Objecten

Simonstraat 008

Projectgegevens

SID
1
Object
23
Beschrijving
KERKGEBOUW gebouwd tussen 1952-1953 naar ontwerp van de Rotterdamse architect ir. M.C.A. Meischke, in opdracht van de Gereformeerde Kerk (onder artikel 31) te Rotterdam-Centrum (thans Vrijgemaakt Gereformeerde Kerk). Het kleine kerkgebouw is vrijstaand gesitueerd en opgetrokken vanuit een langgerekte rechthoekige plattegrond met een eenvoudige basilicale opzet. Op de fundering van gewapend beton zijn twee ineen geschoven volumes geplaatst: het schip van de kerk, geheel opgetrokken in baksteen en afgedekt door een zadeldak met pannen, en de lagere zijbeuken, eveneens in baksteen opgetrokken en afgedekt door lessenaarsdaken. De zijbeuken lopen aan de achterzijde over in een aanbouw van twee bouwlagen hoog onder een zadeldak met pannen en bevat ruimtes voor catechisatie, vergaderingen en dergelijke. Deze achterbouw is lager dan het schip van de kerk en is eveneens opgetrokken in baksteen. Alle vensters en deuren zijn voorzien van natuursteen omlijstingen.Het kerkgebouw is in opzet en architectonische detaillering uiterst sober; enkel de kopgevels zijn enigszins rijk vormgegeven. De hoofdentree van de kerk (Simonstraat 10) bevindt zich in de zuidwestgevel en bestaat uit twee dubbele houten deuren met een tienpunts roedenverdeling met siersmeedwerk voor de ruitjes.De entree is gevat in een brede natuurstenen omlijsting overgaand in een plint. Ter weerszijden van de hoofdingang bevinden zich twee kleine vensters met natuursteen omlijsting en traliewerk. Rechtsonder een gevelsteen met het opschrift `1952-1953'. Boven de entree is een schuingeplaatste vlaggestok geplaatst met daarboven een groot, stervormig rozetvenster, samengesteld uit natuursteen elementen. De gevel wordt afgesloten door natuursteen aanzetstenen en dekplaten overgaand in een smalle gemetselde top, voorzien van een geornamenteerde natuursteen bekroning en ijzeren sierornament in de vorm van een schip. De zijgevel aan de noordwestzijde bevat links op de begane grond een groot, liggend rechthoekig venster met tienpunts roedenverdeling. Rechts daarvan een entree tot de aanbouw (Simonstraat 8). Daarnaast twee nevenentrees tot de kerkzaal: één links in de zijbeuk en één uiterst rechts in de oksel tussen zijbeuk en schip. De zijbeuk bevat voorts zeven kleine vensters; in het gevelvlak van de lichtbeuk bevinden zich acht grote vensters vierkante vensters met een negenpunts roedenverdeling. De zijgevel aan de zuidoostzijde is identiek aan de noordwestgevel; de vensters in deze gevel zijn nog voorzien van siersmeedwerk. De zijgevels worden afgesloten door geprofileerde houten goten op klossen.De kopgevel aan de noordoostkant bevat in het midden van de gevel een verticale strook met vensters die bestaat uit een natuursteen plint met daarboven een groot uit meerdere delen samengesteld venster. Op de eerste verdieping een natuursteen borstwering met daarin gebeiteld een kruis, een hart en een anker (de symbolen van geloof, liefde en hoop) en daarboven eenzelfde samengesteld venster. Ter weerszijden op de begane grond een groot verticaal venster met getoogde onder- en bovendorpel. De gevel is voorzien van enig siermetselwerk en wordt afgesloten door een licht overstek van het zadeldak.Het lichte, sobere interieur van de kerk is nog grotendeels in originele staat. De zijbeuken worden afgescheiden door ronde betonnen kolommen die de lichtbeuk dragen. De achterwand van het schip was oorspronkelijk voorzien van twee boogvormige doorgangen naar de nevenruimten in de aanbouw die zijn dichtgezet met onbehandeld metselwerk. De originele preekstoel bevindt zich in het midden voor de achterwand. Voorts zijn in de kerk de originele banken, avondmaalstafel, doopvont en orgel aanwezig.
Adres
Simonstraat 008
Architecten
Meischke, M.C.A.
Buurtnaam
AGNIESEBUURT
Huidige functie
kerk
Naam complex
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Rotterdam-Centrum
Ontstaansperiode
1951-1953
Oorspronkelijke functie
kerk

Adres

Naam complex
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Rotterdam-Centrum
Adres
Simonstraat 008
Straatnaam
SIMONSTRAAT
Postcode
3032AM
Secundaire adressen
SIMONSTRAAT 010

Archief

Archiefnummer
BWT-nr.
Bijzonderheden
-
Formuliernummer
32565
Registratie nummer BWT
P6.11'51
Vindplaats bouwtekeningen
GAR

Bouwkundig

Aantal bouwlagen
1
Bijzonderheden
in de zuidwestgevel is gevelsteen aangebracht met daarop de jaartallen: 1952-1953
Constructie
fundering en ronde kolommen ter ondersteuning van de lichtbeuk van gewapend beton
Dak
zadeldak belegd met verbeterde Hollandse gesmoorde pannen
Gevel
lichtgekleurde baksteen
Interieur
nog grotendeels intact; onder meer oorspronkelijke preekstoel
Toegepaste kunst
-
Vensters & Kozijnen
hout

Functie

Bijzonderheden
-
Huidige functie
kerk
Oorspronkelijke functie
kerk
Type complex
kerkgebouw

Geografisch

Appartementnummer
-
Artol cordinaten X-as
9234590
Artol cordinaten Y-as
43811101
Bijzonderheden
oorspronkelijke kadastrale nummering: RO.AD 45
Buurtnaam
AGNIESEBUURT
Buurtnummer
15
Kaartcode
U3
Kadastraalnummer
08AD00306
Sub-buurtnummer
2
Wijk
E

Inventarisatie

Datum
1994/07/18
Dia's?
ja
Dianummers
32565 01 NO 32565 02 ZW 32565 03 ZO
Inventarisatie datum
1994/07/18
Mutatiedatum
1995/09/15
Naam inventariseerder
FrA
Naam muteerder
AnT

Restauratie

Bijzonderheden
-
Monument?
nee
Monumentnummer
-
Restauratie architect
-
Restauratie jaar
-
Restauratie?
nee
Rijksprovinciaalgemeentelijk monument
-
Sloopgegevens
-

Stedenbouwkundig

Bijzonderheden
-
Expeditiehof
nee
Hoekoplossingen
-
Rooilijngegevens
het kerkgebouw is vrijstaand gesitueerd op een onregelmatige pleinvormige ruimte, die wordt begrensd door zeer forse gebouwende voorzijde van het kerkgebouw richt zich naar de Schiekade
Vrijstaand?
ja

Uitvoerenden

Adviseur
-
Architecten
Meischke, M.C.A.
Bijzonderheden
aannemer: W. Stam
Constructeur
-
Datum opname BWT
1953/06/23
Kunstenaar
-
Ontstaansperiode
1951-1953
Opdrachtgever
bestuur Gereformeerde Kerk
Stichtingsjaar
1952