• Articles

Kralingen in kaart

Het vooroorlogse Kralingen kende een heel ander stratenplan dan het gedeelte dat na het bombardement opgebouwd werd. De groenstroken werden verlegd en er kwam veel woningbouw in blokken. In dit artikel wordt aan de hand van kaarten de ontwikkeling vin Kralingen West getoond.

Kralingen in kaart
Kralingen in kaart

Voor 1940

Tot 1895 was Kralingen een zelfstandige gemeente. Een groot gebied aan weerszijden van de Oudedijk met landerijen en buitenplaatsen. Wat opvalt is de dichtere bebouwing tegen de stad aan. De gedempte Slaak loopt door in de Vlietlaan. Vanaf de Oostzeedijk tot aan de Oudedijk loopt de Nieuwe Plantage met daarnaast de Gasfabriek. Het Boeren- en Buizengat staan in open verbinding met de Nieuwe Maas en herbergen allerlei kleine industrieën. Het Maasstation uit 1876 is het eindpunt van de Rhijnspoorweg.

Kralingen in kaart
Kralingen in kaart

Villa Laanzicht and the former municipality building of Kralingen (r).

Prentbriefkaart Stadsarchief Rotterdam, 1900
Kralingen in kaart

1940

Op 14 mei 1940 werd door het Duits bombardement een groot deel van de binnenstad maar ook het zuidwestelijk deel van Kralingen in de as gelegd. De molen aan het Oostplein blijft gespaard maar is in 1954 alsnog door brand verwoest. De stadsarchitect Willem Witteveen krijgt vier dagen na het bombardement opdracht om een ontwerp te maken voor de herbouw van de binnenstad. Op zijn eerste schets verschijnt dan al het doortrekken van de Warande. Een enorm grote groenzone die doorliep voorbij de Joodse begraafplaats tot aan de Oudedijk aan de noordzijde en de Oostzeedijk aan de zuidkant.

Kralingen in kaart
Kralingen in kaart
Subjects
General
Neighborhoods
Kralingen