• Artikelen

Gebouw Weena met parkeergarage

Om te voorzien in de parkeerbehoefte van autostad Rotterdam werd aan het Weena een kantoor- annex winkelgebouw met parkeergarage gebouwd. Het ontwerp van Maaskant was al in 1961 klaar maar werd pas in 1968 gerealiseerd.

Gebouw Weena met parkeergarage

Promotiefoto van ontwikkelaar Manhave.

M. Provoost - Hugh Maaskant. Architect van de vooruitgang, Rotterdam 2003

Aan het Weena zuidzijde, tussen Karel Doormanstraat en Lijnbaan, zal in de loop van 1966 begonnen worden met de bouw van een 124 meter lang en 31 meter hoog gebouw. Hiervan is de parterre- Weenazijde bestemd voor winkels en showrooms en de achterzijde voor een auto-servicestation. Kelder en 1e tot en met 4e etage zijn hoofdzakelijk bestemd voor garage met in totaal plaats voor 580 auto's. Vijfde tot en met achtste etage worden ingericht tot kantoren.

Het torengaragegedeelte wordt uitgerust met een spiraalvormige oprit en een dito afrit. Deze oplossing, die nieuw is voor Nederland, werd gekozen als de veiligste en meest economische. Het betonskelet van het gebouw zal voor een deel worden bekleed met schokbetonplaten, waarin witachtige tegels worden ingetrild.

Het Weena is met dit bouwplan eindelijk over het dode punt heen. Er is nu kans, dat deze centrumweg, ter breedte van de Parijse Champs Elysees, zich nog eens tot een echte stadsboulevard zal ontwikkelen.

Het Vrije Volk 6 augustus 1965

Gebouw Weena met parkeergarage

Gebouw Weena ligt nu half verborgen achter het pand Weena 200.

De Mik Bedrijfshuisvesting, 2021

Bijzondere combinatie, weinig aandacht

Gebouw Weena valt tegenwoordig nauwelijks meer op, sinds het in 1993 achter het kantoorgebouw Weena 200 uit het zicht verdween. Maar ook bij oplevering begin 1969 werd het gebouw nauwelijks besproken. Misschien dat de lange periode tot realisering de aandacht had doen verslappen. De eerste plannen voor een parkeergarage naast het Hilton Hotel dateren al uit 1953. Het is een nogal grootschalig, abstract volume, dat weinig prijs geeft van de bijzondere combinatie van functies: parkeergarage, kantoren en winkels. Eind jaren zestig zijn de gebouwen van architect Maaskant steeds grootschaliger en ongenaakbaarder geworden en wordt zijn werk door de maatschappelijk betrokken architectuurcritici weggezet als pompeuze projectontwikkelaarsarchitectuur.

Gebouw Weena met parkeergarage

Eerste ideeën voor het Weenagebouw, nog verbonden met het Hilton Hotel.

Het Nieuwe Instituut

Behoefte aan parkeergarages

Het gebouw past goed in het moderne Rotterdam, waar de auto vrij baan heeft. Maar al die auto’s die naar de stad komen moeten natuurlijk ook geparkeerd kunnen worden. Begin jaren zestig wordt nog gedacht dat het autoverkeer in het centrum zou verdubbelen, en al die auto’s moesten een plekje krijgen. En niet langer op één van de vele onbebouwde ‘landjes’, want die zouden allemaal worden bebouwd. Dus denkt het gemeentebestuur daarvoor aan het bouwen van parkeergarages. In 1958 zijn er twee gepland in het centrum: een ondergrondse gekoppeld aan de Doelen onder het Schouwburgplein en een bovengrondse aan het Weena, die bedoeld was voor het Hilton Hotel. In 1960 zou er al behoefte zijn aan vijf parkeergarages.

Gebouw Weena met parkeergarage

Op deze foto uit 1976 is goed te zien hoe het Hilton op de voorgrond en het gebouw Weena in vorm en positie op elkaar aansluiten.

Stadsarchief Rotterdam

(…) een torengarage op de hoek van het Weena en de Karel Doormanstraat, dat de Esso-Nederland N.V. wil laten bouwen. Met dit plan, ontworpen door het architectenbureau Maaskant, Van Dommelen, Kroos en ir. Senf, zou, komt het tot uitvoering, de grondslag zijn gelegd voor de eerste parkeergarage in Rotterdam. Aan beide straatwanden krijgt het gebouw, waarin veel glas, graniet en aluminium zal worden verwerkt, winkels op de begane grond onder een luifel, aan de Weenazijde bovendien een groot aantal paviljoenwinkels als een levendige verbinding met het Hiltonhotel dat daar, dichter bij de Coolsingel, in aanbouw is.

Het Vrije Volk 17 mei 1961

Gebouw Weena met parkeergarage

De reclame van Texaco zorgde voor de bijnaam het 'Texacogebouw'.

Ary Groeneveld, Stadsarchief Rotterdam, 1970

Enclave Maaskant en Manhave

In 1961 is het ontwerp voor het Weenagebouw klaar. Maar realisatie laat nog op zich wachten. Esso Nederland trekt zich terug uit het project, maar in het Philips Pensioenfonds wordt een nieuwe investeerder gevonden. Het werk wordt uitgevoerd door Manhave's Bouwbedrijf N.V. Het gedeelte van het centrum tussen Weena en Kruiskade wordt dus met het Weenagebouw, het Hilton Hotel en de Lijnbaanflat in grote mate gedomineerd door de architectuur van Maaskant. En door bouwer en ontwikkelaar Manhave, de eigenaar van die eerste Lijnbaanflat.

Gebouw Weena met parkeergarage

Gebouw Weena met de kenmerkende spiraal in aanbouw, september 1967.

Ary Groeneveld, Stadsarchief Rotterdam

Spiraal

Het gebouw heeft forse afmetingen: 122 meter lang, 57 meter diep en 29 meter hoog. De parkeergarage ligt grotendeels aan de achterzijde in de kelder en de onderste vier lagen. Er is plek voor 550 auto’s. Meest spectaculaire deel van de garage is de spiraalvormige rotonde met op- en afritten. Deze oplossing is gekozen om piekbelastingen bij het uitgaan van bioscopen en theaters buiten het parkeeroppervlak te situeren. De vrijdragende betonconstructie was een fraai staaltje werk van de bekistingstimmerlui. De garage werd verwarmd met de afvoerlucht van de airconditioning van de kantoren.

Gebouw Weena met parkeergarage

Het Weena was in 1975 nog een enorme vlakte, met het Weenagebouw als nagenoeg enige bebouwing.

Stadsarchief Rotterdam

Esso Quick Service

Tussen de parkeergarage en de flat aan de Kruiskade ligt een expeditiestraat, die doodloopt op de Lijnbaan, immers een voetgangersgebied. De ingang van de garage was aan de Karel Doormanstraat, waar ook een quick-service- en benzinestation van Esso was. Boven de entree en de benzinepomp gaat een kantoorvleugel van één laag naadloos over in de kantoorlaag van de flat aan de Kruiskade.

Gebouw Weena met parkeergarage

Plattegrond van de begane grond.

Gebouw Weena met parkeergarage

Plattegrond van een kantoorverdieping.

Kantine op tussenverdieping

Op de begane grond aan het Weena waren veertien ruime winkeleenheden, die eventueel samengevoegd konden worden. Van begin af aan was er een restaurant gedacht, dat ook de 625 m2 grote, gemeenschappelijke kantine voor het kantoorpersoneel op de tussenverdieping zou bedienen. De kantoren zijn bereikbaar via twee entrees aan de Weenazijde, maar ook met liften rechtstreeks uit de parkeergarage. Een flink deel van de kantoren was in gebruik bij Dow Chemical en oliemaatschappij Texaco. Het leverde, ondanks het Esso tankstation, de bijnaam Texacogebouw op. De hoek met de Karel Doormanstraat was voorzien van een forse uitbouw waar als eerste Automobielbedrijf Stokvis en Randstad een Jaguar en Austin showroom begonnen.

Gebouw Weena met parkeergarage

In het hart van de stad kunt u uw wagen boven onze showroom parkeren, aldus de advertentie van Stokvis en Randstad Automobielbedrijf.

Het Vrije Volk, 23 mei 1969
Gebouw Weena met parkeergarage

Het kantoor- en winkelgedeelte heet nu The Core zoals op de uitbouw te zien is.

De Mik Bedrijfshuisvesting, 2021

Witte tegels

In de gevel wisselen stroken glas en borstwering elkaar af; op enkele plekken in de uitbouw doorbreken grotere glasvlakken dit stramien. De borstweringen bestaan uit geprefabriceerde betonpanelen met witgeglazuurde tegels. De raampartijen zijn van aluminium en thermopane. Het gebouw heeft een betonconstructie. De terugliggende dakopbouw is in staal geconstrueerd.

„Rotterdammers zijn méér parkeerminded dan Amsterdammers". Dat zegt de heer H. Jonker, directeur van vijf parkeergarages in het centrum van Rotterdam. (…)

Het is een duidelijke zaak: de kostbare autopakhuizen die zo'n vijf jaar geleden werden gebouwd, zijn tot nog toe een flop gebleken. Hoewel, zo ver wil de heer Jonker niet gaan. „Een flop zou ik het niet: willen noemen. Elke parkeergarage, heeft een paar jaar nodig om uit de rode cijfers te komen. Maar dat had natuurlijk wel wat sneller mogen gaan."

Het Vrije Volk 2 juni 1973

Gebouw Weena met parkeergarage

Ingang van de parkeergarage aan de Karel Doormanstraat in 1972.

Stadsarchief Rotterdam

Betalen om te parkeren?

Erg succesvol zijn de parkeergarages niet. De Rotterdammers zouden nog moeten wennen aan het idee dat parkeren geld kost. Zolang er nog gratis parkeerplaatsen in het centrum te vinden waren, leden de garages verlies. In 1973 zijn er vijf in gebruik. Als overal betaald parkeren in de vorm van parkeermeters wordt ingevoerd, verbetert de situatie enigszins. Ook raken steeds meer onbebouwde plekken, die vaak als parkeerterrein gebruikt werden, bebouwd en neemt het autobezit toe.

Gebouw Weena met parkeergarage

Advertentie uit de Volkskrant van 2-8-1969.

ABP-affaire

Zo weinig opzien als het gebouw bij oplevering baarde, zo veel was het in het nieuws tijdens de zogenaamde ABP-affaire eind jaren tachtig. Het gebouw was onderwerp van een dubieuze onroerend-goed-transactie. Het was op één dag diverse malen verkocht; van het Philips Pensioenfonds naar vastgoedhandelaar Niels Hemmes en via de AMRO-bank naar het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds. Vermoed werd dat Hemmes via relaties bij het ABP voorkennis had gekregen van de plannen tot aankoop. Omdat het pensioenfonds Hemmes geen acceptabele partij vond om rechtstreeks zaken mee te doen, werd de AMRO-bank bij deze transactie als tussenpersoon betrokken. Hemmes Vastgoed kocht het gebouw voor ƒ 49,5 miljoen gulden en verkocht het voor ƒ 54,5 miljoen aan de AMRO-bank en nog dezelfde dag-verkocht de bank het complex aan het ABP voor ƒ 55 miljoen. De zaak leidde tussen 1986 en 1988 tot rechtszaken die veel aandacht kregen in de media. ABP-directeur beleggingen Masson werd uiteindelijk in hoger beroep vrijgesproken van het ontvangen van steekpenningen. Het ABP werd door NRC Handelsblad omschreven als ‘een oncontroleerbare kolos, waar willekeur, wanbeheer en geldsmijterij de boventoon voerde.’

Gebouw Weena met parkeergarage

De Baja Beach Club in gebouw Weena in 2008.

Remon Breevoort

Vanaf de jaren negentig

Door de bouw van het kantoorgebouw Weena 200 in 1993 vóór het Gebouw Weena is dit grotendeels aan het zicht onttrokken. Het Weena is door deze ingreep en door de bouw van het kantoorgebouw voor Stad Rotterdam versmald van 90 naar 60 meter breedte.

De winkels onderin het gebouw zoals Weena’s Modehuis en herenmode Vernon waren weinig succesvol, net als in het laatste gedeelte van de Lijnbaan voorbij de Kruiskade. De aanleg van een voetgangerstunnel aan het eind van de Lijnbaan in 1967 was geen succes; deze werd vanwege onveiligheid al eind jaren tachtig gesloten en later verbouwd tot horecagelegenheid.

Het Esso servicestation verdween en er kwam een Mercedesdealer op deze plek. In mei 1983 opende hier de legendarische discotheek BlueTiek-In met plek voor meer dan 2000 bezoekers. In 1989 werd het discotheek Network en in 1991 Carrera. Tussen 1994 en 2010 was de Baja Beach Club hier gevestigd.

Gebouw Weena met parkeergarage

Tussen de straat het Weena en gebouw Weena / The Core ligt nu het gebouw Weena 200.

De Mik Bedrijfshuisvesting, 2021

Anno nu

Het gebouw functioneert ook vandaag de dag als parkeergarage en kantoor/winkelgebouw. Het pand heeft twee eigenaren: de parkeergarage is in handen van E&G Parkhausfonds en de kantoren met winkels The Core, zijn sinds 2020 in bezit van Tristan Capital Partners en Nexus Real Estate. Huidige huurders zijn o.a. Office for Metropolitan Architecture, Randstad en Vodafone Ziggo.

Gebouw Weena met parkeergarage

Gebouw Weena aan de Karel Doormanstraat.

De Mik Bedrijfshuisvesting, 2021
Architect
H. Maaskant
Periode
1961-1968
Locatie
Weena 106-170, Rotterdam, Nederland
Buurten
Centrum
Gebouwen
Winkels Bedrijfsgebouwen
Objecten
Weena-Zuid 106 t/m 178 (even), Karel Doormanstraat 004 t/m 012 (even) en Lijnbaan 031; 033