. Deze vensters zijn verdiept in de gevel aangebracht en hebben schuine vensterbanken van grindbeton. Aan de achtergevels zijn stortbetonnen balkons aangebracht. Deze balkons hebben een U-vormig profiel (vloer en zijkanten) met aan de voorzijde een spijlenbalustrade. Het balkon rust op twee asymmetrisch geplaatste betonnen balken.De zuidelijke kopgevels zijn bekleed met witte trespa-platen. De schoorsteen is iets uit de gevel geplaatst en wordt in de trespa-gevel geaccentueerd door een verticale rode zone. Aan de onderkant van de kopgevels is het originele metselwerk zichtbaar. Tussen de stroken een gemeenschappelijke tuin die tevens toegang bieden aan de souterrains. Omdat de achtertuin hoger ligt dan de ingang aan de straatzijde, zijn trapjes aangelegd die naar de toegangsdeuren leiden. Deze ingangspartijen zijn gevat in een diepe betonnen omlijsting.De blokken hebben een gewapend-betonconstructie met een opbouw van metselwerk onder een zadeldak dat met rode pannen is bedekt. De houten goten kragen fors uit.
Adres
Chris Bennekerslaan 010 t/m 023 (doorlopende nummering) en Adamshofstraat 033 t/m 043 (oneven)
Architecten
Boks, J.W.C.
Buurtnaam
KRALINGEN-WEST
Huidige functie
woning(en); bedrijven
Naam complex
-
Ontstaansperiode
1948-1951
Oorspronkelijke functie
woning(en); bedrijven

Adres

Naam complex
-
Adres
Chris Bennekerslaan 010 t/m 023 (doorlopende nummering) en Adamshofstraat 033 t/m 043 (oneven)
Straatnaam
CHRIS BENNEKERSLAAN
Postcode
3061EA
Secundaire adressen
-

Archief

Archiefnummer
BWT-nr.
Bijzonderheden
oorspronkelijke kadastrale nummering: KR.G 23
Formuliernummer
40487
Registratie nummer BWT
P20.13'48
Vindplaats bouwtekeningen
GAR

Bouwkundig

Aantal bouwlagen
04; deels 03; souterrain
Bijzonderheden
-
Constructie
gewapend beton
Dak
zadeldak met pannen
Gevel
baksteen, beton
Interieur
-
Toegepaste kunst
-
Vensters & Kozijnen
hout

Functie

Bijzonderheden
-
Huidige functie
woning(en); bedrijven
Oorspronkelijke functie
woning(en); bedrijven
Type complex
woningbouwcomplex met portiekflats

Geografisch

Appartementnummer
A001
Artol cordinaten X-as
9470640
Artol cordinaten Y-as
43790360
Bijzonderheden
-
Buurtnaam
KRALINGEN-WEST
Buurtnummer
41
Kaartcode
V3
Kadastraalnummer
20G 05501
Sub-buurtnummer
8
Wijk
H

Inventarisatie

Datum
1995/11/13
Dia's?
ja
Dianummers
40487 01 W 40487 02 O 40487 03 W 40487 04 Z 40487 05 O
Inventarisatie datum
1995/11/01
Mutatiedatum
1995/11/27
Naam inventariseerder
ElS
Naam muteerder
ElS

Restauratie

Bijzonderheden
-
Monument?
nee
Monumentnummer
-
Restauratie architect
-
Restauratie jaar
-
Restauratie?
nee
Rijksprovinciaalgemeentelijk monument
-
Sloopgegevens
-

Stedenbouwkundig

Bijzonderheden
-
Expeditiehof
nee
Hoekoplossingen
-
Rooilijngegevens
het blok is in de rooilijnen van de Chris Bennekerslaan en de Adamshofstraat geplaatst
Vrijstaand?
nee

Uitvoerenden

Adviseur
ir. A. Aronsohn ci
Architecten
Boks, J.W.C.
Bijzonderheden
-
Constructeur
-
Datum opname BWT
1951/06/23
Kunstenaar
-
Ontstaansperiode
1948-1951
Opdrachtgever
-
Stichtingsjaar
1949