Objecten

Schiedamse Vest 047 t/m 079 (oneven) en Witte de Withstraat 001

Projectgegevens

SID
6
Object
0
Beschrijving
WONINGBOUW met WINKELS op de begane grond, in 1952-1953 gebouwd naar ontwerp van J.P.L. Hendriks, van architectenbureau J.P.L. Hendriks, W. van der Sluijs en L.A. van den Bosch te Rotterdam, door en in opdracht van de aannemer Th.C. Jansen, met medewerking van J.E. van Dullink van N.V. Advies- en Ingenieursbureau 'Beton-IJzer' te Voorburg als constructeur. De vormgeving van de winkelpuien op de begane grond vond plaats in overleg met de huurders; het Interieurarchitectenbureau E.A.M Schönau - J. Schuil te Rotterdam was verantwoordelijk voor het ontwerp van de winkelpui op de hoek met de Witte de Withstraat.De flat bestaat uit een lange strook aan de Schiedamse Vest en een klein blokje aan de Witte de Withstraat. De lange strook omvat een kelderlaag, begane grond en vier verdiepingen. In deze strook een achttal portieken, met op de begane grond aan weerszijden van de entrees de winkelruimtes. Een deel van deze winkelruimtes zijn aan de achterzijde dieper dan de bovengelegen woonverdiepingen. Aan de achterzijde, aan de Schiedamse Vesthof, bevinden zich ook de expeditie-ingangen. Op de verdiepingen bevinden zich per portiek vier van de in totaal 32 woningen. Het kleine blokje omvat een kelderlaag, begane grond, drie verdiepingen en een kapverdieping. In dit blokje een portiek, met op de begane grond links van de entree een winkelruimte. Deze winkelruimte is aan de achterzijde dieper dan de bovengelegen woonverdiepingen; aan de achterzijde, aan de Schiedamse Vesthof, bevindt zich ook de expeditietoegang. Op de verdiepingen zijn drie woningen ingericht.Voor de fundering van de flat werd gebruik gemaakt van schokbetonpalen, daarboven is voor de constructie gebruik gemaakt van kolommen van gewapend beton en deels dito vloeren en deels houten vloeren. De buitenmuren zijn opgemetseld in Waalsteen klinkers. Het dak van de lange strook aan de Schiedamse Vest is plat, die van het kleine blokje aan de Witte de Withstraat heeft een pannen zadeldak.De lange strook aan de Schiedamse Vest bevat op de begane grond winkels. Hier een plint van grijze natuursteen, waarboven de winkelpuien, welke zijn voorzien van grote etalageruiten. De oorspronkelijke invulling van de winkelpuien is onduidelijk c.q. onherkenbaar. Waarschijnlijk was er sprake van verschillende invullingen van de hand van verschillende ontwerpers. Tussen de winkels bevinden zich de entrees van de portieken, van elkaar gescheiden door penanten van donkergrijze natuursteen. De onderdoorgang naar de Schiedamse Vesthof bevindt zich ter linkerzijde van de tweede portiek van rechts. De entrees tot de portieken bestaan uit een eenvoudige houten deur met vensterruiten, ter rechterzijde voorzien van een brievenbussen- en bellentableau, geheel gevat in houten kozijn. Boven entree gesloten bevindt zich een kunststenen spaarveld met rasterpatroon.Winkelpuien en portieken worden aan de bovenzijde afgesloten door een doorgaande, uitkragende betonnen lijst. Boven deze lijst ligt de gevel over de gehele lengte iets terug om ter hoogte van de vloer van de eerste verdieping weer naar voren te springen in de vorm van een betonnen balk. Hierboven is de gevel van de erboven gelegen woonverdiepingen grotendeels opgetrokken in metselwerk. Alle vensters zijn van hout. Ter hoogte van de eerste tot en met de derde verdieping kragen de portiektravee en de travee rechts daarvan steeds uit. Deze uitkraging is gevat in een betonnen rasterwerk, waarbinnen invullingen van (sier-)metselwerk, met betonnen, licht uitkragende daklijst ter bekroning. In dit uitkragende geveldeel boven de portiekentree bevinden zich twee boven elkaar geplaatste, kleine staande vensters. Rechts daarvan bevinden zich per verdieping een grote liggende, samengestelde vensterpartij met draaiende en gesloten delen. In de geveldelen naast de uitkragingen per verdieping is een iets kleinere dito vensterpartij geplaatst met boven het vensters van de derde verdieping een ijzeren hijsbalk. Uiterst links in de gevel, ter hoogte van de eerste tot en met de derde verdieping, is per verdieping nog een kleiner staand, samengesteld venster aangebracht. Ter hoogte van de vierde verdieping is één doorgaande reeks kleinere staande, samengestelde vensters te zien. De gevel wordt aan de bovenzijde afgesloten door een uitkragende kunststenen lijst.De gevel van de lange strook aan de Schiedamse Vest gaat met een stompe hoek over in de zijgevel aan de Witte de Withstraat. Hier is op de begane grond een grote etalagepui geplaatst en ter hoogte van de eerste tot en met de derde verdieping bevinden zich telkens drie staande samengestelde vensters. Ter hoogte van de vierde verdieping bevinden zich drie kleinere dito vensters.Links van genoemde zijgevel wordt met een klein blokje de aansluiting gemaakt naar de naastgelegen portiekflat aan de Witte de Withstraat. Ook qua architectuur is aansluiting gezocht. Links op de begane grond, boven een grijze natuurstenen plint en binnen een dito omlijsting, is een groot stalen etalagevenster met een siersmeedwerk 'grille' voor de bovenlichten te zien. Rechts daarvan bevindt zich de entree tot de portiek, bestaande uit een eenvoudige houten deur met vensterruiten, geflankeerd door een brievenbussen- en bellentableau, die geheel gevat is in houten omlijsting. Boven deze entree loopt een over alle verdiepingen doorgaande vensterstrook gevat in houten kozijnen, waarachter het trappenhuis zich uitstrekt. Bovenaan eindigt dit trappenhuis in een zadeldakje dat in de houten gootlijst is aangebracht. Boven de winkelpui is gevel opgetrokken uit metselwerk. Hierin zijn ter hoogte van de eerste tot en met de derde verdieping telkens twee staande stalen vensters met roedenverdeling aangebracht. Deze zijn gevat in een betonnen kunststenen omlijsting. De gevel wordt beëindigd met een gootlijst op klossen, waarboven een pannen zadeldak zich uitstrekt.De achtergevel is opgetrokken uit metselwerk. Deuren en vensters zijn van hout. Op de begane grond, rechts van de doorgang, bevindt zich een sterk naar voren springende eenlaagse uitbouw ten behoeve van de winkelruimtes. Op de verdiepingen zijn uitkragende gemetselde balkons op betonnen consoles te zien.
Adres
Schiedamse Vest 047 t/m 079 (oneven) en Witte de Withstraat 001
Architecten
Hendriks, J.P.L. (architectenbureau J.P.L. Hendriks, W. van der Sluys, L.A. van den Bosch)
Buurtnaam
COOL
Huidige functie
woning(en); winkel(s)
Naam complex
-
Ontstaansperiode
1951-1953
Oorspronkelijke functie
woning(en); winkel(s)

Adres

Naam complex
-
Adres
Schiedamse Vest 047 t/m 079 (oneven) en Witte de Withstraat 001
Straatnaam
SCHIEDAMSE VEST
Postcode
3012BD
Secundaire adressen
-

Archief

Archiefnummer
BWT-nr.
Bijzonderheden
-
Formuliernummer
19653
Registratie nummer BWT
P5.12'51
Vindplaats bouwtekeningen
GAR

Bouwkundig

Aantal bouwlagen
05; kelder
Bijzonderheden
-
Constructie
fundering van schokbeton, kolommen van gewapend beton; vloeren deels beton en deels hout
Dak
plat
Gevel
baksteen, lichtgele waalsteen
Interieur
-
Toegepaste kunst
-
Vensters & Kozijnen
hout

Functie

Bijzonderheden
oorspronkelijk negen winkels; kelder, begane grond en vier verdiepingen
Huidige functie
woning(en); winkel(s)
Oorspronkelijke functie
woning(en); winkel(s)
Type complex
woningbouw met portiekontsluiting en winkels

Geografisch

Appartementnummer
-
Artol cordinaten X-as
9256699
Artol cordinaten Y-as
43690437
Bijzonderheden
oorspronkelijke kadastrale nummering: RO.AG 18 perceel 18 t/m 27
Buurtnaam
COOL
Buurtnummer
12
Kaartcode
U4
Kadastraalnummer
04AG01476
Sub-buurtnummer
4
Wijk
A

Inventarisatie

Datum
1995/08/22
Dia's?
ja
Dianummers
19653 01 ZO 19653 02 ZO 19653 03 NW 19653 04 O
Inventarisatie datum
1995/08/22
Mutatiedatum
1995/12/22
Naam inventariseerder
FrA
Naam muteerder
WyG

Restauratie

Bijzonderheden
-
Monument?
nee
Monumentnummer
-
Restauratie architect
-
Restauratie jaar
-
Restauratie?
nee
Rijksprovinciaalgemeentelijk monument
-
Sloopgegevens
-

Stedenbouwkundig

Bijzonderheden
-
Expeditiehof
ja, Schiedamse Vesthof
Hoekoplossingen
nee
Rooilijngegevens
het gebouw bevindt zich in de westelijke rooilijn van de Schiedamse Vest op de hoek van de Witte de Withstraat
Vrijstaand?
nee

Uitvoerenden

Adviseur
J.A. van Dullink (Advies- en Ingenieursbureau 'Beton-IJzer', Voorburg)
Architecten
Hendriks, J.P.L. (architectenbureau J.P.L. Hendriks, W. van der Sluys, L.A. van den Bosch)
Bijzonderheden
winkelpui en interieur Witte de Withstraat ontworpen door interieurarchitectenbureau E.A.M. Schönau - J. Schuil
Constructeur
-
Datum opname BWT
1953/12/10
Kunstenaar
-
Ontstaansperiode
1951-1953
Opdrachtgever
Th.C. Jansen
Stichtingsjaar
1952