Objecten

Frederik van Eedenstraat 001 t/m 010 (doorlopende nummering)

Projectgegevens

SID
14
Object
1
Beschrijving
Deze lage strook WONINGBOUW met portiekflats aan de Frederik van Eedenstraat is in 1952-1954 gerealiseerd naar ontwerp van Van Andel en Van Embden. Het perceel wordt aan de noordzijde begrensd door de Frederik van Eedenstraat, aan de oostzijde door het Oosteinde, aan de zuidkant door de Herman Gorterstraat en aan de westkant door de Hélène Swarthstraat. De strook telt drie bouwlagen op een souterrain en omvat 30 driekamerwoningen. De woningen worden ontsloten door vijf portieken die toegang geven tot de aan de voorgevel gelegen trappenhuizen. De portiekindeling en de regelmatige indeling in wooneenheden komen in het exterieur tot uitdrukking in het vensterritme en in de verticale lisenen in het metselwerk tussen de portieken. De lisenen onderbreken de uitkragende daklijst en zijn opgemetseld tot kleine muurvlakken waarachter de schoorstenen schuil gaan. Dergelijke accenten zijn ook op de hoeken terug te vinden.De woningplattegronden zijn gespiegeld ten opzichte van de trappenhuizen. Aan de voorgevel bevinden zich een slaapkamer, douche en keuken. Aan de tuin- of balkonzijde zijn de woonkamer en nog een slaapkamer gelegen. De ruimten worden met elkaar verbonden door een relatief grote centrale hal.Aan de achtergevel zijn per twee woningen gekoppelde balkons aangemetseld die door schermen van draadglas van elkaar zijn gescheiden. De balkons hebben gecombineerde bakstenen borstweringen en stalen balustraden. Het blok heeft een gewapend-betonconstructie en een flauw lessenaarsdak met breed uitkragende, aan de uiteinden omhoog geknikte daklijsten op houten klossen.
Adres
Frederik van Eedenstraat 001 t/m 010 (doorlopende nummering)
Architecten
Andel, R.D. van; Embden, S.J. van (bureau R.D. van Andel en ir. S.J. van Embden bi)
Buurtnaam
KRALINGEN-WEST
Huidige functie
woning(en)
Naam complex
-
Ontstaansperiode
1952-1954
Oorspronkelijke functie
woning(en)

Adres

Naam complex
-
Adres
Frederik van Eedenstraat 001 t/m 010 (doorlopende nummering)
Straatnaam
FREDERIK VAN EEDENSTRAAT
Postcode
3061SL
Secundaire adressen
-

Archief

Archiefnummer
BWT-nr.
Bijzonderheden
goed gedetailleerde tekeningen van plattegronden, doorsneden en gevelopstanden
Formuliernummer
11401
Registratie nummer BWT
P16.13'52
Vindplaats bouwtekeningen
GAR

Bouwkundig

Aantal bouwlagen
03;souterrain
Bijzonderheden
-
Constructie
constructie van gewapend beton, vloeren deels van beton en deels van hout; scheidingsmuren van drijfsteen
Dak
plat
Gevel
hardgrauw baksteen, beton
Interieur
-
Toegepaste kunst
-
Vensters & Kozijnen
oorspronkelijk hout, aan straatzijde vervangen door kunststof en aan achterzijde vervangen door hout

Functie

Bijzonderheden
-
Huidige functie
woning(en)
Oorspronkelijke functie
woning(en)
Type complex
woningbouw met portiekflat

Geografisch

Appartementnummer
A001
Artol cordinaten X-as
9404271
Artol cordinaten Y-as
43776854
Bijzonderheden
-
Buurtnaam
KRALINGEN-WEST
Buurtnummer
41
Kaartcode
U3
Kadastraalnummer
04AE00707
Sub-buurtnummer
6
Wijk
H

Inventarisatie

Datum
1995/11/10
Dia's?
ja
Dianummers
11401 01 Z 11401 02 N 11401 03 O
Inventarisatie datum
1995/11/01
Mutatiedatum
1995/12/01
Naam inventariseerder
TvD/ElS
Naam muteerder
ElS

Restauratie

Bijzonderheden
-
Monument?
nee
Monumentnummer
-
Restauratie architect
-
Restauratie jaar
-
Restauratie?
nee
Rijksprovinciaalgemeentelijk monument
-
Sloopgegevens
-

Stedenbouwkundig

Bijzonderheden
-
Expeditiehof
nee
Hoekoplossingen
-
Rooilijngegevens
de bebouwing is vrijstaand gesitueerd en maakt deel uit van een reeks nagenoeg identieke stroken die evenwijdig aan elkaar zijn geplaatst
Vrijstaand?
ja

Uitvoerenden

Adviseur
Adviesbureau P.W.C. Claasen Jr., Rotterdam
Architecten
Andel, R.D. van; Embden, S.J. van (bureau R.D. van Andel en ir. S.J. van Embden bi)
Bijzonderheden
aannemer: Eigen Bouw
Constructeur
-
Datum opname BWT
1954/06/14
Kunstenaar
-
Ontstaansperiode
1952-1954
Opdrachtgever
P. van Boven Jzn.
Stichtingsjaar
1954