Objecten

William Boothlaan 006 t/m 010 (even)

Projectgegevens

SID
6
Object
36
Beschrijving
VERENIGINGSGEBOUW met WONINGEN gebouwd voor het Leger des Heils in de periode 1947-1950 naar ontwerp van de architect C. Elffers. Het gebouw is gesitueerd in de oostelijke gevelwand van de William Boothlaan, genoemd naar de oprichter van het Leger des Heils. Het verenigingsgebouw bestaat uit een congreszaal, ontspanningslokalen en twee officierswoningen. De woningen zijn in een apart bouwvolume ondergebracht dat zich tussen het hoofdvolume en het belendende pand van Blikman & Sartorius bevindt.Dit kleine bouwdeel telt vier bouwlagen en wordt afgesloten door een plat dak. De gevel is geheel van beton, afgewerkt met kunststeenpleister voorzien van imitatievoegen. Geheel links op de begane grond bevindt zich een entreepartij met teakhouten voordeur die toegang biedt tot het trappenhuis. Rechts daarvan is een breed drieledig venster aangebracht omlijst door kunststeen. In de borstwering zijn souterrainvensters opgenomen. Boven het brede venster loopt een uitkragende erker over twee verdiepingen. De erker is geheel van hout met borstweringspanelen met eenvoudige decoratie. Op de derde verdieping fungeert de erker als balkon dat halfinpandig is. Het muurwerk boven de entree wordt onderbroken door een drietal staande vensters van het trappenhuis. De roedenverdeling vormt een kruis met op de kruising van de roeden een cirkelvormig ruitje. Dit motief keert terug in het hekwerk bij de entree.Het kunststeenpleister loopt door in de plint van het eigenlijke verenigingsgebouw dat drie bouwlagen hoog is. In de plint zijn zeven vierkante vensters aangebracht voorzien van een fijnmazige roedenverdeling. Geheel links de hoofdingang die is teruggelegd in een portiek. Het portiek kan worden afgesloten door een fraai smeedijzeren hek waarin het patroon van horizontale en verticale vierkante spijlen om en om wordt onderbroken door een cirkel. Bovenin het herkwerk is met smeedijzeren letters het woord 'congreszaal' opgenomen. In het portiek een dubbele teakhouten deur; boven de entree was oorspronkelijk een fraaie luifel bevestigd van staal en matglas. De entreepartij wordt geflankeerd door twee kleine vierkante vensters. Eenzelfde indeling is geheel rechts te zien met een eenvoudiger vormgegeven neveningang.De verdiepingsgevel bestaat uit een enigszins uitkragende betonconstructie op decoratieve consoles. De betonnen stijlen verdelen de gevel in dertien traveeën. Tussen de met kunststeenpleister beklede stijlen is oranjerood metselwerk aangebracht in een decoratief metselverband met carrévormig patroon.De indeling van het gebouw wordt aan de buitenkant zichtbaar door de verdeling van de vensters. De drie linker en rechter traveeën hebben zowel op de eerste als op de tweede verdieping grote ramen geflankeerd door zeskantige venstertjes. De middelste traveeën hebben alleen bovenin grote staande vensters; hierachter bevindt zich de congreszaal die een dubbele verdiepingshoogte heeft. De stijlen ondersteunen het licht hellende schilddak dat is opgebouwd uit stalen spanten en een zinken dakbedekking met felsnaden.Het gebouw is sinds het voorjaar van 1995 in gebruik bij het RO-theater. Hiertoe zijn een aantal inwendige wijzigingen doorgevoerd. De hoofdvorm van de oorspronkelijke congreszaal is hierbij intact gebleven hoewel de oorspronkelijke toneelbetimmering en is verdwenen.
Adres
William Boothlaan 006 t/m 010 (even)
Architecten
Elffers, C.
Buurtnaam
COOL
Huidige functie
theater; kantoor
Naam complex
-
Ontstaansperiode
1947-1950
Oorspronkelijke functie
verenigingsgebouw; woning(en)

Adres

Naam complex
-
Adres
William Boothlaan 006 t/m 010 (even)
Straatnaam
WILLIAM BOOTHLAAN
Postcode
3012VJ
Secundaire adressen
-

Archief

Archiefnummer
BWT-nr.
Bijzonderheden
-
Formuliernummer
18566
Registratie nummer BWT
P24.22'47
Vindplaats bouwtekeningen
GAR

Bouwkundig

Aantal bouwlagen
04; deels 02; kelder
Bijzonderheden
oorspronkelijke kleurstelling: stalen kozijnen in gebroken wit; houten kozijnen in donker grijsbeige
Constructie
gewapend beton
Dak
schilddak met flauwe helling
Gevel
beton met kunststeenpleister in kleur van Franse kalksteen, oranjerode handvormsteen
Interieur
gedeeltelijk intact gebleven zoals trappenhuizen van terrazzo
Toegepaste kunst
oorspronkelijk bevond zich in de hal een wandschildering van de kunstenaar Smissaert
Vensters & Kozijnen
verenigingsgebouw met stalen kozijnenwoningen met houten kozijnen

Functie

Bijzonderheden
voormalig verenigingsgebouw Leger des Heils; momenteel in gebruik bij het RO-theater
Huidige functie
theater; kantoor
Oorspronkelijke functie
verenigingsgebouw; woning(en)
Type complex
verenigingsgebouw met woningen

Geografisch

Appartementnummer
-
Artol cordinaten X-as
9250453
Artol cordinaten Y-as
43675206
Bijzonderheden
oorspronkelijke kadastrale nummering: RO.AG 40 perceelnummers onbekend
Buurtnaam
COOL
Buurtnummer
12
Kaartcode
U4
Kadastraalnummer
04AG00205
Sub-buurtnummer
5
Wijk
A

Inventarisatie

Datum
1995/11/28
Dia's?
ja
Dianummers
18566 01 W 18566 02 ZW 18566 03 W 18566 04 W
Inventarisatie datum
1994/07/01
Mutatiedatum
1995/11/29
Naam inventariseerder
WyG
Naam muteerder
WyG

Restauratie

Bijzonderheden
-
Monument?
nee
Monumentnummer
-
Restauratie architect
-
Restauratie jaar
-
Restauratie?
nee
Rijksprovinciaalgemeentelijk monument
-
Sloopgegevens
-

Stedenbouwkundig

Bijzonderheden
-
Expeditiehof
ja, Witte de Withhof
Hoekoplossingen
nee
Rooilijngegevens
het gebouw bevindt zich in de oostelijke rooilijn van de William Boothlaan
Vrijstaand?
nee

Uitvoerenden

Adviseur
ir. A. Aronsohn ci
Architecten
Elffers, C.
Bijzonderheden
aannemer: A.C.B. Arbeiders Coöperatie voor het uitvoeren van Bouwwerken, Rotterdamadviseur akoestiek: W. Janzen, Den Haagterrazzo en kunststeenwerken: L. van den Berg, Schiedam
Constructeur
-
Datum opname BWT
1950/10/10
Kunstenaar
Smissaert
Ontstaansperiode
1947-1950
Opdrachtgever
Leger des Heils
Stichtingsjaar
1948