Objecten

Benthemstraat 030; Teilingerstraat 170; 172. Dit kernformulier heeft betrekking op uitbreiding van Schiekade 830 waar ook de hoofdingang zich bevindt

Projectgegevens

SID
1
Object
25
Beschrijving
Groot, in modernistisch idioom opgezet KANTOORGEBOUW, voltooid in 1966 naar ontwerp van Cornelis Elffers in opdracht van de Nationale Levensverzekering Bank N.V. te Rotterdam (later Nationale Nederlanden). Het gebouw vormt een uitbreiding van het eerder, tussen 1942 en 1949 gebouwde hoofdkantoor van 'De Nationale'. Dit kantoorgebouw, dat met zijn hoofdfaçade georiënteerd is op de Schiekade, nam de zuidwestelijke helft in van het bouwblok tussen Schiekade, Teilingerstraat, Benthemstraat en Simonstraat. De noordoostelijke helft van het bouwblok bleef onbebouwd. In 1942 werd door supervisor J.J.P. Oud reeds een ontwerp goedgekeurd voor de bebouwing van dit deel van het blok. Het betrof en ontwerp van Van Nieuwenhuyzen en Elffers, de architecten van het hoofdkantoor van 'De Nationale' in opdracht van dezelfde verzekeringsmaatschappij.Het ontwerp behelsde het doortrekken van de zijvleugels van 'De Nationale' aan de Teilinger- en Simonstraat en het maken van een nieuw bouwdeel aan de Benthemstraat. Het nieuwe gebouw had hoofdzakelijk een woonfunctie, een deel was bedoeld voor de uitbreiding van het hoofdkantoor met o.a. een garage.Qua architectuur en materiaalgebruik werd aangesloten bij het al bestaande. Tot uitvoering van dit plan kwam het echter niet. In 1957 diende Elffers een nieuw plan in voor de bebouwing van het vrije deel van het blok. Hiervoor werd pas in 1961 een vergunning verleend. De bouw werd in het begin van 1966 voltooid. Elffers liet de uitbreiding qua maat en schaal wel aansluiten bij het oude kantoor maar koos bewust voor een modernere architectonische benadering.De uitbreiding bestaat in hoofdopzet uit een gebouw op een 8-vormige plattegrond, waarin twee binnenhoven zijn opgenomen. Dit gebouw is met zijn achtergevel tegen de achtergevel van het al bestaande deel geplaatst. De constructie bestaat uit een geheel dragend skelet van gewapend beton gefundeerd op Franki-betonplaten. De plint van het gebouw bestaat uit sierbeton, grotendeels voorzien van grote horizontale vensters gevat in aluminium kozijnen.In de oostgevel bevindt zich een centraal gelegen, eenvoudig vormgegeven hoofdentree, bestaande uit twee dubbele glazen deuren in een aluminium pui. In het basement bevinden zich aan de Teilingerstraat (noordgevel) twee aluminium garagedeuren, aan de Simonstraat (zuidgevel) eenzelfde. Boven de plint kragen de gevels van de eerste tot en met de vierde verdieping uit over de rooilijn. Deze gevels bestaan uit aluminium vliesgevels, deels ingevuld met glas, deels met platen gepolijst graniet (borstweringen). De vijfde verdieping is in de noord- en zuidgevel iets teruggelegd, Deze verdieping is in de oostgevel sterker teruggelegd, en ervoor is een pergola-achtige betonconstructie zichtbaar. De gevels van de vijfde verdieping bestaan uit beglaasde aluminium puien, aan de bovenzijde beëindigd door een sierbetonnen dakrand.
Adres
Benthemstraat 030; Teilingerstraat 170; 172. Dit kernformulier heeft betrekking op uitbreiding van Schiekade 830 waar ook de hoofdingang zich bevindt
Architecten
Elffers, C.
Buurtnaam
AGNIESEBUURT
Huidige functie
kantoren
Naam complex
De Nationale
Ontstaansperiode
1957-1966
Oorspronkelijke functie
kantoren

Adres

Naam complex
De Nationale
Adres
Benthemstraat 030; Teilingerstraat 170; 172. Dit kernformulier heeft betrekking op uitbreiding van Schiekade 830 waar ook de hoofdingang zich bevindt
Straatnaam
BENTHEMSTRAAT
Postcode
3032AL
Secundaire adressen
TEILINGERSTRAAT 170; 172

Archief

Archiefnummer
BWT-nr.
Bijzonderheden
het schetsplan werd al in 1957 goedgekeurd, de bouwvergunning werd pas op 10 mei 1961 verleend. Eerdere plannen voor woningbouw op deze locatie bevinden zich in de bouwdossier van de Schiekade 830 (P31.15'41)
Formuliernummer
34487
Registratie nummer BWT
B2.1196'57
Vindplaats bouwtekeningen
GAR

Bouwkundig

Aantal bouwlagen
5
Bijzonderheden
-
Constructie
fundering op Franki-betonplaten, daarboven een betonskelet
Dak
plat
Gevel
plint van sierbeton, daarboven aluminium 'curtainwall' of vliesgevel met een invulling van deels glas en deels platen gepolijst kosseïne graniet
Interieur
niet bekeken i.v.m. verbouwing
Toegepaste kunst
glasdecoraties in de balustrades en in de achterwand van de kantine van Dick Elffers (broer van Cornelis Elffers), de sculptuur 'Het Tournooi' in de entreehal is ontworpen door Erik Claus en de metaalplastiek in koper in de lunchkamer van de procuratiehouders is van de hand van Aart van den IJssel
Vensters & Kozijnen
aluminium, alle ramen zijn dubbel beglaasd, tussen die in de zuidoostgevel werd zonwering aangebracht

Functie

Bijzonderheden
uitbreiding van het belendende hoofdkantoor aan de Schiekade 830
Huidige functie
kantoren
Oorspronkelijke functie
kantoren
Type complex
kantoorgebouw

Geografisch

Appartementnummer
-
Artol cordinaten X-as
9226017
Artol cordinaten Y-as
43810199
Bijzonderheden
oorspronkelijke kadastrale nummering RO.AD 1
Buurtnaam
AGNIESEBUURT
Buurtnummer
15
Kaartcode
U3
Kadastraalnummer
08AD00678
Sub-buurtnummer
2
Wijk
E

Inventarisatie

Datum
1994/07/18
Dia's?
ja
Dianummers
34486B 01 NW 34486B 02 ZW
Inventarisatie datum
1994/07/18
Mutatiedatum
1995/09/19
Naam inventariseerder
FrA
Naam muteerder
AnT

Restauratie

Bijzonderheden
het gebouw staat thans te huur en wordt gerenoveerd door Brouwer Steketee architecten, Den Haag
Monument?
nee
Monumentnummer
-
Restauratie architect
-
Restauratie jaar
-
Restauratie?
nee
Rijksprovinciaalgemeentelijk monument
-
Sloopgegevens
-

Stedenbouwkundig

Bijzonderheden
-
Expeditiehof
nee
Hoekoplossingen
-
Rooilijngegevens
het gebouw vormt met de achtergelegen uitbreiding uit 1957-1966 een blok begrensd door de Schiekade, Teilingerstraat, Benthemstraat en Simonstraat
Vrijstaand?
ja

Uitvoerenden

Adviseur
M.D. Galjema (centrale verwarming, ventilatie en luchtbehandeling)
Architecten
Elffers, C.
Bijzonderheden
-
Constructeur
Bouw- en Adviesbureau ir. K. Bakker en ir. K.A. Dicke, Amsterdam en Rotterdam
Datum opname BWT
1966/01/01
Kunstenaar
D. Elffers; E. Claus: A. van den IJssel
Ontstaansperiode
1957-1966
Opdrachtgever
Nationale Levensverzekering Bank N.V.
Stichtingsjaar
-