Objecten

Blaak 028

Projectgegevens

SID
9
Object
39
Beschrijving
BANKGEBOUW, vrijstaand gesitueerd aan de Blaak 028. Het gebouw maakt deel uit van de serie van drie banken, die bijna de hele zuidelijke gevelwand aan de Blaak in beslag neemt. Net zoals de twee andere banken aan de Blaak, kent ook de Twentse Bank een lange ontstaansgeschiedenis. Al in september 1940 werden er tussen de directie van de Twentse Bank en het ASRO de eerste onderhandelingen gevoerd over het plan voor de herbouw, waarbij de keus viel op het terrein aan de Noord-Blaak waar het bankgebouw voor de oorlog ook had gestaan. De opdracht werd verstrekt aan ir. A.J. van der Steur, ir. W.A.C. Herman de Groot, B. van Veen, en ir. A. de Jong.Men probeerde, zoals dat ook bij de spaarbank aan de Botersloot gepoogd was, de kluizen die het bombardement hadden overleeft, te hergebruiken. Witteveen maakte al snel bezwaar tegen de plannen en er werd uitgeweken naar een beter geschikt perceel tussen de Baan en de Schiedamsedijk. Opnieuw werd een plan in gereedheid gebracht. Na de machtsovername door Van Traa c.s. werd het bankkwartier aan de zuidzijde van de Blaak gepland en eind 1945 werd het derde plan voor de bank geconcipieerd. Over de stedebouwkundige situatie merkte Van der Steur het volgende op: 'Aangezien de bank stedebouwkundig deel uitmaakt van de wand aan de zuidzijde van de Blaak, is het lichaam dan ook min of meer een voortzetting van het ernaast liggende gebouw van de Nederlandse Handel Maatschappij'. (Momenteel zijn beide banken in gebruik door de ABN/AMRO en zijn middels een loopbrug met elkaar verbonden.) 'Dit verband', gaat Van der Steur verder, 'treedt nog iets op de achtergrond omdat de kleur van de gebouwen zo verschilt, dat van een zekere eenheid in de wand niet gesproken kan worden. Dit zal echter wel het geval zijn als over enige jaren de aanslag, die alle Rotterdamse gebouwen krijgen, ook deze beide gebouwen tot elkaar zal hebben gebracht.'Het gebouw is opgetrokken vanuit een rechthoekige plattegrond en telt vijf bouwlagen; een kelder, een verhoogde parterre met entresol en vier verdiepingen. De stoere en sterke uitstraling van het bankgebouw komt vooral tot uitdrukking in de gevels. Het basement is vervaardigd van gepolijst beton, de gesloten zijgevels en de eenvoudig en sober vormgegeven voorgevel van roodbruine handvorm baksteen, worden aan de bovenzijde beëindigd door een hoog fries zonder ramen. Zeer belangrijk is de plaatsing van het beeldhouwwerk, Het Twentse Ros van Cor van Kralingen. Het verlevendigt het silhouet en accentueert de wapens boven de ingang, juist vanwege haar asymmetrische ligging. Alle versierende elementen zijn rond deze as samengetrokken.
Adres
Blaak 028
Architecten
Steur, A.J. van der; Herman de Groot, W.A.C.; Hooykaas, B.; Veen, B. van; Jong, A. de (A.J. van der Steur en W.A.C. Herman de Groot i.s.m. Hooykaas, Van Veen en De Jong)
Buurtnaam
STADSDRIEHOEK
Huidige functie
bank
Naam complex
-
Ontstaansperiode
1945-1950
Oorspronkelijke functie
bank; dienstwoning(en)

Adres

Naam complex
-
Adres
Blaak 028
Straatnaam
BLAAK
Postcode
3011TA
Secundaire adressen
-

Archief

Archiefnummer
BWT-nr.
Bijzonderheden
eerste paal geslagen op 14 juni 1946 en gereed gekomen op 15 augustus 1950. De datum waarop de verklaring 'voltooid' is afgegeven staat niet op de pandkaart vemeld
Formuliernummer
21449
Registratie nummer BWT
P22.1'45
Vindplaats bouwtekeningen
GAR

Bouwkundig

Aantal bouwlagen
07;souterrain; kelder
Bijzonderheden
uitgebreide beschrijvingen van het originele interieur zijn te vinden in een artikel van Van der Steur in het Bouwkundig Weekblad (1951 (3), p.25-34)
Constructie
gewapend betonskelet
Dak
plat; in de zuidoost- en zuidwesthoek zijn de machinehuizen voor de liften uitgebouwd tot sierlijk vormgegeven dakhuisjes
Gevel
metselwerk straatgevels: roodbruine handvorm baksteen; metselwerk lichthoven: gele verblendsteen, plinten van Noors graniet, waarboven aan de noordgevel een basement is aangebracht van gepolijst beton, welk materiaal eveneens gebruikt is voor de raamomlijstingen; de gootlijst is van onafgewerkte gewapende beton
Interieur
niet bekend of het interieur nog in originele staat verkeerd
Toegepaste kunst
op betonnen daklijst is het beeld Het Twentsche Ros van beeldhouwer Cor van Kralingen geplaatst. In het gebouw glas-in-lood van E. Warffemius, wandschilderingen van F.G. Jacobs en houtsnijwerk van A. Hans te zien. Verder is er werk van Agnes Canta en H. van Kesteren
Vensters & Kozijnen
horizontale series rechtgesloten staande vensters, omlijst door gepolijste beton. De ramen waren oorspronkelijk gevat in staal, maar nu in aluminium

Functie

Bijzonderheden
voormalige Twentsche Bank, thans ABN-AMRO Bank
Huidige functie
bank
Oorspronkelijke functie
bank; dienstwoning(en)
Type complex
bankgebouw

Geografisch

Appartementnummer
-
Artol cordinaten X-as
9299211
Artol cordinaten Y-as
43704211
Bijzonderheden
-
Buurtnaam
STADSDRIEHOEK
Buurtnummer
10
Kaartcode
U4
Kadastraalnummer
04AH00281
Sub-buurtnummer
6
Wijk
A

Inventarisatie

Datum
1995/04/11
Dia's?
ja
Dianummers
21449 01 N 21449 02 NW 21449 02 N 21449 04 ZW 21449 05 Z
Inventarisatie datum
1995/06/22
Mutatiedatum
1995/11/15
Naam inventariseerder
AnT
Naam muteerder
AnT

Restauratie

Bijzonderheden
op 15 september is de raad officieel accoord gegaan met het voornemen om de drie banken aan de Blaak tot gemeentelijk monument aan te wijzen. De procedure daartoe is nu in gang gezet
Monument?
nee
Monumentnummer
-
Restauratie architect
-
Restauratie jaar
-
Restauratie?
nee
Rijksprovinciaalgemeentelijk monument
-
Sloopgegevens
-

Stedenbouwkundig

Bijzonderheden
-
Expeditiehof
nee, aan de achterzijde bevinden zich wel expeditietoegangen
Hoekoplossingen
-
Rooilijngegevens
gebouw voegt zich volledig in de rooilijn
Vrijstaand?
ja

Uitvoerenden

Adviseur
niet bekend
Architecten
Steur, A.J. van der; Herman de Groot, W.A.C.; Hooykaas, B.; Veen, B. van; Jong, A. de (A.J. van der Steur en W.A.C. Herman de Groot i.s.m. Hooykaas, Van Veen en De Jong)
Bijzonderheden
aannemers: firma Dura en H. van Heeswijktechnische man: ir. K.I. Ruigen
Constructeur
-
Datum opname BWT
-
Kunstenaar
Cor van Kralingen, Agnes Canta, H. van Kesteren en E. Warffemius, F.G. Jacobs, A. Hans
Ontstaansperiode
1945-1950
Opdrachtgever
Twentse Bank
Stichtingsjaar
1946