Objecten

Mariniersweg 001 t/m 055 (oneven); Halhof 002 t/m 028 (even); Vogelenzang 007; Halstraat 006; 008

Projectgegevens

SID
11
Object
7
Beschrijving
Dit WONINGBOUWCOMPLEX met WINKELS is gesitueerd aan de westzijde van de Mariniersweg en werd gebouwd in de periode 1954-1957 in opdracht van de N.V. Bouw- en Exploitatiebedrijf v/h C. Gestel en Th.C. Jansen naar ontwerp van de architecten Van den Broek & Bakema. Het gebouw neemt de gehele gevelwand tussen Halstraat en Vogelenzang in beslag en volgt de knik in de rooilijn die de overgang vormt van Goudsesingel naar Mariniersweg. De plattegrond van het complex is een rechthoek met een overeenkomstige knik. Vanuit deze grondvorm zijn een kelder, een verhoogde begane grond met tussenverdieping, zes bouwlagen en een terugliggende dakverdieping opgetrokken. Haaks hierop twee korte bouwvolumes van vier bouwlagen aan de zijstraten. De langgerekte strook aan de Mariniersweg bestaat uit veertien winkeleenheden die momenteel door één bedrijf in gebruik zijn. Aan de achterzijde is een expeditiehof waaraan de winkels een toegang hebben. De winkels worden onderbroken door zeven trappenhuizen met op elke verdieping aan weerszijden een woning. De terugliggende dakverdieping vormt een extra etage voor de woningen op de vijfde verdieping.De gevel is op de begane grond opgebouwd uit houten winkelpuien met vooruitgeschoven etalages op een plint van Noorse leisteen. Ter weerszijden van de brede etalages een flink teruggelegde toegangsdeur. Etalage en deur worden gezamenlijk afgesloten door een ver uitkragende betonnen luifel. Boven de luifel hebben de winkels brede vensterstroken die zich tussen de kolommen bevinden.Het etalagefront wordt onderbroken door de toegangen naar de trappenhuizen. Deze zijn enigszins teruggelegd tussen gewassen granito stijlen en worden afgesloten door kleine betonluifels die lager geplaatst zijn en minder ver uitkragen dan de luifels van de winkels. Boven de entrees verticale houten puien van de trappenhuizen die tot de dakverdieping doorlopen en boven in zijn voorzien van verticale trilbeton schoepen. De woningen ter weerszijden hebben een breed rechthoekig balkon met gemetselde borstwering ¢f een schuingeplaatste asymmetrische erker met balkon ernaast voorzien van balustrade met glaspanelen in buisframe. De vorm van de erkers is bepaald door de knik in de rooilijn. In het rechter deel van de gevel volgen de erkers de gevellijn van het linker bouwdeel. Andersom is hetzelfde principe toegepast.De woningen hebben dubbele houten puien op gemetselde borstweringen; de puien zijn van elkaar gescheiden door penanten van beton. In hoogte wordt de gevel door betonnen vloerbanden geleed. De dakverdieping bestaat uit een reeks rechthoekige opbouwen die met elkaar zijn verbonden door houten liggers die één geheel vormen met de daklijst.Bijzondere aandacht is besteed aan het middelste trappenhuis dat zich precies in de rooilijnknik bevindt. Hierdoor is het een stuk breder, waardoor een zeer groot terugliggend trappenhuisvenster is ontstaan. Dit trappenhuis gaat echter schuil achter een zeer fraai en ingewikkeld samengestelde reeks langgerekte balkons die vanuit beide bouwdelen als een zwaluwstaartverbinding in elkaar zijn geweven. De eerste, derde en vijfde verdieping van het rechter bouwdeel hebben geheel links een balkon dat doorschiet voorbij het trappenhuisvenster; de tweede en vijfde verdieping van het linker deel doen het omgekeerde. De balkons worden ondersteund door twee vrijstaande ronde kolommen die vanaf de begane grond als lange staken de balkons doorklieven. De linker kolom ondersteunt de betonnen balken van het eerste, derde en vijfde balkon; de rechter ondersteunt de balken van de balkons op de tweede en vierde verdieping. De matglazen balustrades in stalen buisframes zijn vervangen door heldere glaspanelen.De kleine bouwvolumes aan Halstraat en Vogelenzang hebben winkels op de begane grond en woningen daarboven. De vormgeving is eenvoudig met brede houten puien op gemetselde borstweringen. In aansluiting op de bebouwing aan de Pannekoekstraat hebben deze bouwdelen een zadeldak belegd met rode pannen. Aan de Halstraat geheel rechts een winkel met een teakhouten etalagepui in een gewassen granito gevel. De aansluiting met het hoofdvolume bestaat uit een reeks balkons.
Adres
Mariniersweg 001 t/m 055 (oneven); Halhof 002 t/m 028 (even); Vogelenzang 007; Halstraat 006; 008
Architecten
Broek, J.H. van den; Bakema, J.B. (architectenbureau Van den Broek en Bakema)
Buurtnaam
STADSDRIEHOEK
Huidige functie
woning(en); winkel(s)
Naam complex
-
Ontstaansperiode
1954-1956
Oorspronkelijke functie
woning(en); winkel(s)

Adres

Naam complex
-
Adres
Mariniersweg 001 t/m 055 (oneven); Halhof 002 t/m 028 (even); Vogelenzang 007; Halstraat 006; 008
Straatnaam
MARINIERSWEG
Postcode
3011NC
Secundaire adressen
-

Archief

Archiefnummer
BWT-nr.
Bijzonderheden
in het dossier bevindt zich een fraaie schetstekening van de gehele gevel aan de Mariniersweg
Formuliernummer
14955
Registratie nummer BWT
B2.303'54
Vindplaats bouwtekeningen
GAR

Bouwkundig

Aantal bouwlagen
07; kelder
Bijzonderheden
schuingeplaatste asymmetrische erkers
Constructie
fundering, kelder en begane grond van gewapend beton; verdiepingen opgebouwd uit kolommen, dragende muren van kalkzandsteen en systeemvloeren
Dak
plat
Gevel
hardgrauw metselwerk, beton, plint van Noorse leisteen
Interieur
-
Toegepaste kunst
-
Vensters & Kozijnen
houten puien, teakhouten winkelpuien met stalen ramen

Functie

Bijzonderheden
verhoogde begane grond, zes woonlagen en een terugliggende dakverdieping
Huidige functie
woning(en); winkel(s)
Oorspronkelijke functie
woning(en); winkel(s)
Type complex
woningbouw met portiekontsluiting en winkels

Geografisch

Appartementnummer
-
Artol cordinaten X-as
9317833
Artol cordinaten Y-as
43763468
Bijzonderheden
oorspronkelijke kadastrale nummering: RO.AF 63, perceelnummers onbekend
Buurtnaam
STADSDRIEHOEK
Buurtnummer
10
Kaartcode
U3
Kadastraalnummer
04AF00747
Sub-buurtnummer
3
Wijk
A

Inventarisatie

Datum
1994/02/23
Dia's?
ja
Dianummers
14955 01 ZO 14955 02 ZW 14955 03 O 14955 04 NO 14955 05 O
Inventarisatie datum
1994/02/23
Mutatiedatum
1995/02/23
Naam inventariseerder
WyG
Naam muteerder
WyG

Restauratie

Bijzonderheden
-
Monument?
nee
Monumentnummer
-
Restauratie architect
-
Restauratie jaar
-
Restauratie?
nee
Rijksprovinciaalgemeentelijk monument
-
Sloopgegevens
-

Stedenbouwkundig

Bijzonderheden
-
Expeditiehof
ja, Halhof, bereikbaar door twee onderdoorgangen in de zijstraten
Hoekoplossingen
zeer fraaie, uitkragende balkons die als een zwaluwstaartverbinding in elkaar zijn geschoven ter plaatse van de rooilijnknik
Rooilijngegevens
het gebouw beslaat de gehele westelijke gevelwand van de Mariniersweg tussen Halstraat en Vogelenzang en volgt de knik in de rooilijn
Vrijstaand?
nee

Uitvoerenden

Adviseur
N.V. Advies- en Ingenieursbureau 'Beton-IJzer'
Architecten
Broek, J.H. van den; Bakema, J.B. (architectenbureau Van den Broek en Bakema)
Bijzonderheden
chef de bureau: D.J. van Wijk, architect medewerker werknummer Van den Broek & Bakema: 1042
Constructeur
-
Datum opname BWT
1956/09/10
Kunstenaar
-
Ontstaansperiode
1954-1956
Opdrachtgever
N.V. Bouw- en Exploitatiebedrijf v/h C. Gestel en Th.C. Jansen
Stichtingsjaar
1956