Objecten

Noordeinde 036 en Sionsstraat 045

Projectgegevens

SID
15
Object
0
Beschrijving
Het SCHOOLGEBOUW voor het Adviesbureau voor Autogene Lastechniek, tevens opdrachtgever van het gebouw, is gesitueerd op de brandgrens en gelegen op de hoek van Noordeinde en Sionstraat. Het gebouw werd gerealiseerd in 1950-1952 naar ontwerp van de Wassenaarse architect Claus. Het pand omvatte oorspronkelijk een opleidingsinstituut, een kantoor en een dienstwoning die in twee bouwvolumes zijn ondergebracht. Deze volumes zijn haaks ten opzichte van elkaar geplaatst - in een hoek kleiner dan negentig graden - op een L-vormige plattegrond. Het geheel is opgetrokken uit bruingrijze baksteen in Noors verband met diepe voegen. Een doorlopende rollaag geeft de suggestie van een plint. Twee zadeldaken sluiten het bouwwerk af; de kappen zijn belegd met donkergrijze pannen. Het gedeelte aan het Noordeinde telt twee hoge bouwlagen onder het dwarsgeplaatst zadeldak. Het meest noordelijke deel, direct tegen de vooroorlogse bebouwing, is iets lager uitgevoerd. Het meest in het oog springend is de grote vensterpartij die over beide verdiepingen doorloopt. Het venster bevat op elke verdieping vier ramen die van elkaar worden gescheiden door kunststenen penanten. De borstweringspanelen tussen twee bovenelkaar geplaatste vensters zijn van hout. Aan boven- en onderzijde is een kunststenen afsluiting aangebracht, die aan de bovenzijde doorloopt in een cordonlijst. Rechts van de vensterpartij een entree voor de dienstwoning met daarboven een verticaal venster en daarnaast een vierkant venster. Beide openingen worden door kunststeen omlijst. Een houten goot sluit de gevel af en wordt boven de entree onderbroken door een gemetselde kajuit met Frans balkon voorzien van siersmeedijzeren balustrade. Geheel links is een bedrijfsdeur geplaatst met daarboven, net onder de lagergeplaatste dakrand, een reeks kleine vierkante vensters. De kopgevel van dit bouwdeel - aan de Sionstraat - heeft een grote vensterpartij in een identieke vormgeving als de gevel aan het Noordeinde. Boven de vensterpartij een drietal kleine, getoogde vensters in de top van de gevel. Het bouwdeel aan de Sionstraat telt drie lage bouwlagen waarvan de bovenste deels onder de eveneens dwarsgeplaatste kap is gelegen; de totale hoogte is iets lager dan deel aan het Noordeinde. Links een teruggelegde hoofdingang met travertin omlijsting onder een kunststenen luifel. De deur is in een stalen kozijn gevat voorzien van siersmeedwerk. Rechts van de entree bevindt zich een groot verticaal venster in stalen kozijnen in een iets uitkragende betonnen lijst. Aan de bovenkant is een forse afsluitende dorpel op betonnen klossen te zien met hierop een smeedijzeren kroon. Daarnaast zijn op begane grond en verdieping drie vierkante vensters geplaatst, die per twee worden omlijst door kunststeen en van elkaar gescheiden door maaswerk. Het muurwerk eindigt in een borstwering voor een breed balkon op de tweede verdieping. Deze verdieping is teruggelegd en het muurwerk vormt een geheel met de eveneens teruggelegde entreepartij. Het ondiepe balkon heeft op de borstwering een klein smeedijzeren hekwerk. Achter de borstwering is een vijftal ramen aangebracht, waarvan de meest linkse zich boven de entree bevindt.
Adres
Noordeinde 036 en Sionsstraat 045
Architecten
Claus, A.
Buurtnaam
KRALINGEN-WEST
Huidige functie
kantoren
Naam complex
-
Ontstaansperiode
1950-1952
Oorspronkelijke functie
school; woning(en)

Adres

Naam complex
-
Adres
Noordeinde 036 en Sionsstraat 045
Straatnaam
NOORDEINDE
Postcode
3061EN
Secundaire adressen
-

Archief

Archiefnummer
BWT-nr.
Bijzonderheden
oorspronkelijke kadastrale nummering: KR.G 35
Formuliernummer
40495
Registratie nummer BWT
P16.37'50
Vindplaats bouwtekeningen
GAR

Bouwkundig

Aantal bouwlagen
02; deels 03; kelder
Bijzonderheden
-
Constructie
gewapend beton; keldervloeren en balken van beton; scheidingsmuren van kalkzandsteen en drijfsteen
Dak
zadeldak bedekt met pannen; deels plat
Gevel
hardgrauw baksteen, toegepast in Noors metselverband met diepliggende voegen; travertin, kunststeen, metaal
Interieur
-
Toegepaste kunst
-
Vensters & Kozijnen
staal

Functie

Bijzonderheden
tegenwoordig in gebruik als kantoor
Huidige functie
kantoren
Oorspronkelijke functie
school; woning(en)
Type complex
schoolgebouw

Geografisch

Appartementnummer
-
Artol cordinaten X-as
9445279
Artol cordinaten Y-as
43798477
Bijzonderheden
-
Buurtnaam
KRALINGEN-WEST
Buurtnummer
41
Kaartcode
V3
Kadastraalnummer
20G 05505
Sub-buurtnummer
5
Wijk
H

Inventarisatie

Datum
1995/11/16
Dia's?
ja
Dianummers
40495 01 N 40495 02 W 40495 03 ZW
Inventarisatie datum
1995/11/01
Mutatiedatum
1995/12/12
Naam inventariseerder
ElS
Naam muteerder
ElS

Restauratie

Bijzonderheden
-
Monument?
nee
Monumentnummer
-
Restauratie architect
-
Restauratie jaar
-
Restauratie?
nee
Rijksprovinciaalgemeentelijk monument
-
Sloopgegevens
-

Stedenbouwkundig

Bijzonderheden
-
Expeditiehof
nee
Hoekoplossingen
-
Rooilijngegevens
het gebouw is iets in de rooilijnen van het Noordeinde en de Sionsstraat teruggezet en heeft rondom een kleine groenstrook
Vrijstaand?
nee

Uitvoerenden

Adviseur
Middelbare Technische Dagschool
Architecten
Claus, A.
Bijzonderheden
supervisor: Rein H. Fledderusaannemer: Bouw- en Aannemingsbedrijf firma G. Zoon en Co. en N.V. Wereldhaven
Constructeur
-
Datum opname BWT
1952/01/25
Kunstenaar
-
Ontstaansperiode
1950-1952
Opdrachtgever
Adviesbureau voor Autogene Lastechniek
Stichtingsjaar
1951