• Articles

Medische Faculteit

In de zestiger jaren is er te weinig capaciteit voor medische studenten in Nederland en wordt besloten tot de bouw van een Medische Faculteit in Rotterdam. Deze is gereed in 1972.

Medische Faculteit
Architect
A. Hagoort, G. Martens (OD 205)
Period
1965-1972
Location
Doctor Molewaterplein 60, Rotterdam, Nederland
Subjects
Buildings Municipal Monuments
Neighborhoods
Inner city
Buildings
Business buildings School