Objecten

Hoogstraat 135 t/m 175 (oneven) en Grotekerkplein 002 t/m 066 (even)

Projectgegevens

SID
10
Object
2
Beschrijving
De Sint-Laurenskerk, die zwaar gehavend als één van de weinige gebouwen in het centrum de oorlog overleefde, speelde een belangrijke rol in het denken over de inrichting van de omgeving aan de noordzijde van de Hoogstraat en de oostzijde van de Westewagenstraat. De maker van het Basisplan, ir. C. van Traa, stelde zich voor de Sint-Laurenskerk met deze stroken bebouwing te 'omlijsten'. De omlijsting zou moeten bestaan uit afwisselend lage en hoge bebouwing. Door de bebouwing aan de Westewagenstraat loodrecht op de Delftsevaart te plaatsen, en de daartussen liggende stroken op enkele plaatsen te doorbreken, ontstond hier een reeks van afwisselende doorkijkjes. Het was Van Traa's bedoeling het publiek steeds met een ander beeld van de kerk te confronteren, zolang de kerk in haar geheel maar niet zichtbaar was. Hij was niet gecharmeerd van het front en de detaillering in het algemeen. Eigenlijk vond hij alleen de toren interessant. Deze denkbeelden wilde hij ook tot uitdrukking brengen in de bebouwing langs de Hoogstraat, aan de zuidkant van de kerk. Hij stelde een lage strook winkels aan de Hoogstraat voor, met loodrecht daarop een viertal volumes, elk van vier lagen hoog. Deze kregen een woonbestemming.Het volume valt uiteen in twee delen. Precies in het midden wordt het gescheiden door de Nauwe Kerkstraat. Van Traa was ervan overtuigd dat deze oplossing een nauwer verband tussen kerk en stad tot gevolg zou hebben. De afwisselend lage en hoge bebouwing zou passen bij de schaal van de kerk en kon bovendien de tegenstelling tussen de kerk en de moderne bebouwing verzachten. De boombeplanting in de hoven aan het Grotekerkplein moesten een rustige en waardige sfeer rond de kerk creëren. Van Traa deed zelfs een voorstel voor een bepaalde sierbestrating om de overgang van oud naar nieuw aannemelijk te maken.In 1950 richtte de maatschappij N.V. Wereldhaven een verzoek aan Stadsontwikkeling om de grond aan de Hoogstraat te reserveren voor de bouw van WONINGEN en WINKELS. De opdrachtgever kwam met het voorstel hiervoor het Amsterdamse architectenduo B. Merkelbach en P. Elling aan te trekken. Omdat Wereldhaven uiteindelijk niet over de juiste herbouwplichten beschikte, deed zij de opdracht over aan een dochteronderneming, N.V. Hektos. De architecten hadden zich te houden aan van te voren bepaalde voorschriften voor massa, hoogte, diepte, rooilijnen, bestemmingen en zelfs voorschriften m.b.t. het materiaal. Deze situatie was overigens niet uitzonderlijk, in deze periode bestonden voor alle objecten dergelijke bepalingen.Voor de uitvoering kozen de architecten voor een betonskelet. De zijgevels werden gemetseld in witgeglazuurde baksteen, de gevel aan de Hoogstraat is geheel opengewerkt waardoor het skelet goed zichtbaar is. De winkelpuien bestaan uit glas, van oorsprong gevat in houten kozijnen. Daarvan zijn nu vele door kunststof vervangen. De bovenste twee etages van de hoge blokken bevatten woningen, die aan het Grotekerkplein worden ontsloten. De delen van de gevels aan de Hoogstraat bevatten op deze verdiepingen inpandige balkons over de totale breedte.
Adres
Hoogstraat 135 t/m 175 (oneven) en Grotekerkplein 002 t/m 066 (even)
Architecten
Elling, P. (architectenbureau Merkelbach en Elling)
Buurtnaam
STADSDRIEHOEK
Huidige functie
winkel(s); woning(en)
Naam complex
-
Ontstaansperiode
1952-1955
Oorspronkelijke functie
winkel(s); woning(en)

Adres

Naam complex
-
Adres
Hoogstraat 135 t/m 175 (oneven) en Grotekerkplein 002 t/m 066 (even)
Straatnaam
HOOGSTRAAT
Postcode
3011PM
Secundaire adressen
-

Archief

Archiefnummer
BWT-nr.
Bijzonderheden
-
Formuliernummer
14820
Registratie nummer BWT
P18.8'52
Vindplaats bouwtekeningen
GAR

Bouwkundig

Aantal bouwlagen
04; kelder
Bijzonderheden
omdat het object in handen is van zoveel verschillende eigenaren, die nagenoeg allemaal hun pui hebben 'gemoderniseerd' geeft het geheel een zeer rommelige aanblik
Constructie
gewapend betonskelet
Dak
plat, afgedekt met mastiek en grind
Gevel
grijsgeglazuurde handgevormde baksteen
Interieur
-
Toegepaste kunst
-
Vensters & Kozijnen
rechtgesloten withouten kozijnen

Functie

Bijzonderheden
bouwlagen: de lage winkelbebouwing parallel aan de Hoogstraat heeft een kelder, een begane grond en één verdieping, de woonblokken daar loodrecht op hebben een begane grond en een verdieping, die bij de winkels horen en daar bovenop twee woonlagenontsluiting: de winkels hebben een entree aan de Hoogstraat en een expeditietoegang aan de Grotemarkt. De woningen zij via portieken aan de Grotemarkt bereikbaar
Huidige functie
winkel(s); woning(en)
Oorspronkelijke functie
winkel(s); woning(en)
Type complex
portiekflats loodrecht op lage winkelbebouwing

Geografisch

Appartementnummer
-
Artol cordinaten X-as
9305768
Artol cordinaten Y-as
43735092
Bijzonderheden
oorspronkelijk kadastrale nummering: RO.AF 55 en RO.AF 56object is in handen van elf verschillende eigenaren
Buurtnaam
STADSDRIEHOEK
Buurtnummer
10
Kaartcode
U4
Kadastraalnummer
04AF00680
Sub-buurtnummer
2
Wijk
A

Inventarisatie

Datum
1995/07/01
Dia's?
ja
Dianummers
14820 01 ZW 14820 02 ZW 14820 03 ZW 14820 04 Z 14820 05 ZO 14820 06 ZO 14820 07 ZO 14820 08 NO 14820 09 Z
Inventarisatie datum
1993/09/01
Mutatiedatum
1995/05/18
Naam inventariseerder
AnT
Naam muteerder
AnT

Restauratie

Bijzonderheden
-
Monument?
nee
Monumentnummer
-
Restauratie architect
-
Restauratie jaar
-
Restauratie?
nee
Rijksprovinciaalgemeentelijk monument
-
Sloopgegevens
-

Stedenbouwkundig

Bijzonderheden
-
Expeditiehof
nee, het Grotekerkplein fungeert als expeditiestraat
Hoekoplossingen
-
Rooilijngegevens
op last van Van Traa (zie ook de beschrijving) moesten de architecten zich aan het door hem voorgeschreven volume houden. Dit bestaat uit een lage bebouwing evenwijdig aan de Hoogstraat en loodrecht daarop vier blokken woonbebouwing
Vrijstaand?
ja

Uitvoerenden

Adviseur
-
Architecten
Elling, P. (architectenbureau Merkelbach en Elling)
Bijzonderheden
-
Constructeur
Van Bodegom & Co. (beton)
Datum opname BWT
1954/12/24
Kunstenaar
-
Ontstaansperiode
1952-1955
Opdrachtgever
N.V. Hektos
Stichtingsjaar
1955