Objecten

William Boothlaan 009 t/m 019 (oneven)

Projectgegevens

SID
6
Object
51
Beschrijving
WONINGBOUW met winkels, gesitueerd aan de westzijde van de William Boothlaan, gebouwd in de periode 1954-1956 in opdracht van de Gebroeders Van Luitgaarden naar ontwerp van de architect H.D. Bakker. Het gebouw is op de grens van het verwoeste gebied gelegen waarbij aan de zuidzijde een enigszins vreemde overgang met de vooroorlogse bebouwing van de Schiedamsesingel is ontstaan. Op het rechthoekige perceel zijn vier bouwlagen opgetrokken die door een plat dak worden afgesloten. Drie portieken ontsluiten elk zes woningen.Op de begane grond bevinden zich winkels met fraaie houten puien voorzien van zwevende etalagekasten. Het winkelfront wordt onderbroken door de trappenhuizen die zijn opgetrokken uit bruin metselwerk met ingemetselde glazen bouwstenen. Het muurwerk loopt door tot de dakrand en vormt een verticaal element. Ter weerszijden van de trappenhuizen zijn betonnen balkons aangebracht die uit de rooilijn steken. De balustrades bestaan uit een hekwerk met spijlen en borstweringsplaten. Het bovenste balkon wordt overdekt door een betonnen overstek. De gevels naast de balkons bestaan uit houten puien met een asymmetrische indeling op geribbelde betonnen borstweringen. Tussen de woningen zijn brede bakstenen muurdammen gemetseld die eindigen als schoorstenen en tot boven de dakrand zijn opgemetseld. Door de terugliggende winkelpuien, zwevende etalagekasten, uitstekende balkons en uitgemetselde schoorstenen is een grote plasticiteit bereikt, kenmerkend voor de architectuur van H.D. Bakker.
Adres
William Boothlaan 009 t/m 019 (oneven)
Architecten
Bakker, H.D.
Buurtnaam
COOL
Huidige functie
woning(en); winkel(s)
Naam complex
-
Ontstaansperiode
1954-1957
Oorspronkelijke functie
woning(en); winkel(s)

Adres

Naam complex
-
Adres
William Boothlaan 009 t/m 019 (oneven)
Straatnaam
WILLIAM BOOTHLAAN
Postcode
3012VG
Secundaire adressen
-

Archief

Archiefnummer
BWT-nr.
Bijzonderheden
-
Formuliernummer
19500
Registratie nummer BWT
B2.1260'54
Vindplaats bouwtekeningen
GAR

Bouwkundig

Aantal bouwlagen
04; kelder
Bijzonderheden
-
Constructie
gewapend beton voor fundering, kelder en begane grondverdiepingsvloeren gedeeltelijk beton
Dak
plat
Gevel
baksteen, geprofileerde betonnen borstweringenglazen bouwstenen in metselwerk
Interieur
-
Toegepaste kunst
-
Vensters & Kozijnen
houten puien met een asymmetrische verdeling met onder- en bovenlichten, houten winkelpuien

Functie

Bijzonderheden
-
Huidige functie
woning(en); winkel(s)
Oorspronkelijke functie
woning(en); winkel(s)
Type complex
woningbouw met portiekontsluiting

Geografisch

Appartementnummer
-
Artol cordinaten X-as
9248555
Artol cordinaten Y-as
43673074
Bijzonderheden
oorspronkelijke kadastrale nummering: RO.AG 34 perceel 3 t/m 9
Buurtnaam
COOL
Buurtnummer
12
Kaartcode
U4
Kadastraalnummer
04AG01392
Sub-buurtnummer
5
Wijk
A

Inventarisatie

Datum
1995/07/01
Dia's?
ja
Dianummers
19500 01 O 19500 02 O
Inventarisatie datum
1995/03/30
Mutatiedatum
1995/08/22
Naam inventariseerder
WyG
Naam muteerder
WyG

Restauratie

Bijzonderheden
-
Monument?
nee
Monumentnummer
-
Restauratie architect
-
Restauratie jaar
-
Restauratie?
nee
Rijksprovinciaalgemeentelijk monument
-
Sloopgegevens
-

Stedenbouwkundig

Bijzonderheden
het gebouw is op de grens van het verwoeste gebied gelegen; aan de zuidzijde grenst de bebouwing aan de vooroorlogse bebouwing aan de Schiedamsesingel, op deze plek is een enigszins ongelukkige overgang tussen oud en nieuw ontstaan
Expeditiehof
nee
Hoekoplossingen
nee
Rooilijngegevens
gebouw bevindt zich in de westelijke rooilijn van de William Boothlaan
Vrijstaand?
nee

Uitvoerenden

Adviseur
ir. P.P.H. Duncker ci
Architecten
Bakker, H.D.
Bijzonderheden
aannemer: gebr. Van Luitgaarden
Constructeur
-
Datum opname BWT
1957/06/01
Kunstenaar
-
Ontstaansperiode
1954-1957
Opdrachtgever
gebr. Van Luitgaarden
Stichtingsjaar
1956