Objecten

Witte de Withstraat 005 t/m 023 (oneven) en Hartmansstraat 032; 034

Projectgegevens

SID
6
Object
47
Beschrijving
WONINGBOUW met WINKELS op de begane grond, in 1949-1951 gebouwd naar ontwerp van architectenbureau Lockhorst & Overeijnder te Rotterdam, door en in opdracht van de aannemers Gebr. P. & H. Willemsen te Rotterdam. De flat, bestaande uit een lange strook aan de Witte de Withstraat en een kort strookje aan de Hartmanstraat, omvat een kelderlaag, begane grond, drie verdiepingen en een kapverdieping.In de strook aan de Witte de Withstraat een vijftal portieken, met aan weerszijden van de entrees op de begane grond in totaal tien winkelruimtes. Deze winkelruimtes zijn aan de achterzijde dieper dan de bovengelegen verdiepingen; aan de achterzijde, aan de Schiedamse Vesthof, bevinden zich ook de expeditie-ingangen. Op de verdiepingen bevinden zich in totaal dertig woningen, aan ieder portiek twee maal drie. Op de kapverdieping zijn de bergingen ondergebracht. In de korte strook aan de Hartmanstraat bevindt zich slechts één portiek. Hier zijn op de begane grond echter geen winkelpuien gemaakt. Voor de fundering van de flat werd gebruik gemaakt van schokbetonpalen, daarboven is het pand deels geconstrueerd met behulp van een betonskelet en deels met behulp van metselwerk voor buiten- en scheidingsmuren, en is hout voor de balklagen, de vloeren en de kapconstructie toegepast.De voorgevel van de lange strook aan de Witte de Withstraat bevat op de begane grond winkels. Hier is een zwarte syaniet plint aangebracht, waarboven zich met serpentino beklede winkelpuien uitstrekken. In deze puien zijn samengestelde stalen venster- en deurpartijen geplaatst, met siersmeedwerk 'grille' voor de deuren en bovenlichten. Tussen de winkels bevinden zich de entrees van de portieken. Deze bestaan uit een houten deur met venster, waarvoor een siersmeedwerk 'grille' geplaatst is en met aan weerszijden een brievenbussen- en bellentableau. Boven de entrees is een over de verdiepingen doorgaande stalen vensterstrook voorzien van glas-in-lood. Achter deze vensterstrook is het trappenhuis zichtbaar.Het trappenhuis is in gevel en dak enigszins teruggelegd, waardoor een pandsgewijze verkaveling wordt gesuggereerd. Deze indruk wordt nog versterkt doordat de gevels van de woonverdiepingen, welke zijn opgemetseld in geelgrijze baksteen, een drietal verschillende uitwerkingen kent. De meest linker en de meest rechter woningtravee bezitten per verdieping een drietal stalen vensters met roedenverdeling, gevat in een kunststeen omlijsting. In de tweede en derde woningtravee van links en rechts zijn de vensters over de verdiepingen samengetrokken in een kunststenen omlijsting met daarin dito borstweringen en penanten. Hierin is per verdieping in het midden een groot liggend stalen venster met roedenverdeling geplaatst met aan weerszijden daarvan een dito kleiner staand venster. In de middelste woningtraveeën liggen de vensters terug in een drietal verticale spaarvelden met siermetselwerk in de borstweringen ter hoogte van de tweede en derde verdieping. Per verdieping zijn drie staande stalen vensters met roedenverdeling aangebracht. Deze zijn gevat in kunststenen omlijstingen.Alle woningtraveeën aan de Witte de Withstraat worden aan de bovenzijde afgesloten door een houten gootlijst op klossen, met daarboven een met blauwe pannen gedekt zadeldak. Per travee is op het dak een eenvoudige houten dakkapel aangebracht.De lange strook aan de Witte de Withstraat heeft een zijgevel aan de Hartmanstraat. Hier is op de begane grond zwarte syaniet plint aangebracht, met daarboven een grijs serpentino winkelpui. In deze pui zijn vier staande stalen winkelvensters geplaatst met siersmeedwerk 'grille' voor de bovenlichten. Boven deze pui is een in geelgrijze baksteen opgetrokken tuitgevel voorzien van kunststenen afdekrand, overgaand in gemetselde schoorsteen. Op de woonverdiepingen zijn paarsgewijs gegroepeerd, vier staande stalen vensters met roedenverdeling, gevat in kunststenen omlijsting. Ter hoogte van de kapverdieping bevinden zich twee kleine stalen vensters. Links hiervan bevindt zich aan de Hartmanstraat de voorgevel van het korte strookje van de flat.Deze is, deels boven een zwarte syaniet plint, opgemetseld in geelgrijze baksteen. In het midden van de gevel een portiektravee. Daarin bevindt zich op de begane grond de entree, bestaande uit een houten deur met vensterruit waarvoor een siersmeedwerk 'grille' is aangebracht, gevat in stalen pui met kunststenen omlijsting. Boven de entreeportiek is een over de verdiepingen doorgaande stalen vensterstrook voorzien van glas-in-lood, waarachter zich het trappenhuis bevindt. Voorts op is op de begane grond, aan weerszijden van de portiekentree, een stalen deur geplaatst die gevat is in een kunststenen omlijsting. Uiterst links op de begane grond bevindt zich een onderdoorgang naar de expeditiehof aan de Schiedamse Vesthof. Uiterst rechts zijn twee staande stalen vensters met roedenverdeling, gevat in een kunststenen omlijsting.Op de verdiepingen zijn per woning drie staande stalen vensters met roedenverdeling gevat in een kunststenen omlijsting. De woonverdiepingen worden afgesloten door een houten gootlijst op klossen, met daarboven een met blauwe pannen gedekt zadeldak. Hierin zijn twee dakkapellen aangebracht.Aan de Schiedamse Vesthof is de achtergevel van de lange strook opgetrokken in geelgrijze baksteen. Hier is op de begane grond een doorlopende enkellaagse uitbouw voor de winkels gerealiseerd. Daarboven bezitten de woonverdiepingen houten vensters en deuren alsmede inpandige balkons die voorzien zijn van stalen balustrades. De gevel wordt afgesloten door een houten gootlijst op klossen. In het dakvlak bevinden zich negen dakkapellen. De achtergevel van de korte strook is eveneens opgetrokken uit geelgrijze baksteen. Ook hier bezitten de woonverdiepingen houten vensters en deuren alsmede inpandige balkons met stalen balustrades. Daarnaast wordt de gevel aan de bovenzijde wederom afgesloten door een houten gootlijst op klossen en zijn hier in het dakvlak drie dakkapellen aangebracht.
Adres
Witte de Withstraat 005 t/m 023 (oneven) en Hartmansstraat 032; 034
Architecten
Lockhorst, M.; Overeijnder, A. (bureau Lockhorst en Overeijnder)
Buurtnaam
COOL
Huidige functie
woning(en); winkel(s)
Naam complex
-
Ontstaansperiode
1949-1951
Oorspronkelijke functie
woning(en); winkel(s)

Adres

Naam complex
-
Adres
Witte de Withstraat 005 t/m 023 (oneven) en Hartmansstraat 032; 034
Straatnaam
WITTE DE WITHSTRAAT
Postcode
3012BK
Secundaire adressen
-

Archief

Archiefnummer
BWT-nr.
Bijzonderheden
-
Formuliernummer
20569
Registratie nummer BWT
P15.7'49
Vindplaats bouwtekeningen
GAR

Bouwkundig

Aantal bouwlagen
04; kelder; kap
Bijzonderheden
etalage en entreepuien bevinden zich in bijzonder goede staat
Constructie
fundering, kelder en begane grond van beton verdiepingen baksteen met houten vloeren
Dak
zadeldak belegd met blauwe pannen
Gevel
geelgrijze baksteen, borstweringen afwisselend van siermetselwerk of kunststeen, plint van syeniet, serpentino
Interieur
-
Toegepaste kunst
-
Vensters & Kozijnen
staal

Functie

Bijzonderheden
-
Huidige functie
woning(en); winkel(s)
Oorspronkelijke functie
woning(en); winkel(s)
Type complex
woningbouwcomplex met portiekontsluiting en winkels

Geografisch

Appartementnummer
-
Artol cordinaten X-as
9255095
Artol cordinaten Y-as
43681675
Bijzonderheden
oorspronkelijke kadastrale nummering: RO.AG 18 perceel 28 t/m 46
Buurtnaam
COOL
Buurtnummer
12
Kaartcode
U4
Kadastraalnummer
04AG01705
Sub-buurtnummer
4
Wijk
A

Inventarisatie

Datum
1995/08/22
Dia's?
ja
Dianummers
20569 01 ZW 20569 02 ZO 20569 03 NW 20569 04 NW 20569 05 detail 20569 06 ZO 20569 07 ZW 20569 08 Z 20569 09 Z
Inventarisatie datum
1995/08/22
Mutatiedatum
1995/12/22
Naam inventariseerder
FrA
Naam muteerder
WyG

Restauratie

Bijzonderheden
geheel verkeert in originele staat
Monument?
nee
Monumentnummer
-
Restauratie architect
-
Restauratie jaar
-
Restauratie?
nee
Rijksprovinciaalgemeentelijk monument
-
Sloopgegevens
-

Stedenbouwkundig

Bijzonderheden
-
Expeditiehof
ja, Schiedamse Vesthof
Hoekoplossingen
nee
Rooilijngegevens
het gebouw beslaat de gehele noordelijke gevelwand tussen Schiedamse Vest en Hartmansstraat en ligt in de rooilijn
Vrijstaand?
nee

Uitvoerenden

Adviseur
-
Architecten
Lockhorst, M.; Overeijnder, A. (bureau Lockhorst en Overeijnder)
Bijzonderheden
-
Constructeur
-
Datum opname BWT
1951/03/29
Kunstenaar
-
Ontstaansperiode
1949-1951
Opdrachtgever
Gebr. P. en H. Willemsen
Stichtingsjaar
1949