Objecten

Gerdesiaweg 249 t/m 295 (oneven), Marinus van der Stoepstraat 002 t/m 026 (even) en Van de Leckestraat 001 t/m 025 (oneven)

Projectgegevens

SID
14
Object
21
Beschrijving
WONINGBOUWCOMPLEX met portiekflats gesitueerd aan de Gerdesiaweg, de Marinus van der Stoepstraat en de Van de Leckestraat, gebouwd in de periode in 1946-1950 naar ontwerp van de architecten Meischke en Schmidt. Het complex bestaat uit drie stroken die in een U-vorm rond een groen en openbaar binnengebied zijn gerangschikt. Langs de Gerdesiaweg bevindt zich een korte strook en haaks hierop twee langere stroken van ongelijke lengte. De open zijde van de groene binnenruimte grenst aan de Weteringstraat. De strook aan de Gerdesiaweg wordt met de 'poten' verbonden door lage bouwvolumes. Hierin waren oorspronkelijk winkels gehuisvest en bevinden zich doorgangen die het binnenterrein met de omliggende straten verbindt. Een dergelijke opbouw is ook te zien bij de naastgelegen woningbouwprojecten, waardoor een opeenvolging van poorten is ontstaan.De korte strook aan de Gerdesiaweg bestaat uit vier bouwlagen op een iets diepere onderbouw die zich manifesteert als een bordes (niet toegankelijk!) voor de woningen op de eerste verdieping. De vierde verdieping is aan voor- en achterzijde teruggelegd zodat een doorlopend balkon is ontstaan over de volle breedte. Het blok omvat 18 woningen die door trappenhuizen ontsloten worden. De drie entrees bevinden zich aan de straatzijde, terwijl de trappenhuizen aan de achtergevel zijn gelegen. Ter weerszijden hiervan zijn de woningplattegronden gespiegeld. De bovenste terugliggende laag vormt een extra slaapverdieping voor de woningen op de derde verdieping. De hoekwoningen zijn afwijkend van indeling en hebben vensters in de kopgevels.In de gevels komt de regelmatige inrichting van het blok tot uiting in de indeling van vensters en balkons. Alle gevels zijn voorzien van balkons. Aan de voorgevel kragen deze uit en bevinden zij zich in verticale zones boven de entrees. Aan de achterzijde zijn grote inpandige balkons gemaakt.Bij een renovatie in 1984-1986 zijn de gevels bekleed met trespa-platen en zijn de van oorsprong houten kozijnen vervangen door kunststof exemplaren. Het oorspronkelijke karakter is hierdoor gewijzigd. Enige geleding is totstandgekomen door de toepassing van verschillende kleuren trespa: wit, rood en bruin. Alleen de gevel van de onderbouw is intact gebleven. Hier is een bekleding met sierbetonnen elementen met rustica motief aangebracht. De plint en bovenlijst wordt gevormd door een sierbetonnen band die bij de entrees naar boven springt. De kozijnen van de vensters in de onderbouw zijn van hout; de entrees zijn nog voorzien van oorspronkelijk stalen deuren.De stroken aan de Van de Leckestraat en de Marinus van der Stoepstraat tellen drie bouwlagen op een souterrain en in vrijwel identieke vormgeving uitgevoerd als de strook aan de Gerdesiaweg. In de voor- en achtergevel tekenen de trappenhuizen zich duidelijk af door een boven de daklijst uitstekende kajuit aan de voorzijde en een groot langwerpig venster aan de achterzijde.De renovatie heeft ook deze blokken van een andere jas voorzien. De blokken hebben een gewapend-betonnen stapelconstructie met van oorsprong een opbouw van hardgrauw baksteen en worden afgesloten door zadeldaken belegd met pannen.
Adres
Gerdesiaweg 249 t/m 295 (oneven), Marinus van der Stoepstraat 002 t/m 026 (even) en Van de Leckestraat 001 t/m 025 (oneven)
Architecten
Meischke, M.C.A.; Schmidt, P. (bureau Meischke en Schmidt)
Buurtnaam
KRALINGEN-WEST
Huidige functie
woning(en); winkel(s)
Naam complex
-
Ontstaansperiode
1946-1950
Oorspronkelijke functie
woning(en); winkel(s)

Adres

Naam complex
-
Adres
Gerdesiaweg 249 t/m 295 (oneven), Marinus van der Stoepstraat 002 t/m 026 (even) en Van de Leckestraat 001 t/m 025 (oneven)
Straatnaam
GERDESIAWEG
Postcode
3061RS
Secundaire adressen
-

Archief

Archiefnummer
BWT-nr.
Bijzonderheden
goed gedetailleerde tekeningen van dwarsdoorsneden en achtergevels
Formuliernummer
10629
Registratie nummer BWT
P24.26'46
Vindplaats bouwtekeningen
GAR

Bouwkundig

Aantal bouwlagen
04; souterrain; deels 03; deels 01
Bijzonderheden
-
Constructie
gewapend beton
Dak
zadeldak belegd met pannen
Gevel
hardgrauw baksteen, beton, deels bekleed met trespa
Interieur
-
Toegepaste kunst
-
Vensters & Kozijnen
hout, vervangen door kunststof

Functie

Bijzonderheden
-
Huidige functie
woning(en); winkel(s)
Oorspronkelijke functie
woning(en); winkel(s)
Type complex
woningbouwcomplex met portiekflats en winkels

Geografisch

Appartementnummer
-
Artol cordinaten X-as
9422111
Artol cordinaten Y-as
43790550
Bijzonderheden
oorspronkelijke kadastrale nummering: KR.AE 86
Buurtnaam
KRALINGEN-WEST
Buurtnummer
41
Kaartcode
V3-U3
Kadastraalnummer
04AE00493
Sub-buurtnummer
3
Wijk
H

Inventarisatie

Datum
1995/10/26
Dia's?
ja
Dianummers
10629 01 Z 10629 02 N 10629 03 N 10629 04 W 10629 05 W 10629 06 N 10629 07 O 10629 08 W 10629 09 W
Inventarisatie datum
1995/11/01
Mutatiedatum
1995/11/27
Naam inventariseerder
ElS
Naam muteerder
ElS

Restauratie

Bijzonderheden
in 1984-1986 zijn bij een renovatie de gevels gekleed met witte, rode en bruine trespa-platen en zijn de van oorsprong houten kozijnen vervangen door kunststof exemplaren. De gevels van de souterrains en van de winkelruimten zijn daarbij gespaard gebleven, alsmede de daarin geplaatste raamkozijnen
Monument?
nee
Monumentnummer
-
Restauratie architect
-
Restauratie jaar
-
Restauratie?
nee
Rijksprovinciaalgemeentelijk monument
-
Sloopgegevens
-

Stedenbouwkundig

Bijzonderheden
-
Expeditiehof
nee
Hoekoplossingen
-
Rooilijngegevens
de bebouwing bestaat uit drie bouwdelen in een U-vorm opgesteld, die zich in de rooilijnen van de Gerdesiaweg, Marinus van der Stoepstraat en Van de Leckestraat bevinden
Vrijstaand?
ja

Uitvoerenden

Adviseur
ir. A. Aronsohn ci
Architecten
Meischke, M.C.A.; Schmidt, P. (bureau Meischke en Schmidt)
Bijzonderheden
bouwondernemer: C. Gestel
Constructeur
Bouwkundig Bureau L. Langeveld
Datum opname BWT
1950/01/11
Kunstenaar
-
Ontstaansperiode
1946-1950
Opdrachtgever
-
Stichtingsjaar
1949