Objecten

Gerdesiaweg 347 t/m 555 (oneven) en Frits Ruysstraat 061 t/m 067 (oneven)

Projectgegevens

SID
14
Object
0
Beschrijving
WONINGBOUWCOMPLEX met portiekflats, winkels en café, gesitueerd aan de Gerdesiaweg en de Frits Ruysstraat gerealiseerd in 1946-1949 naar ontwerp van J.A. Brinkman en J.H. van den Broek. Het perceel wordt aan de noordzijde begrensd door een wandelpad met daarachter een buurthuis, aan de oostzijde door de Frits Ruysstraat, aan de westzijde door de Vredenoordkade en aan de zuidzijde door de Gerdesiaweg. Van het L-vormige blok wordt de lange vleugel aan de zuidkant doorsneden door de Wollefoppenstraat. Aan de achterzijde van het complex is een groenstrook gelegen die de achterzijde en de daar aangebrachte ingangen naar de trappenhuizen en kelders afschermd. Het blok omvat in zijn geheel 116 woningen, 5 bedrijven een café. Er zijn 17 verschillende woningtypes ondergebracht, waarvan hier een opsomming volgt. De cijfers erachter tussen haakjes geven aan hoeveel van de woningen toegepast zijn:* hoekwoningen op de vierde verdieping (4);* overige begane-grondwoningen (22);* westelijke hoekwoningen op de tweede en derde verdieping (4);* overige woningen op de tweede en derde verdieping met twee slaapkamers (22), afgewisseld met;* woningen met een derde slaapkamer voor het trapportaal (22);* oostelijke hoekwoningen op de tweede en derde verdieping (4);* hoekwoningen op de eerste verdieping (4);* overige woningen op de eerste verdieping (22);* woningen op de hoek met de Frits Ruysstraat (3);* woningen links van de eerste spiegel-as aan de Frits Ruysstraat (3);* woningen aan de zijde van de Frits Ruysstraat links van de tweede spiegel-as (3);* woningen aan de zijde van de Frits Ruysstraat rechts van de tweede spiegel-as (3);* café;* winkels.Het complex is te onderscheiden in drie stroken: het lange gedeelte aan de Gerdesiaweg met het café, het gedeelte ten westen van de Wollefoppenstraat en het deel aan de Frits Ruysstraat. De twee portiekflats aan de Gerdesiaweg zijn nagenoeg identiek, met uitzondering van het café in het lange deel. Beide tellen vier bouwlagen op een souterrain en omvatten tezamen 104 woningen. De Wollefoppenweg deelt ze in een blok van drie en een van tien portieken. De woningen worden ontsloten door middel van portieken die toegang geven tot trappenhuizen. Deze trappenhuizen vormen de symmetrische as voor de woningplattegronden en bevinden zich aan de achtergevel, waar zij zich aftekenen in een verticale vensterstrook. De woningen hebben de woonkamer aan de voorzijde en de keuken aan de achterzijde.In de gevel komt deze regelmatige indeling tot uitdrukking in de eveneens spiegelende plaatsing van de vensters en balkons. Aan de zuidzijde zijn aan weerszijden van de entrees erkerachtige geveldelen toegepast. Hierin zijn glaspuien aangebracht die van plafond tot vloer lopen en door roeden in vierkanten wordt ingedeeld. Aan de kant van de entree zijn op de eerste en tweede verdieping telkens schuine balkons gerealiseerd met spijlenbalustraden. Op de begane grond is hier dezelfde pui aangebracht als bij de balkons: drie vensters die de gehele brede van het geveldeel innemen en lichtgeverfde houten borstweringen hebben. Op de balkons is het middelste raam een deur. Boven de entrees zijn tussen de erkers en balkons twee vensters aangebracht, waarvan de onderste in de gevel is verzonken. De houten deur is onder een gepleisterd betonnen luifel geplaatst, waarboven op zijn beurt weer een door roeden ingedeeld venster is aangebracht.De vierde bouwlaag is in de voorgevel teruggezet ten behoeve van een doorlopende balkon. Deze heeft een spijlenbalustrade en wordt ingedeeld door tussenschotjes van spijlenhekwerk. De souterrain worden voorzien van daglicht door onder de erkers aangebrachte liggend rechthoekige vensters, die per drie of per vier bij elkaar staan en waarvan er telkens één geopend kan worden. In de kopgevel zijn deze vensters in een spaarveld aangebracht, maar bij een renovatie zijn deze vensters dichtgemaakt. Daarnaast zijn in de kopgevels op elke verdieping een rond venster met een vensterbank van tegels aangebracht.In de achtergevels tekenen de trappenhuizen zich af door de verticale glaszone boven de dubbele openslaande en door roeden ingedeelde deuren, die aan de achterzijde toegang geven tot de souterrains en trappenhuizen. Ter weerszijden hiervan is telkens een dubbel openslaand venster en een loggia aangebracht. De loggia's op de begane grond tot en met de tweede etage zijn sinds de renovaties in 1983-1986 afsluitbaar door glazen schuifpuien. Op de vierde verdieping is de loggia nog in de originele staat.Het café aan de Gerdesiaweg heeft dezelfde breedte als een portiekdeel. Het blokje heeft een opengewerkte gevel die ten opzichte van de belendende blokken in de rooilijn is teruggezet. In de gepleisterd betonnen gevel ondersteunen vier ronde betonnen kolommen een latei. Achter de kolommen zijn drie grote, door roeden ingedeelde vensters en een entree aangebracht. De grote vensters hebben bovenlichten. De plint en de geveldelen aan weerszijden van de pui zijn eveneens van gepleisterd beton. De achtergevel is blind doordat de vroegere ramen afgedicht zijn. Er is een uitpandig kelderluik aangebracht. Het café heeft een lessenaarsdak dat uitloopt in een breed uitkragende, schuin omhooggerichte houten goot met houten klossen.De winkels met bovenwoningen aan de Frits Ruysstraat zijn vergelijkbaar met de portiekflats aan de Gerdesiaweg. Het blok telt vier bouwlagen op een kelder, waarvan de begane grond verhoogd is ten behoeve van de winkels. Het verschil is dat de portiekflats aan de Gerdesiaweg platte daken hebben die uitkomen in breed uitkragende houten daklijsten met klossen. De portiekflat boven winkels aan de Frits Ruysstraat heeft een zadeldak waarvan de dakschilden korter zijn dan de gevelbreedte, zodat zij horizontaal uitlopen tot in de breed uitkragende houten goten. Hierbij loopt het voorste dakschild verder door en eindigt het in een schuin omhooggerichte dakgoot met houten klossen. Daarnaast zijn in de zuidelijke kopgevel op de woonverdiepingen kleine uitpandige balkons aangebracht met spijlenbalustraden. Op de begane grond zijn de winkelplattegronden gespiegeld ten opzichte van elkaar ingedeeld. De voorgevel van de winkels toont deze symmetrische indeling, waarvan de symmetrische as wordt gevormd door de entrees. De etalage-erkers maken deel uit van de verticale vensterassen die over de etages doorlopen. De etalages zijn in stalen kozijnen gevat en in de plint zijn de gewapend-glazen kelderramen aangebracht. De winkelentrees bevinden zich tussen de erkers verdiept in de gevel. Portiekingangen zijn aangebracht tussen de winkels in het gevelvlak dat in de rooilijn staat. Deze geven toegang tot de trappenhuizen die ook hier tegen de achtergevel zijn geplaatst. Zij tekenen zich daar op dezelfde manier af als aan de Gerdesiaweg. In de achtergevel van het blok aan de Frits Ruysstraat zijn echter geen achteringangen naar de trappenhuizen aangebracht, maar wel expeditiedeuren.Het blok heeft een gewapend-betonconstructie met van oorsprong een opbouw van schoon metselwerk. Bij een renovatie zijn de bruin-rood-bakstenen bedekt met steenwit stricotherm is dubbele beglazing aangebracht. De van oorsprong stalen kozijnen van de erkers zijn vervangen door kunststof. Daarnaast zijn de loggia's op de begane grond tot en met de derde verdieping afgesloten met glazen schuifpuien.
Adres
Gerdesiaweg 347 t/m 555 (oneven) en Frits Ruysstraat 061 t/m 067 (oneven)
Architecten
Brinkman, J.A.; Broek, J.H. van den (architectenbureau Brinkman en Van den Broek)
Buurtnaam
KRALINGEN-WEST
Huidige functie
woning(en); winkel(s)
Naam complex
-
Ontstaansperiode
1946-1949
Oorspronkelijke functie
woning(en); winkel(s)

Adres

Naam complex
-
Adres
Gerdesiaweg 347 t/m 555 (oneven) en Frits Ruysstraat 061 t/m 067 (oneven)
Straatnaam
GERDESIAWEG
Postcode
3061RV
Secundaire adressen
-

Archief

Archiefnummer
BWT-nr.
Bijzonderheden
akkoord supervisor: Verhagen, 16 juni 1947
Formuliernummer
10956
Registratie nummer BWT
P25.11'46
Vindplaats bouwtekeningen
GAR

Bouwkundig

Aantal bouwlagen
04; souterrain
Bijzonderheden
-
Constructie
gewapend beton, baksteen scheidingsmuren, binnenmuren van kalkzandsteen
Dak
zadeldak belegd met rode pannen, geknikt lessenaarsdak, deels plat dak
Gevel
roodbruine baksteen, beton; het oorspronkelijke metselwerk is verdwenen onder een witte pleisterlaag
Interieur
-
Toegepaste kunst
-
Vensters & Kozijnen
hout, grote puien van staal en glas, waarbij de stalen kozijnen vervangen zijn door kunststof

Functie

Bijzonderheden
-
Huidige functie
woning(en); winkel(s)
Oorspronkelijke functie
woning(en); winkel(s)
Type complex
woningbouwcomplex met portiekflats, winkels en café

Geografisch

Appartementnummer
-
Artol cordinaten X-as
9407449
Artol cordinaten Y-as
43791416
Bijzonderheden
oorspronkelijke kadastrale nummering: KR.AE 52 en KR.AE 76
Buurtnaam
KRALINGEN-WEST
Buurtnummer
41
Kaartcode
V3-U3
Kadastraalnummer
04AE00621
Sub-buurtnummer
3
Wijk
H

Inventarisatie

Datum
1995/10/24
Dia's?
ja
Dianummers
10956 01 Z 10956 02 Z 10956 03 Z 10956 04 O 10956 05 N 10956 06 N 10956 07 W 10956 08 W 10956 09 Z 10956 10 Z 10956 11 Z 10956 12 NO 10956 13 ZO 10956 14 ZO 10956 15 O
Inventarisatie datum
1995/11/01
Mutatiedatum
1995/12/13
Naam inventariseerder
HuT/ElS
Naam muteerder
ElS

Restauratie

Bijzonderheden
in 1983-1986 vond een renovatie plaats in opdracht van het Gemeentelijk Woningbedrijf Rotterdam en de Werkgroep Energiebesparing van de gemeente Rotterdam. Hierbij werden dubbele beglazing en anti-koudebrug (borstwerings-)platen aangebracht en werden de houten en stalen kozijnen, m.u.v. de souterrain- en trappenhuisramen vervangen. De gevels werden bekleed met steenwit stricotherm en trespa-platen. In de achtergevel werden open loggia's afsluitbaar gemaakt met glazen schuifpuien. De architect/aannemer was Bouwbedrijf Vermeulen B.V. Deventer/Breda en de adviseur was H. Verburg Beton- en Staalconstructies. Het project staat te boek als herbouw Kralingen AE.52 76 technisch onderhoud. Reg.nr. BWT: B2.1193'83
Monument?
nee
Monumentnummer
-
Restauratie architect
-
Restauratie jaar
-
Restauratie?
nee
Rijksprovinciaalgemeentelijk monument
-
Sloopgegevens
-

Stedenbouwkundig

Bijzonderheden
-
Expeditiehof
nee
Hoekoplossingen
-
Rooilijngegevens
het pand is in de rooilijnen van de Gerdesiaweg en de Frits Ruysstraat geplaatst
Vrijstaand?
ja

Uitvoerenden

Adviseur
ir. A. Aronsohn ci
Architecten
Brinkman, J.A.; Broek, J.H. van den (architectenbureau Brinkman en Van den Broek)
Bijzonderheden
tekeningen gesigneerd door Lops (medewerkend architect)aannemer: Th.C. Jansen, Voorburgwerknummer bureau Brinkman en Van den Broek: 681
Constructeur
-
Datum opname BWT
1949/01/08
Kunstenaar
-
Ontstaansperiode
1946-1949
Opdrachtgever
-
Stichtingsjaar
1947