Objecten

Oosteinde 073 en Jacques Perkstraat 016; 018

Projectgegevens

SID
14
Object
6
Beschrijving
Het KERKGEBOUW van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, werd gebouwd in 1953-1954 naar ontwerp van M.C.A. Meischke en is vrijstaand gesitueerd op een perceel tussen Oosteinde, Louis Couperusstraat, Willem Kloosstraat en Jacques Perkstraat. Rondom is een tuin met lage plantsoenachtige begroeiing aangelegd. Het gebouw omvat een kerk en een voormalige kosterswoning die tegenwoordig in gebruik is als les- en vergaderruimte. Dit bouwdeel is met een grote hoek schuin op het hoofdvolume van de kerk geplaatst.De kerk heeft de vorm van een basiliekkerk, maar is anders ingedeeld. Het middenschip wordt gevormd door de kerkzaal en de recreatiezaal met bühne, die door middel van een harmonica-schuifwand tot een geheel kunnen worden gemaakt. Ter weerszijden hiervan zijn de 'zijbeuken' ingericht als vijf aparte afgesloten ruimten. Onder de zijruimte van de recreatiezaal, die toegang geeft tot de kleedruimten van het toneel, is het baptisterium gesitueerd.Hoewel er in het exterieur verschillende bouwhoogten te onderscheiden zijn, heeft het gebouw slechts één bouwlaag op een souterrain. Het hoogste gedeelte wordt gevormd door de kerkzaal, met in het exterieur een toren met langgerekte sierbetonnen kroon, die uit de noordgevel springt. Daarnaast wordt de ruimte er geaccentueerd door de grindbetonnen daklijst. Deze heeft hier een regelmatig getand patroon van M-vormen met daartussen onder de lijst kleine platte klosjes. De andere gevels hebben eveneens een brede daklijst van sierbeton, maar dan eenvoudiger geleed. Daarnaast zijn in de oost- en westgevel zes vensters met paars sierglas geplaatst. De recreatiezaal is lager dan de kerkzaal en heeft in de oost- en westgevel zes vensters die in een met sierbetonnen platen bekleed geveldeel zijn geplaatst. De laagste delen worden gevormd door de 'zijbeuken', het ingangshalletje en door de voormalige kosterwoning, nu in gebruik als les- en vergaderruimte. De hoofdingang bevindt zich aan het Oosteinde en is gevat in een iets uit de gevel springende sierbetonnen lijst, terwijl de deur zelf in de gevel is verzonken. Deze entree geeft toegang tot een halletje die toegang geeft tot beide zalen en aan twee kleine werkruimten in de 'zijbeuken'. Ter weerszijden van de deur zijn in sierbetonnen gevelpartijen mat sierglazen vensters opgenomen met een fijnmazige sierbetonnen roedeverdeling. Rechts naast de ingang bevindt zich een erker waarin zo'n sierbetonnen vensterpartij terugkomt. De daklijst van deze erker wordt geaccentueerd door drie boven de lijst uitstekende 'draketanden'. In deze oostgevel zijn verder vier geprononceerde vensters aangebracht, waarvan het bovenste deel verdiept in het kozijn is aangebracht en het onderste deel van mat sierglas is.In de noordgevel aan de zijde van de Willem Kloosstraat springt de gevel van het middenschip naar voren ten opzichte van de kopgevels van de zijbeuken. Aan deze kant bevindt zich een aan de bovenzijde getoogde dubbele deur die toegang geeft tot het souterrain, waar bergruimten, technische ruimte en een fietsenstalling zijn ingericht.Aan de zijde van de Jacques Perkstraat bevindt zich ook een ingangspartij, bestaande uit twee deuren. Ertussen is over de gehele hoogte van de gevel een paneel geplaatst van sierbetonnen tegels die alle in het midden een verdiept kruismotief hebben. Het geheel is gevat in een zware sierbetonnen deurlijst. Vanuit dit bouwdeel springt aan de rechterkant de voormalige kosterwoning uit het kerkcomplex. Dit deel bevat vier kamers, een zendingsruimte, een keuken en badkamer.In de noordgevel van de woning zijn twee deuren geplaatst met uitkragende sierbetonnen deurlijsten. Rechts in de gevel en tussen de deuren bevinden zich twee vensters met die door houten roeden ingedeeld zijn. De vensters lopen onder in de gevel door in gelede gevelvlakken.Het gebouw is uit rood baksteen opgemetseld rond een gewapend-betonconstructie. De kerk- en recreatiezalen hebben een licht gekromd schaaldak. Alle vensters zijn in houten kozijnen gevat.
Adres
Oosteinde 073 en Jacques Perkstraat 016; 018
Architecten
Meischke, M.C.A.
Buurtnaam
KRALINGEN-WEST
Huidige functie
kerk; pastorie
Naam complex
Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen
Ontstaansperiode
1953-1954
Oorspronkelijke functie
kerk; dienstwoning(en)

Adres

Naam complex
Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen
Adres
Oosteinde 073 en Jacques Perkstraat 016; 018
Straatnaam
OOSTEINDE
Postcode
3061SN
Secundaire adressen
-

Archief

Archiefnummer
BWT-nr.
Bijzonderheden
goed gedetailleerde tekeningen van de gevelopstanden
Formuliernummer
10915
Registratie nummer BWT
B2.763'53
Vindplaats bouwtekeningen
GAR

Bouwkundig

Aantal bouwlagen
1
Bijzonderheden
-
Constructie
gewapend beton, klinkers in cementmortel, kalkzandsteen, baksteen
Dak
kerkzalen worden overkluisd door licht gekromde schaaldaken, afgedekt met 'mineralised ruberoid'; de overige ruimtes hebben een plat dak afgedekt met een grindlaag
Gevel
geel genuanceerde gevelsteen, sierbeton met de kleur van Franse kalksteen (Euvilles)
Interieur
scheidingsmuren en binnenmuren kalkzandsteen en boerengrauw baksteen
Toegepaste kunst
-
Vensters & Kozijnen
hout

Functie

Bijzonderheden
kerkgebouw met ontspanningszaal, baptisterium en -oorspronkelijk- kosterswoning, nu leslokaal
Huidige functie
kerk; pastorie
Oorspronkelijke functie
kerk; dienstwoning(en)
Type complex
kerkgebouw

Geografisch

Appartementnummer
-
Artol cordinaten X-as
9400281
Artol cordinaten Y-as
43763279
Bijzonderheden
-
Buurtnaam
KRALINGEN-WEST
Buurtnummer
41
Kaartcode
U3
Kadastraalnummer
04AE00609
Sub-buurtnummer
6
Wijk
H

Inventarisatie

Datum
1995/10/24
Dia's?
ja
Dianummers
10915 01 O 10915 02 Z 10915 03 W 10915 04 N
Inventarisatie datum
1995/11/01
Mutatiedatum
1995/11/27
Naam inventariseerder
ElS
Naam muteerder
ElS

Restauratie

Bijzonderheden
-
Monument?
nee
Monumentnummer
-
Restauratie architect
-
Restauratie jaar
-
Restauratie?
nee
Rijksprovinciaalgemeentelijk monument
-
Sloopgegevens
-

Stedenbouwkundig

Bijzonderheden
-
Expeditiehof
nee
Hoekoplossingen
-
Rooilijngegevens
het gebouw is vrijstaand gesitueerd op een perceel dat in het oosten wordt begrensd door het Oosteinde, in het zuiden door het Emantspad, aan de westzijde door de Jacques Perkstraat en aan de noordzijde door de Willem Kloosstraat
Vrijstaand?
ja

Uitvoerenden

Adviseur
Nederlandse Fusee Ceramique Maatschappij N.V. (NEFUMIJ), Breda (M. Kornaat)
Architecten
Meischke, M.C.A.
Bijzonderheden
werknummer bureau Meischke: 521eerste datum tekeningen: 1 juni 1953supervisor: A.J. van der Steur
Constructeur
gebr. Gerretsen, Rotterdam
Datum opname BWT
1954/12/13
Kunstenaar
-
Ontstaansperiode
1953-1954
Opdrachtgever
-
Stichtingsjaar
1954