Objecten

Gerdesiaweg 297 t/m 343 (oneven), Marinus van der Stoepstraat 001 t/m 041 en Frits Ruysstraat 016 t/m 054 (even)

Projectgegevens

SID
14
Object
19
Beschrijving
WONINGBOUWCOMPLEX met portiekflats en winkels, gesitueerd aan de Gerdesiaweg, Marinus van der Stoepstraat en de Frits Ruysstraat en gebouwd in de periode 1948-1950 naar ontwerp van H. Sutterland. De bebouwing bestaat uit drie bouwdelen die in een U-vorm zijn gerangschikt rondom een gemeenschappelijke binnentuin.Langs de Gerdesiaweg bevindt zich een korte strook en haaks hierop zijn twee langere stroken die zich langs de Van der Stoepstraat en Frits Ruysstraat uitstrekken. De open zijde van de groene binnenruimte grenst aan de Weteringstraat.De strook aan de Gerdesiaweg wordt met de 'poten' verbonden door lage bouwvolumes. Hierin zijn winkels en garages gehuisvest en bevinden zich doorgangen die het binnenterrein met de omliggende straten verbindt. Een dergelijke opbouw is ook te zien bij de meer oostelijk gelegen bebouwing, waardoor een opeenvolging van poorten is ontstaan en de groene binnenhoven met elkaar in verbinding staan. Het gedeelte aan de Gerdesiaweg telt vier bouwlagen op een onderbouw die ten opzichte van de verdiepingen naar voren is uitgebouwd, met uitzondering van entrees. Hierdoor hebben de woningen op de eerste verdieping brede balkons die zich tussen de entreepartijen bevinden. De vierde verdieping is in de voor- en achtergevel teruggelegd, waardoor over de volle gevelbreedte doorlopende terrassen zijn ontstaan.De woningen worden ontsloten door trappenhuizen, die aan voor- en achterzijde bereikbaar zijn. De entrees aan de voorgevel bevinden zich tussen de uitspringende gevels van de onderhuizen en hebben houten deuren omlijst door een betonnen omlijsting.Door een renovatie is het oorspronkelijke gevelbeeld gewijzigd. De woningen hebben vensters van verschillende grootte. De balkons op onderbouw en terugliggende dakverdieping hebben stalen balustraden en worden verdeeld door matglazen schermen. De achtergevel heeft inpandige balkons die paarsgewijs zijn aangebracht. De woningen aan de uiteinden hebben een enigszins afwijkende indeling en balkons in de kopgevels.De achteringangen bevinden zich enigszins verdiept en zijn met trapjes toegankelijk. Ter weerszijden van de deuren zijn grote vensters geplaatst op houten borstweringen. Boven de achteringangspartijen zijn in de gevel smalle witgeverfde betondorpels aangebracht. Tussen de ingangen zijn telkens vier souterrainramen geplaatst.De strook aan de Frits Ruysstraat telt vier bouwlagen, waarvan de begane grond een grote verdiepingshoogte heeft ten behoeve van de winkelfunctie. De begane grond heeft winkelpuien die ieder in drieën zijn verdeeld door een betonnen omlijsting. Op de verdiepingen bevinden zich 48 woningen die ontsloten worden door acht portieken en trappenhuizen.De trappenhuizen vormen de spiegelas voor de woningen ter weerszijden. In de gevel zijn de trappenhuizen zichtbaar door de drie ronde vensters met stalen kozijnen. Ter weerszijden hiervan zijn telkens een smal en een breed gedeeld venster in de gevel aangebracht.De achtergevel is vrijwel identiek aan die van de strook aan de Gerdesiaweg. De achteringangen zijn hier overdekt doordat ze in betonnen 'kasten' zijn geplaatst.De strook aan de Marinus van der Stoepstraat telt drie bouwlagen op een souterrain en is, afgezien van de begane grond, nagenoeg identiek als de strook aan de Frits Ruysstraat. Beide stroken zijn door lage tussenbouwen verbonden aan de strook langs de Gerdesiaweg. In de laagbouw zijn aan de Frits Ruysstraat vijf getoogde nissen zichtbaar met hierin een onderdoorgang naar het binnenterrein, drie etalages en een entree voor een winkel. De bovenzijden van de nissen worden geaccentueerd door getoogde rollagen die iets uit de gevel springen. Aan de Van der Stoepstraat is in de laagbouw een vijftal garages, een trafohuisje en eveneens een onderdoorgang aangebracht. De bovenzijden van de garagedeuren en de poort zijn getoogd en geaccentueerd door een iets uit de gevel springende rollaag. De garagedeuren zijn van hout en hebben drie vierkante vensters.
Adres
Gerdesiaweg 297 t/m 343 (oneven), Marinus van der Stoepstraat 001 t/m 041 en Frits Ruysstraat 016 t/m 054 (even)
Architecten
Sutterland, H.
Buurtnaam
KRALINGEN-WEST
Huidige functie
woning(en); winkel(s)
Naam complex
-
Ontstaansperiode
1948-1950
Oorspronkelijke functie
woning(en); winkel(s)

Adres

Naam complex
-
Adres
Gerdesiaweg 297 t/m 343 (oneven), Marinus van der Stoepstraat 001 t/m 041 en Frits Ruysstraat 016 t/m 054 (even)
Straatnaam
GERDESIAWEG
Postcode
3061RT
Secundaire adressen
-

Archief

Archiefnummer
BWT-nr.
Bijzonderheden
oorspronkelijke kadastrale nummering: RO.AE 85
Formuliernummer
11221
Registratie nummer BWT
P8.36'48
Vindplaats bouwtekeningen
GAR

Bouwkundig

Aantal bouwlagen
04; souterrain; deels 03
Bijzonderheden
-
Constructie
fundering en constructie van gewapend beton, dakconstructie van stalen balken en betonnen systeemdak
Dak
zadeldak belegd met pannen
Gevel
baksteen, beton
Interieur
-
Toegepaste kunst
-
Vensters & Kozijnen
oorspronkelijk hout, deels vervangen door kunststof

Functie

Bijzonderheden
-
Huidige functie
woning(en); winkel(s)
Oorspronkelijke functie
woning(en); winkel(s)
Type complex
woningbouwcomplex met portiekflats

Geografisch

Appartementnummer
-
Artol cordinaten X-as
9415561
Artol cordinaten Y-as
43790862
Bijzonderheden
oorspronkelijke kadastrale nummering: KR.AE 85
Buurtnaam
KRALINGEN-WEST
Buurtnummer
41
Kaartcode
V3-U3
Kadastraalnummer
04AE00633
Sub-buurtnummer
3
Wijk
H

Inventarisatie

Datum
1995/10/26
Dia's?
ja
Dianummers
1122101 Z 1995/10/26 1122102 Z-W 1995/10/26 1122103 N 1995/10/26 1122104 W 1995/10/26 1122105 W 1995/10/26 1122106 O 1995/10/26 1122107 Z-O 1995/10/26 1122108 O 1995/10/26 1122109 O 1995/10/26 1122110 W 1995/10/26
Inventarisatie datum
1995/11/01
Mutatiedatum
1995/10/29
Naam inventariseerder
ElS
Naam muteerder
ElS

Restauratie

Bijzonderheden
-
Monument?
nee
Monumentnummer
-
Restauratie architect
-
Restauratie jaar
-
Restauratie?
nee
Rijksprovinciaalgemeentelijk monument
-
Sloopgegevens
-

Stedenbouwkundig

Bijzonderheden
het souterrain springt ten opzichte van de verdiepingen naar voren waardoor een bordes ontstaat; de vierde verdieping is aan beide kanten teruggelegd zodat ook hier een balkon is ontstaan
Expeditiehof
nee
Hoekoplossingen
-
Rooilijngegevens
het blok is in de rooilijn geplaatst
Vrijstaand?
ja

Uitvoerenden

Adviseur
ir. I. van Herwaarden
Architecten
Sutterland, H.
Bijzonderheden
-
Constructeur
-
Datum opname BWT
1950/06/09
Kunstenaar
-
Ontstaansperiode
1948-1950
Opdrachtgever
-
Stichtingsjaar
1950