• Articles

3e Chr. Technische School "De Poort"

3e Chr. Technische School "De Poort"

„In Spangen staat een school, de Poort,

voor arbeid en techniek;

daar wordt gewerkt zoals 't behoort,

en de jongens zijn er kwiek."

Een koor van kwieke jongens zong gistermiddag deze tekst ter gelegenheid van de opening van de christelijke technische school De Poort aan de Laanslootseweg in Rotterdam. Burgemeester Van Walsum opende het gebouw officieel.

Met een mooi gebouw geeft men iets wezenlijks mee aan de jeugd, zei hij.

Het Vrije Volk 8 april 1964

Haast geboden

In 1960 nam wethouder van onderwijs Van der Vlerk het initiatief om te komen tot de systematisering van schoolgebouwen voor het nijverheidsonderwijs, toen nog ambachtsscholen voor jongens en huishoudscholen voor meisjes. De bouwopgave was door de naoorlogse geboortegolf gigantisch en men had goede ervaringen met systeemscholen voor het lager onderwijs. De kinderen uit de geboortegolf hadden inmiddels de middelbare-schoolleeftijd bereikt, dus haast was geboden. Hiervoor was wel samenwerking tussen de verschillende zuilen nodig, die elk een eigen architect hadden: Harry Kammer voor de vereniging De Technische School, Rein Fledderus voor de Vereniging tot Oprichting en instandhouding van Christelijke Nijverheidsscholen voor jongens en meisjes voor Rotterdam en omstreken en Jan Hendriks voor de Vereniging voor Katholiek Nijverheidsonderwijs St.-Joseph. Het idee was dat systeembouw tot snellere bouw en kostenbesparing zou leiden; grofweg vier scholen voor de prijs van drie. Het eerste gebouw was De Poort, in Rotterdam-West; daarna volgden een school aan de Erasmussingel en aan de Abeelweg.

Het ligt in de bedoeling dat binnen een tijdsverloop van enkele maanden met de bouw van de drie scholen een aanvang wordt gemaakt. Juist het feit dat de bouwfasen elkaar overlappen maakt een besparing aan mankracht mogelijk, omdat de arbeiders daardoor snel van het ene werk op het andere kunnen overstappen. Door een goede organisatie en coördinatie kan het aantal arbeiders op de bouwplaats aanzienlijk worden beperkt en de bouw van de drie scholen tot stand komen in de tijd waarin men anders niet meer dan anderhalve school zou kunnen bouwen.

Het Vrije Volk 20 september 1961

Dakpiramides

Het basisontwerp was gebaseerd op een technische school van Kammer aan de Huismanstraat in Charlois. Ingenieursbureau Aronsohn ontwikkelde het bouwsysteem, zodanig dat de verschillende architecten er een eigen invulling aan konden geven. Veel onderdelen werden geprefabriceerd: betonelementen van vier bij vier meter, de staalconstructie, de opmerkelijke glazen dakpiramides en de gevels van aluminium golfplaat. Op 11 januari 1962 ging de eerste paal de grond in en op 7 april 1964 werd het gebouw officieel geopend.

Elk scholencomplex bestaat uit vier bouwlagen. De hoogbouw is bestemd voor de theorie- en tekenlokalen. In de laagbouw komt de werkplaats en verder zijn er twee losse vleugels, bestemd voor het administratiegebouw en de gymnastieklokalen. Deze vier bouwdelen kunnen onderling worden verschoven, zodat aanpassing aan elke (terrein)situatie mogelijk wordt.

Rotterdamsch Nieuwsblad 10-1-1962

L-vormig

De school aan de Laanslootseweg bestaat uit drie delen. Een L-vormig blok van vier bouwlagen bevatte de theorielokalen en de gymzalen. Een hoger vierkant hoofdblok heeft op de begane grond de entree en stafruimtes en op de verdieping een grote kantine. Aan de achterzijde ligt een werkplaatsenblok van één extra hoge verdieping. Aula en werkplaatsen zijn voorzien van de karakteristieke piramidevormige daklichten.

Werkers in beton

Op het voorplein staat een beeldengroep van de Voorburgse beeldhouwer Rudi Rooijackers (1920-1998). De betonplastiek Werkers is vervaardigd in het kader van de 1%-regeling. Drie volwassenen mannen en een kind staan in een kring en hebben instrumenten in hun hand, die bij hun vak behoren. Tussen hen in staat een gasfles. De solide, massieve betonfiguren lijken een gevoel van saamhorigheid te geven.

Anno nu

In 2007 nam architectenbureau Ector Hoogstad deel aan de selectie voor nieuwbouw van de inmiddels Melanchthon College geheten school. Joost Ector raakte enthousiast over het gebouw en was zelf op zoek naar kantoorruimte. Hij kreeg de opdracht, nam het aulagedeelte over en verbouwde dit tot kantoor. Het werkplaatsengedeelte werd gerenoveerd en een nieuw lokalenblok van twee verdiepingen kwam op de plek van het oude. Hier zijn behalve theorielokalen ook ruimtes voor een open leeromgeving gecreëerd. Ook kwamen er nieuwe gymzalen. In 2010 was het project gereed.

Architect
R.H. Fledderus
Period
1960-1964
Location
Laanslootseweg 1, Rotterdam, Nederland
Subjects
Buildings
Neighborhoods
West
Buildings
School