Objecten

Schiedamsedijk 060 t/m 085 (doorlopende nummering), Blekerstraat 002 t/m 008 (even) en Ketelaarsstraat 001 t/m 007 (oneven)

Projectgegevens

SID
6
Object
20
Beschrijving
Het WONINGBOUWCOMPLEX met winkels en kantoren aan de Schiedamsedijk werd gebouwd tussen 1950 en 1954 in opdracht van het Philips Pensioenfonds. Het ontwerp van het langgerekte bouwblok tussen Blekerstraat en Ketelaarsstraat is van de architecten Hupkes en Van Asperen. De bebouwing vormt een lange wand langs de westzijde van de Leuvehaven en begeleidt, samen met het naastgelegen korte bouwblok van architect Zoon, het 'venster op de rivier'. Deze stedebouwkundige setting wordt gecompleteerd door de Leuveflat aan de noordzijde en door de Maastorenflat aan de zuidzijde.De Schiedamsedijk was voor de oorlog de waterkering die de achtergelegen stad tegen hoog water zou beschermen. Het dijklichaam veroorzaakt een hoogteverschil die de opbouw van het complex heeft bepaald. Het gebouw is tegen de dijk geplaatst waardoor aan de achterzijde een extra verdieping mogelijk werd: de verhoogde begane grond splitst zich naar het achtergelegen expeditiehof en bevat winkels die deels ook als kantoor in gebruik zijn. Op de begane grond zijn drie identieke bouwdelen geplaatst die door twee lagere en terugliggende tussenbouwen worden verbonden. Hierdoor is de lange wand in drie stukken geknipt. De tussenbouwen hebben drie verdiepingen en huisvesten kantoren; de drie hoofdvolumes hebben vijf verdiepingen met in totaal 96 woningen. De bovenste bouwlaag, waarin zich extra slaapkamers bevinden van de woningen op de vierde verdieping, is teruggelegd en beslaat de halve diepte.De forse lengte van het gebouw heeft niet geleid tot een monoliete gevel. Door de verdeling van het blok in drie stukken en de toepassing van vooruitspringende en terugliggende elementen is een plastisch en levendig gevelbeeld bewerkstelligd. De indeling van de drie bouwdelen is identiek en wordt bepaald door de toegangen van de woningen en de bovenliggende balkonpartijen die steeds een spiegelas vormen. De toegangen bestaan uit smalle portieken die door een brede betonnen rand worden omlijst. In de portieken, die zich als diepe sleuven in de gevel manifesteren, bevinden zich steeds een trapje tussen betegelde wanden die naar de naturel gelakte houten voordeuren leiden. De deuren hebben verticale ruiten en worden geflankeerd door staande brievenbussen en bellen die in de deurposten zijn verwerkt. Tussen de portieken bevinden zich steeds twee vooruitgeschoven etalagekasten op zwart betegelde plinten. Tussen de met schuin uit de gevel geplaatste zijkanten uitgevoerde etalagekasten bevinden zich de entrees van de winkels. De ruimte tussen de etalages en de verdiepingsgevel wordt ingenomen door bovenlichten die achter de betonnen kolommen zijn geplaatst.De verdiepingsgevels zijn opgetrokken uit licht bruinrode baksteen vlakken over vier verdiepingen, afgewisseld door de balkonpartijen. In de baksteen gevelvlakken bevinden zich acht houten vensterpartijen die ieder zijn opgebouwd uit een groot liggend venster en een zeer smal staand venster, van elkaar gescheiden door een betonnen stijl. Deze stijl valt samen met de achterliggende kolom die op de begane grond en op de dakverdieping zichtbaar is. De inpandige balkons zijn per twee woningen samengevat en worden door een matglazen scherm gesplitst. De balustrades zijn van panelen van lichtgekleurd glas. De bovenste, terugliggende verdieping heeft een breed balkon over de volle lengte van de gevel. Langs dit balkon een geheel transparante gevel van stalen kozijnen met een fraaie vierkante vensterindeling.Bijzonder is de wijze waarop de kolommen overgaan in een volumineuze gevelbekroning. De kolommen die vanachter de metselwerk muurvlakken tevoorschijn komen, zijn per twee aanelkaar gekoppeld door een horizontale balk boven de balkonpartijen. De balk dient ter ondersteuning van een forse betonplaat die vanuit het dak naar voren schiet. Onderaan de balk is een klein stalen oog bevestigd die als hijspunt kan fungeren, zodat grote stukken via de balkons de woningen kan worden binnengeloodst.De tussenbouwen zijn geheel uit beton opgetrokken en hebben in het stramien van verticale stijlen en horizontale vloerbanden grote kunststof puien die oorspronkelijk in staal waren uitgevoerd.De achtergevel is in tegenstelling tot de uitbundige voorgevel een stuk vlakker en geheel uit metselwerk opgebouwd. De woningen hebben hier eveneens inpandige balkons. Opvallend is dat het gevelbeeld aan deze kant veel meer is verstoord door vervangen kozijnen en dichtgezette balkons uitgevoerd in afwijkende materialen. De trappenhuisvensters vormen verticale elementen en zijn lelijk dichtgezet met golfplaat. De verdiepingen worden van de uitgebouwde begane grond en souterrain gescheiden door een doorlopende strook bovenlichten. De winkels en kantoren hebben achteringangen aan de expeditiehof. De hof is langgerekt en wordt aan de uiteinden afgesloten door lage bebouwing met onderdoorgangen. Deze twee lagen tellende bouwdelen zijn haaks op het hoofdvolume geplaatst en hebben een eenvoudige vormgeving van baksteen met betonnen raamomlijstingen.
Adres
Schiedamsedijk 060 t/m 085 (doorlopende nummering), Blekerstraat 002 t/m 008 (even) en Ketelaarsstraat 001 t/m 007 (oneven)
Architecten
Hupkes, H.W.M.; Asperen, W.C. van (architectenbureau Hupkes en Van Asperen)
Buurtnaam
STADSDRIEHOEK
Huidige functie
woning(en); winkel(s); kantoren
Naam complex
-
Ontstaansperiode
1950-1954
Oorspronkelijke functie
woning(en); winkel(s); kantoren

Adres

Naam complex
-
Adres
Schiedamsedijk 060 t/m 085 (doorlopende nummering), Blekerstraat 002 t/m 008 (even) en Ketelaarsstraat 001 t/m 007 (oneven)
Straatnaam
SCHIEDAMSEDIJK
Postcode
3011EH
Secundaire adressen
-

Archief

Archiefnummer
BWT-nr.
Bijzonderheden
-
Formuliernummer
19375
Registratie nummer BWT
P17.1'50
Vindplaats bouwtekeningen
GAR

Bouwkundig

Aantal bouwlagen
06; souterrain
Bijzonderheden
-
Constructie
gewapend beton, vloeren deels beton en gedeeltelijk hout
Dak
plat
Gevel
lichte roodbruine baksteen, beton
Interieur
-
Toegepaste kunst
-
Vensters & Kozijnen
hout, staal op bovenste verdieping, winkelpuien vervangen door kunststof

Functie

Bijzonderheden
-
Huidige functie
woning(en); winkel(s); kantoren
Oorspronkelijke functie
woning(en); winkel(s); kantoren
Type complex
woningbouwcomplex met portiekontsluiting en winkels

Geografisch

Appartementnummer
A120
Artol cordinaten X-as
9269473
Artol cordinaten Y-as
43672577
Bijzonderheden
oorspronkelijke kadastrale nummering: RO.AG 53 perceel 1 t/m 48 en 96
Buurtnaam
STADSDRIEHOEK
Buurtnummer
10
Kaartcode
U4
Kadastraalnummer
04AG01376
Sub-buurtnummer
5
Wijk
A

Inventarisatie

Datum
1995/10/11
Dia's?
ja
Dianummers
19375 01 ZO 19375 02 O 19375 03 O 19375 04 ZO 19375 05 O
Inventarisatie datum
1995/03/30
Mutatiedatum
1996/03/30
Naam inventariseerder
AnT/WyG
Naam muteerder
WyG

Restauratie

Bijzonderheden
-
Monument?
nee
Monumentnummer
-
Restauratie architect
-
Restauratie jaar
-
Restauratie?
nee
Rijksprovinciaalgemeentelijk monument
-
Sloopgegevens
-

Stedenbouwkundig

Bijzonderheden
-
Expeditiehof
ja, 1e Blekerhof, bereikbaar door onderdoorgangen in de kleine bouwdelen haaks op het hoofdvolume
Hoekoplossingen
nee
Rooilijngegevens
het gebouw vormt de westelijke gevelwand langs de Schiedamsedijk tussen Blekerstraat en Ketelaarsstraat; de winkels op de begane grond hebben vooruitgeschoven etalagekasten die uit de rooilijn springen
Vrijstaand?
nee

Uitvoerenden

Adviseur
-
Architecten
Hupkes, H.W.M.; Asperen, W.C. van (architectenbureau Hupkes en Van Asperen)
Bijzonderheden
aannemer: A.C.B. Rotterdam
Constructeur
-
Datum opname BWT
1954/01/27
Kunstenaar
-
Ontstaansperiode
1950-1954
Opdrachtgever
Philips Pensioenfonds
Stichtingsjaar
1952