• Artikelen

Woningbouw Mathenesserweg 136-218

Aan het zuidwestelijke einde van de Mathenesserweg is een drietal geknikte bouwblokken met 120 woningen gebouwd. De blokken bevatten drie gestapelde maisonnettes zonder onderbouw, tweelaagse blokken met bergingen en collectieve binnentuinen.

Woningbouw Mathenesserweg 136-218

De maisonnettewoningen van Jos en Leo de Jonge in aanbouw, gezien vanaf de Mathenesserweg.

Dienst Gemeentelijke Gebouwen, Stadsarchief Rotterdam

Het gat, dat het bombardement van Maart 1943 sloeg tussen de Mathenesserweg en de Schiedamseweg, wordt langzamerhand weer opgevuld met nieuwe woningen. Al sedert Maart van vorig jaar is het aannemersbedrijf B. en P. Both hier rondom de Korfmakersstraat bezig met het bouwen van 120 woningen en twee berghuizen. De woningen werden ontworpen door de architecten Jos en Leo de Jonge. In September zullen ze klaar zijn.

Het Vrije Volk 23 maart 1953

Woningbouw Mathenesserweg 136-218

De maisonnettewoningen gezien vanaf de Korfmakersstraat in 1954.

Dienst Gemeentelijke Gebouwen, Stadsarchief Rotterdam

Vijf hoog en toch geen lift

De woningbouw aan het zuidwestelijke einde van de Mathenesserweg bestaat niet uit gesloten bouwblokken, maar uit een halfopen verkaveling van een drietal geknikte bouwblokken van verschillende lengte met galerijen. Aanvankelijk zouden er blokken van vijf lagen komen op een onderbouw met bergingen. Vanwege de liftverplichting bij vijf lagen werd een andere oplossing gekozen. Drie gestapelde maisonnettes zonder onderbouw, waardoor de entrees van de bovenste woningen onder de liftgrens van 11 meter bleven. Alle bergingen werden in tweelaagse blokken langs de Mathenesserweg gesitueerd. Hierdoor werden ook de collectieve binnentuinen beter afgeschermd. De woningen op de begane grond hebben een eigen tuintje. Ook de hoofdtrappenhuizen liggen aan de Mathenesserweg; aan de zijde van de Korfmakersstraat zijn vluchttrappen.

Woningbouw Mathenesserweg 136-218

De maisonnettewoningen in 2002, gefotografeerd voor de Toonbeelden van de Wederopbouw.

Thea van den Heuvel, RCE

Smalle beukmaat

De woningen zijn met een breedte van 4,17 meter relatief smal. De woningen hebben vier kamers en een oppervlakte van 56 m2. De trap in de woning ligt in de middenzone en loopt evenwijdig aan de gevels. In de knik liggen iets grotere woningen. Door de smalle beukmaat konden de vloeren in één keer overspannen worden zonder tussenwanden of steunpunten. Voor het trapgat hoefde geen ingewikkelde hulpconstructie te worden aangebracht, omdat deze in de richting van de overspanning ligt. Zo werden constructiekosten bespaard. De netto-huurprijs zou rond de 10 gulden (ca. 4,5 euro) liggen. Tegenwoordig kosten de sociale huurwoningen bijna 700 euro per maand. Op 18 maart 1952 werd de eerste paal geslagen. September 1953 waren de woningen gereed.

„Vrije" woning

Elk huis is dus practisch een vrije woning. Boven de slaaplaag van de ene woning ligt weer de woonlaag van de volgende, toegankelijk via een galerij. Drie series van deze wooneenheden komen boven elkaar te liggen.

Via de Mathenesserweg zal men een royaal trappenhuis betreden en via hellingen komt men in berghuizen, die in twee lagen de fietsenbergplaatsen zullen bevatten.

De woningen zullen een ruime woonkamer, een keuken, was- en badruimte en een kolenberging hebben, terwijl boven een drietal slaapkamers gelegen zijn.

Het Vrije Volk 25 oktober 1951

Woningbouw Mathenesserweg 136-218

De galerijzijde van de maisonnettewoningen gezien vanaf de Rösener Manzstraat.

Stadsarchief Rotterdam

Veel glas en een vaste bloembak

Door de stapeling van maisonnettes ontstond de karakteristieke afwisseling van galerijen en balkons in de entreegevels. De betonnen balkons zijn per twee woningen gekoppeld. In de andere gevel zijn de verschillende vensters in een betonnen kader geplaatst, met afwisselend de grote glaspartijen van de woonkamers en de kleinere ramen van de slaapkamers. Het grote raam van de woonkamer is nog in een apart, uitstekend kader geplaatst, als een soort televisieraam. Ook waar woonkamers grenzen aan de bakstenen kopgevels zijn deze kaders toegepast. Er was een Frans balkon met een openslaande deur. Onder één van de slaapkamerramen is een vaste betonnen bloembak aangebracht.

Bij de inrichting van de woning streeft men nog al te vaak naar een demonstratie van welvaart of schijn-welvaart, in plaats van naar doelmatigheid en een harmonie van kleuren en lijnen. De consumentenstichting „Beter Wonen" tracht hierin verbetering te brengen. Zo heeft zij thans in samenwerking met Patrimoniums Woningstichting „Delfshaven". twee modelwoningen ingericht aan de Mathenesserweg 136a en 138a. (…)

De beide modelwoningen laten zien, hoe men ook in kamers van betrekkelijk geringe afmetingen een bekoorlijk en doelmatig interieur kan scheppen, zonder te veel ruimte in beslag te nemen. Zeer practisch is ook de inrichting van de keuken, al zal het menige huisvrouw wel wat moeilijk vallen, haar keukengerei te beperken tot wat in deze modelwoningen voldoende wordt geacht. De keuze van het behang en de kleuren van de vloerbedekking vonden we bijzonder fraai.

Het Vrije Volk 28 september 1953

Woningbouw Mathenesserweg 136-218

De maisonnettewoningen gezien vanaf de Mathenesserweg.

Vader en zoon De Jonge

De woningen zijn ontworpen door het architectenbureau van vader en zoon Jos en Leo de Jonge. Het bureau had aanvankelijk vooral opdrachten vanuit de gereformeerde zuil. Jos de Jonge (1887-1965) was al voor de Tweede Wereldoorlog actief en ontwierp scholen, kerken en woningbouw. Zijn zoon Leo de Jonge (1919-2009) studeerde in 1948 af aan het Hooger Bouwkunst Onderricht in Amsterdam. Hij werkte inmiddels al bij zijn vader. Behalve deze 120 woningen werden er in die periode 500 woningen in Oud-Mathenesse, 160 woningen in Overschie, 104 woningen in Charlois en 400 woningen in Pendrecht gerealiseerd, allemaal voor Patrimonium. Er werden ook vele bejaardencentra ontworpen. Hun bekendste gebouw uit de wederopbouwperiode is garage Ben Maltha/kweekschool Sint Lucia.

Woningbouw Mathenesserweg 136-218

Anno nu

De flats zijn in 1988 in het kader van de stadsvernieuwing gerenoveerd, waarbij veel oorspronkelijke details zijn verdwenen. Er zijn liften aangebracht, waardoor de woningen goed toegankelijk zijn. Bij een renovatie in 2019 is meer rekening gehouden met de monumentale waarden. Het project was opgenomen in de publicatie Toonbeelden van de wederopbouw, verschenen rond de start van de bescherming van wederopbouwarchitectuur door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, maar heeft geen officiële status.

Woningbouw Mathenesserweg 136-218
Woningbouw Mathenesserweg 136-218
Woningbouw Mathenesserweg 136-218
Woningbouw Mathenesserweg 136-218
Woningbouw Mathenesserweg 136-218
Woningbouw Mathenesserweg 136-218
Woningbouw Mathenesserweg 136-218
Woningbouw Mathenesserweg 136-218
Architect
J. & L. de Jonge
Periode
1950 - 1953
Locatie
Mathenesserweg 136-218, Rotterdam, Nederland
Buurten
Bospolder Tussendijken
Gebouwen
Wonen
Objecten
Mathenesserweg 136 t/m 218 (even)