Objecten

Teilingerstraat 061 t/m 081 (oneven) en Vrouw-Jannestraat 002 t/m 006 (even)

Projectgegevens

SID
1
Object
26
Beschrijving
WONINGBOUW op de hoek van de Teilingerstraat en de Vrouw-Jannestraat is tussen 1952 en 1953 gerealiseerd naar ontwerp van de architect A.J.M. Buys. Tien jaar eerder werd voor een deel van dit blok, eveneens door Buys, een ontwerp gemaakt waarvoor de bouwaanvraag reeds was ingediend. Dat het met de plannen voor dit blok zo lang heeft geduurd, heeft te maken met de onzekere situatie rondom het vraagstuk van de spoorwegen. Toen in 1948 duidelijk werd dat er voorlopig niets zou veranderen aan het viaduct aan de Vijferhofstraat werd groen licht gegeven voor bebouwing aan de Teilingerstraat.Het hoofdvolume volgt de rooilijn aan de Teilingerstraat en sluit aan bij de bebouwing uit de jaren twintig die het bombardement overleefden. De knik in de rooilijn wordt geaccentueerd door de naar achteren geplaatste gevel. Ten opzichte van de rest van de Teilingerstaat ligt het meest linkse gedeelte van het blok (de nummers 079 en 081) is iets hoger aangezien het maaiveld van de Teilingerstraat vanaf de Schiekade afloopt.In het project bevinden zich winkels en bedrijven op de (verhoogde) begane grond en winkels op de drie verdiepingen. Het geheel wordt afgesloten door een plat dak. Aan de Vrouw-Jannestraat bevinden zich twee lage garages, die dienen als opslag- en bedrijfsruimte. Direct hiernaast zit een (afsluitbare) verbinding met een pad dat aan de achterkant van de bebouwing lang de winkels loopt. Dit pad ontsluit tevens de achterkanten van de bebouwing aan de Roo-Valkstraat.De woningen worden per zes (twee op elke laag) ontsloten door een trappenhuis. Het trappenhuis ligt niet aan de voor- of achterkant van de woning direct aan de buitengevel, maar er middenin. Hiervoor is door Bouw- en Woningtoezicht bij uitzondering een vergunning verleend. De woningen aan weerszijden van het trappenhuis zijn gespiegeld. In de literatuur wordt dit niet als een ideale oplossing gezien aangezien de trap geluidsoverlast veroorzaakte voor de aangrenzende vertrekken. Bovendien zou de belichting verre van optimaal zijn. Het voordeel van de mogelijkheid om de kamers aan de voorzijde van het huis te situeren werd wel erkend.Het geheel is uitgevoerd in een betonconstructie die in zijn geheel is weggewerkt achter hardgrauwe baksteen, waardoor het een nogal gesloten en sobere indruk maakt. Het enige decoratieve element is een twee kleine dakopbouwtjes uitgevoerd in baksteen en imitatie-natuursteen (beton). Ditzelfde materiaal komt terug in de dorpels, plinten en omramingen.
Adres
Teilingerstraat 061 t/m 081 (oneven) en Vrouw-Jannestraat 002 t/m 006 (even)
Architecten
Buys, A.J.M.
Buurtnaam
AGNIESEBUURT
Huidige functie
woning(en); winkel(s); bedrijven
Naam complex
-
Ontstaansperiode
1942-1953
Oorspronkelijke functie
woning(en); winkel(s); bedrijven

Adres

Naam complex
-
Adres
Teilingerstraat 061 t/m 081 (oneven) en Vrouw-Jannestraat 002 t/m 006 (even)
Straatnaam
TEILINGERSTRAAT
Postcode
3032AT
Secundaire adressen
-

Archief

Archiefnummer
BWT-nr.
Bijzonderheden
voor gedeelte aan de Teilingerstraat 079 en 081 werd pas op 15 juli 1953 een voltooidheidsverklaring afgegeven. De feestelijke opening van het geheel werd toen ook pas verricht door burgemeester Oud
Formuliernummer
35475
Registratie nummer BWT
P21.3'42; P34'51; P8.31.52
Vindplaats bouwtekeningen
GAR

Bouwkundig

Aantal bouwlagen
04; kelder
Bijzonderheden
-
Constructie
gewapend beton
Dak
plat
Gevel
bruingele baksteen
Interieur
niet bekend
Toegepaste kunst
-
Vensters & Kozijnen
hout, gedeeltelijk vervangen door aluminium

Functie

Bijzonderheden
-
Huidige functie
woning(en); winkel(s); bedrijven
Oorspronkelijke functie
woning(en); winkel(s); bedrijven
Type complex
portiekflats met bedrijfsruimte op de begane grond

Geografisch

Appartementnummer
-
Artol cordinaten X-as
9229432
Artol cordinaten Y-as
43822737
Bijzonderheden
oorspronkelijke kadastrale nummering: RO.X 17 percelen 12 t/m/21Voor het allereerste ontwerp (ook van A.J.M. Buys) is al in 1942 een bouwaanvraag ingediend. De eerste tekeningen van het ontwerp dat uiteindelijk is uitgevoerd, dateren uit 1951
Buurtnaam
AGNIESEBUURT
Buurtnummer
15
Kaartcode
U3-T3
Kadastraalnummer
08X 04995
Sub-buurtnummer
1
Wijk
E

Inventarisatie

Datum
1995/09/01
Dia's?
ja
Dianummers
35475 01 ZO 35475 02 Z 35475 03 Z 35475 04 Z 35475 05 ZO 35475 06 Z
Inventarisatie datum
1995/03/14
Mutatiedatum
1995/09/22
Naam inventariseerder
SiR
Naam muteerder
AnT

Restauratie

Bijzonderheden
-
Monument?
nee
Monumentnummer
-
Restauratie architect
-
Restauratie jaar
-
Restauratie?
nee
Rijksprovinciaalgemeentelijk monument
-
Sloopgegevens
-

Stedenbouwkundig

Bijzonderheden
-
Expeditiehof
nee
Hoekoplossingen
-
Rooilijngegevens
de rooilijn aan de Teilingerstraat is niet geheel recht. In de bebouwing is dit extra benadrukt in de knik in de gevelwand. Een deel van de gevel (Teilingerstraat 061 t/m 065) ligt iets terug
Vrijstaand?
nee

Uitvoerenden

Adviseur
W. Henneke (staalconstructie) en P.W.C. Claasen Jr.
Architecten
Buys, A.J.M.
Bijzonderheden
aannemer: L. Langeveld
Constructeur
-
Datum opname BWT
1952/05/14
Kunstenaar
-
Ontstaansperiode
1942-1953
Opdrachtgever
N.H. Levensverzekerings Maatschappij 1891
Stichtingsjaar
1951