Objecten

Schiedamse Vest 119; 121

Projectgegevens

SID
6
Object
29
Beschrijving
Het KERKGEBOUW en PASTORIE van de Schotse Kerk werd gebouwd in de periode 1948-1952 naar ontwerp van de architect M.C.A. Meischke. Het gebouw, dat is gesitueerd op de hoek van Schiedamse Vest en Schiedamsesingel, kwam in de plaats van het oude barokke kerkgebouw aan het Vasteland dat door het bombardement werd verwoest. Door de herbouwplicht zag de Schotse kerkgemeenschap zich genoodzaakt een nieuw gebouw op te richten. Op 31 juli 1951 kon de eerste paal de grond in worden geheid.Het gebouwtje heeft een T-vormige plattegrond en bestaat uit het eigenlijke kerkgebouw van twee bouwlagen afgesloten door een zadeldak dat haaks op de Schiedamse Vest is gesitueerd. Hierin bevinden zich op de -gedrukte- begane grond een kleine zaal voor niet-godsdienstige bijeenkomsten en daarboven de eigenlijke kerkzaal onder een fraaie houten kapconstructie. Tegen beide kopgevels van de kerk zijn iets kleinere bouwdelen geplaatst met een identieke dakhelling. Hierin bevinden zich aan de oostkant entree en garderobe, en aan de westkant consistorie, keuken en kosterswoning.Haaks op de kerkzaal en parallel aan de Schiedamse Vest een predikantenwoning die twee bouwlagen telt en eveneens wordt afgesloten door een zadeldak. Het gebouw is geheel opgetrokken in geelgrijs hardgrauw metselwerk op een natuursteen plint. De gevels worden afgesloten door op klossen geplaatste houten goten. De koppen zijn opgemetseld tot tuitgevels die door natuurstenen lijstwerk worden afgedekt. De kappen zijn belegd met gesmoorde verbeterde Hollandse pannen.De kerkzaal heeft op de begane grond tien rondboogvensters en daarboven vijf grote segmentboogvensters beide met een fijnmazige roedenverdeling. Aan de westgevel is een bijzondere vensterreeks geplaatst; hoog in de gevel zijn vijf smalle segmentboogvensters samengevat in een natuurstenen omlijsting. De vensters zijn voorzien van gebrandschilderd glas; een geschenk aan de Engelse kerk aan het eind van de negentiende eeuw door een Engelse koopvaarder die schipbreuk had geleden voor de Hollandse kust. De ramen werden pas na de Tweede Wereldoorlog aan de Schotse Kerk aangeboden en geplaatst in de nieuwe kerk. De ramen hebben voorstellingen van Christus, Petrus, Paulus, Jacobus en Johannes.Onder dit vijflicht een vijftal wapenschilden met de wapens van Nederland, het zegel van de Hervormde Synode, het wapen van Rotterdam, het kerkelijk zegel van de Schotse gemeente in Rotterdam en het wapen van Schotland. Tussen vensters en wapenschilden de naam 'Scots Church' in reliëf.De overige vensters van het gebouw zijn doorgaans rechthoekig en door kunststeen omlijst. De toegangsdeuren aan de oostzijde van het gebouw zijn uitgevoerd in een roedenverdeling met Andreaskruizen, evenals de distel-emblemen van Schotland. Dergelijke motieven zijn veelvuldig toegepast in natuurstenen ornamenten, smeedijzeren traliewerk voor bovenlichten, in houtsnijwerk en op de kolommen. De toegangsdeur aan de achterzijde van de kerk heeft een fraaie houten deur met houten panelen in een ruitvorm.De zuidgevel was aanvankelijk bedoeld als blinde gevel. De hier te realiseren bebouwing zou direct aansluiten op het kerkgebouw. Tijdens de voorbereidingen voor de bouw wijzigden de plannen van stadsontwikkeling en werd het ontwerp enigszins bijgesteld en werd de zuidgevel voorzien van een drietal vensters. Het midden van de daknok wordt opgesierd met een sierlijke koperen dakruiter in de vorm van een helmspits met een kleine luidklok. Een toren was door de hoge bouwkosten van rijkswege niet toegestaan.
Adres
Schiedamse Vest 119; 121
Architecten
Meischke, M.C.A.
Buurtnaam
COOL
Huidige functie
kerk; pastorie
Naam complex
Schotse Kerk
Ontstaansperiode
1948-1952
Oorspronkelijke functie
kerk; pastorie

Adres

Naam complex
Schotse Kerk
Adres
Schiedamse Vest 119; 121
Straatnaam
SCHIEDAMSE VEST
Postcode
3012BH
Secundaire adressen
-

Archief

Archiefnummer
BWT-nr.
Bijzonderheden
-
Formuliernummer
18647
Registratie nummer BWT
P22.20'48
Vindplaats bouwtekeningen
GAR

Bouwkundig

Aantal bouwlagen
02; zadeldak; deels onderkelderd
Bijzonderheden
aan gevel Schiedamse Vest de naam 'Scots Church' in oorspronkelijk gepolychromeerde letters
Constructie
fundering, kelder en begane grond van gewapend beton, bakstenen dragende muren
Dak
zadeldak, houten kapconstructie
Gevel
baksteen hardgrauw, natuursteen plint
Interieur
kerkzaal met avondmaalsnis, orgel en kansel mahoniehouten kerkbanken
Toegepaste kunst
gebeeldhouwde wapenschilden onder vijflicht in oostgevel, eind-negentiende eeuwse gebrandschilderde ramen in vijflicht
Vensters & Kozijnen
hout omlijst door natuursteen, gevarieerde venstervormen waaronder rondbogen en segmentbogen

Functie

Bijzonderheden
-
Huidige functie
kerk; pastorie
Oorspronkelijke functie
kerk; pastorie
Type complex
kerkgebouw met ontmoetingszaal, kosterswoning en pastorie

Geografisch

Appartementnummer
-
Artol cordinaten X-as
9255035
Artol cordinaten Y-as
43663315
Bijzonderheden
-
Buurtnaam
COOL
Buurtnummer
12
Kaartcode
U4
Kadastraalnummer
04AG00623
Sub-buurtnummer
5
Wijk
A

Inventarisatie

Datum
1996/01/08
Dia's?
ja
Dianummers
18647 01 ZO 18647 02 ZW 18647 03 N
Inventarisatie datum
1996/01/04
Mutatiedatum
1996/01/09
Naam inventariseerder
WyG
Naam muteerder
WyG

Restauratie

Bijzonderheden
-
Monument?
nee
Monumentnummer
-
Restauratie architect
-
Restauratie jaar
-
Restauratie?
nee
Rijksprovinciaalgemeentelijk monument
-
Sloopgegevens
-

Stedenbouwkundig

Bijzonderheden
volgens de eerste tekeningen zou de kerk aan de zuidkant grenzen aan later te realiseren bebouwing aan de Schiedamse Vest; in 1951 wijzigden de plannen voor het gebied waardoor de Schotse Kerk aan alle kanten vrij is komen te staan. De oorspronkelijk blinde zuidgevel werd daarom in latere tekeningen voorzien van vensters
Expeditiehof
nee
Hoekoplossingen
nee
Rooilijngegevens
het gebouw is vrijstaand gesitueerd op de hoek van Schiedamse Vest en Schiedamsesingel
Vrijstaand?
ja

Uitvoerenden

Adviseur
-
Architecten
Meischke, M.C.A.
Bijzonderheden
aannemer: Gebroeders Gerritsewerknummer Meischke: 508
Constructeur
N.V. Nemaho, Doetinchem
Datum opname BWT
1952/06/24
Kunstenaar
-
Ontstaansperiode
1948-1952
Opdrachtgever
-
Stichtingsjaar
1951