Objecten

Hoogstraat 189 t/m 199 (oneven)

Projectgegevens

SID
10
Object
49
Beschrijving
Het WARENHUIS Vroom en Dreesman is vrijstaand gesitueerd op de hoek van het Beursplein, tussen de Hoogstraat en de Leeuwenstraat (Deze winkel verving de vooroorlogse vestigingen aan de Binnenweg, Hoogstraat, Jonker Fransstraat en de Van der Takstraat). Het is gebouwd in de periode 1948-1950 naar ontwerp van het bureau Kraaijvanger. Toen V&D in 1950 haar deuren opende, was er in de directe omgeving nog maar weinig bouwactiviteit te bespeuren. Het was alsof men afgewacht had waar het grote warenhuis zich zou gaan vestigen, in de drie jaar daaropvolgend, stond de hele naaste omgeving in de steigers. Het had een lange tijd geduurd voordat het warenhuis haar plaats had bepaald. In de oorlog was V&D gevestigd in een, ook door de Kraaijvangers ontworpen, noodonderkomen in het noodwinkelcomplex Dijkzigt. Vanaf dat moment werden er verschillende ontwerpen vervaardigd voor een nieuwe permanente vestiging, o.a. voor een locatie aan de Nieuwe Binnenweg en de Parkavenue in het plan Witteveen (nu Karel Doormanstraat).Opvallend aan het nieuwe ontwerp was de uitwerking van het Amerikaanse type warenhuis, met een zo open mogelijke begane grond met transparante gevels en daarboven een min of meer gesloten massa, waarbinnen de verkoopruimtes door kunstlicht verlicht werden. Het betekende een grote omslag in het denken over winkelprogramma's en typologie. In 1950 werd het pand gekarakteriseerd door een sterke horizontale geleding. Het bestond uit een kelder, begane grond, een eerste en een gedeeltelijke tweede verdieping met een grote luifel die voor het oog leek te zweven. Luxe details als de goudkleurige kolommen en het beeldhouwwerk boven het raam in de gevel aan de Hoogstraat, gaven het gebouw een groots aanzien.Het in 1950 gereedgekomen gebouw is maar tien jaar te bewonderen geweest. Toen besloot men twee verdiepingen aan het volume toe te voegen, een klus die eveneens door het bureau Kraaijvanger werd geklaard. De luifel verdween en de hele bovenverdieping werd bekleed met groene glasplaten, waardoor het uiterlijk drastisch werd gewijzigd. De horizontale geleding maakte plaats voor een verticale en de gesloten bakstenen gevel veranderde in een gevel van glas die de schijn van transparantie wekt. Het nieuwe programma voor het warenhuis werd door het bureau Kraaijvanger geperfectioneerd in de magazijnen Peek & Cloppenburg, Lampe en Martens aan de overkant van de Hoogstraat.
Adres
Hoogstraat 189 t/m 199 (oneven)
Architecten
Kraaijvanger, E.H.; Kraaijvanger, H.M. (ir. E.H. Kraaijvanger ci en H.M. Kraaijvanger arch)
Buurtnaam
STADSDRIEHOEK
Huidige functie
winkel(s); warenhuis
Naam complex
Vroom en Dreesman
Ontstaansperiode
1946-1950
Oorspronkelijke functie
winkel(s)

Adres

Naam complex
Vroom en Dreesman
Adres
Hoogstraat 189 t/m 199 (oneven)
Straatnaam
HOOGSTRAAT
Postcode
3011PM
Secundaire adressen
-

Archief

Archiefnummer
BWT-nr.
Bijzonderheden
eerste paal: juni 1947
Formuliernummer
14168
Registratie nummer BWT
P32.36'46
Vindplaats bouwtekeningen
GAR

Bouwkundig

Aantal bouwlagen
04; kelder
Bijzonderheden
-
Constructie
gewapend betonskelet
Dak
plat, afgedekt met mastiek en grind
Gevel
oorspronkelijk was de gevel van baksteen, bij de uitbreiding werden de verdiepingen voorzien van een nieuwe vliesgevel van aluminium en groene glasplaten
Interieur
heeft door de jaren heen diverse wijzigingen ondergaan
Toegepaste kunst
de sculptuur boven het raam aan de Hoogstraat is verdwenen bij de uitbreiding in 1960
Vensters & Kozijnen
oorspronkelijk gevat in geanodiseerd aluminium, nu een vliesgevel eveneens van aluminium en glas

Functie

Bijzonderheden
bouwlagen: kelder, begane grond, drie verdiepingen oorspronkelijk had V&D maar één verdieping, in 1960 zijn er twee bovenop gekomenoorspronkelijk ontwerp: warenhuis voor Vroom en Dreesman, momenteel zijn er drie ondiepe winkels aan de Hoogstraat toegevoegdontsluiting: het warenhuis wordt ontsloten aan de Hoogstraat en aan de Rodezand. De expeditieingang van het warenhuis bevindt zich aan de Leeuwenstraat
Huidige functie
winkel(s); warenhuis
Oorspronkelijke functie
winkel(s)
Type complex
warenhuis

Geografisch

Appartementnummer
-
Artol cordinaten X-as
9280800
Artol cordinaten Y-as
43726000
Bijzonderheden
oorspronkelijke kadastrale nummering: RO.AF 35object is in handen van vier verschillende eigenaren
Buurtnaam
STADSDRIEHOEK
Buurtnummer
10
Kaartcode
U3-U4
Kadastraalnummer
04AF00195
Sub-buurtnummer
1
Wijk
A

Inventarisatie

Datum
1995/07/01
Dia's?
ja
Dianummers
14168 01 ZW 14168 02 ZO 14168 03 ZO
Inventarisatie datum
1993/09/01
Mutatiedatum
1995/05/18
Naam inventariseerder
AnT
Naam muteerder
AnT

Restauratie

Bijzonderheden
Vroom en Dreesman heeft in 1960 een ingrijpende uitbreiding ondergaan. Dit is eveneens gedaan door het bureau Kraaijvanger. Zie ook de beschrijving.
Monument?
nee
Monumentnummer
-
Restauratie architect
-
Restauratie jaar
-
Restauratie?
nee
Rijksprovinciaalgemeentelijk monument
-
Sloopgegevens
-

Stedenbouwkundig

Bijzonderheden
-
Expeditiehof
nee, de Leeuwenstraat fungeert als expeditiestraat
Hoekoplossingen
zie Rooilijngegevens
Rooilijngegevens
het rechthoekige volume voegt zich geheel in de rooilijn. Alleen het etalagefront op de begane grond aan de Rodezand en de Hoogstraat springt iets terug ten opzichte van de verdiepingen
Vrijstaand?
ja

Uitvoerenden

Adviseur
ir. A. Aronsohn ci
Architecten
Kraaijvanger, E.H.; Kraaijvanger, H.M. (ir. E.H. Kraaijvanger ci en H.M. Kraaijvanger arch)
Bijzonderheden
aannemer: Nederlandse Maatschappij voor Havenwerken
Constructeur
-
Datum opname BWT
1950/11/03
Kunstenaar
-
Ontstaansperiode
1946-1950
Opdrachtgever
Vroom en Dreesman
Stichtingsjaar
1948