Objecten

Ammanplein 002 t/m 014 (even) en Boezemweg 171

Projectgegevens

SID
13
Object
39
Beschrijving
Het DOOFSTOMMENINSTITUUT van de Ammanstichting werd gebouwd in de periode 1957-1962 naar ontwerp van de Haagse architect H.V. Gerretsen. Het instituut is gesitueerd op een rechthoekig perceel gelegen op de hoek van de Boezemweg en de Warande. Deze plek was voldoende van omvang en een stuk rustiger gelegen dan een locatie in de nabijheid van het Centraal Station, zoals men aanvankelijk wilde. Het voornaamste bezwaar tegen een dergelijke plek waren de trillingen van het treinverkeer die de toenmalige hoortoestellen zouden hinderen. Het oude schoolgebouw stond nabij de Kruiskade en was pas in 1939 in gebruik genomen. Hoewel het de bombardementen grotendeels had doorstaan, moest het gebouw plaats maken voor de aanleg van het nieuwe Hofplein en de westelijke wand van de Coolsingel. Op de plek staat nu het Hiltonhotel.Het nieuwe schoolcomplex bestaat uit een hoofdgebouw, een vrijstaande liftkoker en een trosvormig lesgebouw. In 1962 is een gymnastiek- en overblijflokaal gebouwd die het perceel aan de zuidkant begrensd.Het hoofdgebouw bestaat uit een schijf van acht bouwlagen hoog. In de onderbouw zijn lokalen voor kleuteronderwijs gelegen; een souterrain wordt gevolgd door twee extra hoge verdiepingen die door tussenverdiepingen met elkaar worden verbonden. Hierboven bevinden zich twee bouwlagen voor de middengroep met galerijen aan de noordgevel en daarboven drie verdiepingen met kantoor-, onderzoeks- en stafruimten. Op de vijfde verdiepingen is de 'camere silenta' gelegen; een absoluut geluidsdichte en trillingsvrije ruimte. De bovenste terugliggende verdieping heeft een dienstwoning en een woning voor het gezinsinternaat. De verdiepingsindeling is sterk afwijkend per reeks bouwlagen.Uiteraard is grote aandacht besteed aan de akoestiek van de ruimten en het voorkomen van trillingen en geluidsbruggen in het gebouw. Naast doofstomme kinderen wordt ook les gegeven aan kinderen met een gering gehoor. Om die reden hebben de wanden van de lokalen een lichte knik zodat stemgeluiden optimaal worden gedempt. De ontsluiting van het gebouw vindt plaats door de vrijstaande cilindervormige liftkoker en trappenhuis, waardoor trillingen van de lift worden voorkomen. Inwendige trappen verbinden alleen de verdiepingen die in functioneel opzicht bijelkaar horen.De zuidgevel van het hoofdgebouw bestaat uit een vliesgevel van betonnen stijlen en daartussen houten puien met stalen ramen. De puien bevatten dubbel glas en borstweringen van plaatmateriaal. In de zuidgevel wordt dit stramien onderbroken door twee uitstulpende 'betonkasten' voorzien van betonnen schoepen en daarboven een achttal brede in het gevelvlak geplaatste vensters.De noordgevel heeft een identieke vliesgevel. De verdieping tussen begane grond en eerste verdieping vormt een betonnen uitkraging en is voorzien van dicht op elkaar geplaatste betonstijlen met zeer smalle vensters ertussen. Boven en onder de uitkraging zijn grijsgeverfde betonnen kolommen geplaatst. De tweede en derde verdieping hebben uitkragende galerijen met verticale stalen balustrades en opengewerkte betonnen uiteinden. De galerijen die aan de onderkant in een fraaie rode kleur zijn geverfd, sluiten aan op de betonnen liftkoker. Op de bovenste verdiepingen zijn overdekte verbindingen aangebracht.De cilindervormige liftkoker is opgebouwd uit geprefabriceerde elementen met decoratief, spiraalvormig patroon. Een trechtervormige betonnen 'kast' aan de straatzijde vormt de toegang tot de koker. Bijzonder is de afvoer van rookgassen van het naastgelegen rioolgemaal die in de koker is opgenomen. Het bouwplan werd hiertoe in 1960 aangepast.De kopgevels van geelgrijs metselwerk hebben een lichte knik die correspondeert met de geknikte leslokalen. In het midden is het muurwerk iets teruggelegd; de dakverdieping heeft op deze plek uitkragende balkons. Op de noordoosthoek is een tweede uitwendig trappenhuis geplaatst die de eerste verdiepingen ontsluit.Ten zuiden van het hoofdgebouw bevindt zich het trosvormig paviljoen dat is verdeeld in vier zeshoekige leslokalen rond een centrale hal. Het vijfde deel van de tros bevat toegang en trappenhuis. Door de bijzondere vorm van de lokalen valt het daglicht van twee zijden de lokalen in. De gevel bestaat uit blind muurwerk van geelgrijs metselwerk aan de uiteinden van de zeskantige lokalen, afgewisseld door grote stalen puien in de knikken van de tros. De vloeren zijn zichtbaar en hebben een verticale profilering.Het paviljoen telt drie bouwlagen en wordt bekroond door een ronde uitbouw. Deze 'trommel' geeft toegang tot een dakterras dat boven de lokalen is gesitueerd en herbergt de bibliotheek. De uitbouw wordt afgesloten door een rond schaaldak dat op vijf betonnen spanten rust. De ruimte tussen het dak en het muurwerk van blauw geglazuurde baksteen is dichtgezet met een doorlopende strook schuingeplaatste vensters in dunne houten kozijnen waardoor het dak lijkt te zweven.Tussen het paviljoen en het hoofdgebouw bevindt zich een bordes dat dienst doet als speelplaats voor de kleuters. Het bordes is voorzien van een betonnen zandbak en heeft een hardhouten pergola die voor een beschutte sfeer zorgt.In de jaren 1960-1962 is op de zuidkant van het perceel een gymnastiek- en overblijflokaal gebouwd, dat eveneens door Gerretsen werd ontworpen. Dit rechthoekige gebouw telt twee bouwlagen met tussenverdiepingen. De betonnen gevelelementen werden voorzien van een decoratief patroon. De kopgevels zijn uit grijsgeel metselwerk opgebouwd.
Adres
Ammanplein 002 t/m 014 (even) en Boezemweg 171
Architecten
Gerretsen, H.V.
Buurtnaam
RUBROEK
Huidige functie
school
Naam complex
Ammanstichting
Ontstaansperiode
1957-1962
Oorspronkelijke functie
school

Adres

Naam complex
Ammanstichting
Adres
Ammanplein 002 t/m 014 (even) en Boezemweg 171
Straatnaam
AMMANPLEIN
Postcode
3031BA
Secundaire adressen
-

Archief

Archiefnummer
BWT-nr.
Bijzonderheden
het gymnastiek- en overblijflokaal aan de Boezemweg heeft BWT-nr. B2.643'60 en openingsdatum 1965/01/11
Formuliernummer
11259
Registratie nummer BWT
B2.73'57
Vindplaats bouwtekeningen
GAR

Bouwkundig

Aantal bouwlagen
08; souterrain
Bijzonderheden
cilindervormig trappenhuis en liftkoker die ter voorkoming van trillingen en geluidsoverlast buiten het gebouw is geplaatst. De cilinder is opgebouwd uit geprefabriceerde betonnen elementen. Bijzonder is dat de koker tevens gebruikt wordt als afvoer van rookgassen uit het naast gelegen rioolgemaal; de koker is echter niet om die reden gebouwd; het plan werd in latere fase aangepast ten behoeve van de rookgasafvoer
Constructie
gewapend beton; constructie ontwikkeld ter voorkoming van trillingen in het gebouw
Dak
plat; het trosvormige lesgebouwtje heeft een cirkelvormig betonnen schaaldak
Gevel
grijsgele baksteen, beton elementen, blauw geglazuurde baksteen
Interieur
bevat speciale voorzieningen en technische middelen ten behoeve van een optimale akoestiek
Toegepaste kunst
-
Vensters & Kozijnen
hout, staal

Functie

Bijzonderheden
doofstommeninstituut
Huidige functie
school
Oorspronkelijke functie
school
Type complex
schoolgebouw bestaande uit een hoogbouwstrook met afzonderlijk ontsloten verdiepingen, vijfhoekig (trosvormig) paviljoen, vrijstaande liftkoker en gymnastiekgebouw

Geografisch

Appartementnummer
-
Artol cordinaten X-as
9366219
Artol cordinaten Y-as
43782847
Bijzonderheden
-
Buurtnaam
RUBROEK
Buurtnummer
14
Kaartcode
U3
Kadastraalnummer
04AE00655
Sub-buurtnummer
5
Wijk
H

Inventarisatie

Datum
1995/07/01
Dia's?
ja
Dianummers
11259 01 N 11259 02 Z 11259 03 ZO 11259 04 NW
Inventarisatie datum
1995/03/13
Mutatiedatum
1995/09/22
Naam inventariseerder
WyG
Naam muteerder
WyG

Restauratie

Bijzonderheden
vrijwel geheel in oorspronkelijke staat!
Monument?
nee
Monumentnummer
-
Restauratie architect
-
Restauratie jaar
-
Restauratie?
nee
Rijksprovinciaalgemeentelijk monument
-
Sloopgegevens
-

Stedenbouwkundig

Bijzonderheden
het gebouw is vrijstaand gesitueerd; de ruimte tussen het hoofdgebouw en de gymnastieklokaal is in gebruik als plein en tuin
Expeditiehof
nee
Hoekoplossingen
nee
Rooilijngegevens
-
Vrijstaand?
ja

Uitvoerenden

Adviseur
ir. I. van Herwaarden ci en ei
Architecten
Gerretsen, H.V.
Bijzonderheden
aannemer: cv Wolterbeek & Van Dorp
Constructeur
-
Datum opname BWT
1962/05/31
Kunstenaar
-
Ontstaansperiode
1957-1962
Opdrachtgever
Rudulf Mees Instituut/Ammanstichting
Stichtingsjaar
1962