Copyright

Voor al het tekst- en beeldmateriaal op deze website gelden strenge copyright regels.

Niets op deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopie├źn, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Platform Wederopbouw Rotterdam.

De beeldrechten zijn geregeld via de bronnen van de betreffende afbeeldingen. Degene die desondanks meent zekere rechten te doen gelden kan zich alsnog tot de werkgroep melden via contact@wederopbouwrotterdam.nl.