• Artikelen

Verzamelgebouw Zuid

Na het succes van de industriegebouwen aan de Oostzeedijk, Goudsesingel en het Groothandelsgebouw krijgt ook Rotterdam-Zuid een verzamelgebouw. Uiteraard weer een ontwerp van architect Maaskant. Het gebouw bestaat uit een langwerpig bouwblok en drie losse vleugels en een expeditiestraat.

Verzamelgebouw Zuid

Het net opgeleverde Verzamelgebouw Rotterdam-Zuid in 1960

Stadsarchief Rotterdam

In drie jaar tijds is in de buurt van het Zuidplein een imposant bedrijfspand verrezen dat domineert op het knooppunt van in- en uitvalswegen waarin binnen afzienbare tijd meer orde zal worden geschapen. Ten noord-oosten van het nog aan te leggen grote verkeersplein, in de nog door te trekken afbuiging van de Strevelsweg, heeft de Bouw- en Exploitatiebedrijf v.h. C. Gestel daar naar een ontwerp van de Rotterdamse architect H. A. Maaskant het verzamelgebouw Rotterdam-Zuid neergezet. Een machtig bouwwerk dat een pendant van het insgelijks door architect Maaskant ontworpen Groothandelsgebouw kan worden genoemd.

Algemeen Dagblad 15 oktober 1960

Verzamelgebouw Zuid

Schets van het Verzamelgebouw op Zuid door Maaskant.

Verzamelgebouw Zuid

Maquette met locatie van het toekomstige verzamelgebouw. De Zuidpleinflat is reeds gebouwd, de oude schouwburg staat er nog en voor het winkelcentrum zijn de plannen nog inclusief de Nieuwe Kerk.

Brochure 'In het hart van Zuid', uitgegeven door Van Gestel, 1960

Het vierde Industriegebouw

Na het succes van de twee industriegebouwen aan de Oostzeedijk en Goudsesingel en het Groothandelsgebouw krijgt ook Rotterdam-Zuid een verzamelgebouw. Uiteraard weer een ontwerp van architect Hugh Maaskant. De eerdere verzamelgebouwen waren nog van architectenbureau Van Tijen en Maaskant, waarbij Maaskant een steeds belangrijker rol had.

Het gebouw vormt de afsluiting van het industriegebied tussen Vaanweg, Zuidplein en Dordtsestraatweg, met garages, bedrijfsgebouwen en scholen. Het gebouw ligt gunstig ten opzichte van de Maastunnel en de wegen naar Dordrecht en de westelijke havengebieden en ook voor het openbaar vervoer. Met een gevel van 130 meter lengte en 30 meter hoogte sluit het gebouw het Zuidplein in het zuiden af.

Verzamelgebouw Zuid

De lange glazen gevel lijkt eindeloos.

Nieuwe Instituut
Verzamelgebouw Zuid

In het uitstekende deel bevond zich vroeger de bedrijfskantine.

Marlies Lageweg, Platform Wederopbouw Rotterdam, 2023

Glas voor beton

De eerste industriegebouwen waren het initiatief van de Industriestichting en de Kamer van Koophandel. Het Verzamelgebouw Zuid is gerealiseerd in opdracht van Bouw- en Exploitatiebedrijf v.h. C. Gestel, een grote particuliere bouwer. In het gebouw zijn dezelfde elementen te vinden als in de andere industriegebouwen. Een combinatie van winkels, bedrijfsruimte en magazijnen, met een centrale hal, een gezamenlijke kantine en centraal door het gebouw een expeditiestraat. Nog steeds waren er de voordelen van het gezamenlijk delen van faciliteiten. In de architectonische detaillering is Maaskant afgestapt van het gebruik van betonelementen; de gevels bestaan grotendeels uit glas. Wel bepalen de horizontale lijnen van de betonvloeren het beeld.

Met een totale inhoud van 120.000 m3 is het gebouw aanmerkelijk groter dan het Industriegebouw Goudsesingel van 78.440 m3, maar wel veel kleiner dan het Groothandelsgebouw van 440.180 m3.

Op 15 juli 1957 werd met de bouw begonnen en op 15 oktober 1960 werd het gebouw officieel geopend.

Verzamelgebouw Zuid
Brochure 'In het hart van Zuid', uitgegeven door Van Gestel, 1960
Verzamelgebouw Zuid
Brochure 'In het hart van Zuid', uitgegeven door Van Gestel, 1960

Bij de opzet van dit verzamelgebouw is met alle eisen van het moderne bedrijfsleven rekening gehouden. Voor het horizontale transport is het gehele gebouw op de begane grond doorsneden met een expeditiestraat en op alle verdiepingen bevinden zich berijdbare transportgalerijen die aansluiten op los- en laadperrons met zes goederenliften, elk met een draagvermogen van 1000 kilo.

Algemeen Dagblad 15 oktober 1960

Verzamelgebouw Zuid

Foto van maquette van het verzamelgebouw Rotterdam-Zuid.

Brochure 'In het hart van Zuid', uitgegeven door Van Gestel, 1960
Verzamelgebouw Zuid

Het verzamelgebouw in 1963.

Ary Groeneveld, Stadsarchief Rotterdam

Opzet

Het gebouw bestaat uit een langwerpig bouwblok aan de Zuidpleinkant en drie losse vleugels. Hiertussen loopt de expeditiestraat. De bouwdelen zijn verbonden door brede beloop- en ook berijdbare galerijen; bij de drie stijgpunten zijn de galerijen uitgebouwd tot complete bordessen. Er zijn zes zware goederen- of dienstliften. Vanwege de brandweervoorschriften zijn alle kantoorgevels voorzien van smalle balkons. De drie vleugels hebben noodtrappenhuizen in de zuidgevel.

Onder het gehele complex ligt een kelder met de verwarmingsinstallatie, een parkeergarage voor 160 auto’s en een fietsenstalling met ongeveer 800 plekken. Die stalling was ook ingericht als schuilplaats voor de Bescherming Bevolking (BB). Op de begane grond zijn 19 winkels met bedrijfsruimten, twee kiosken en een grote centrale entreehal. Op de noordwesthoek kwam café-restaurant Rustburcht, dat nog steeds gerund wordt door de eerste eigenaar, familie Veelenturf. De eigenaar van deze horecagelegenheid pachtte ook de kantine op de eerste verdieping. Die is ook als feestzaal te gebruiken; er is een ruime foyer, er zijn kleedkamers en er is een groot toneel opgesteld. Deze feestzaal is bereikbaar via de hoofdingang. De kantine met een capaciteit van 450 mensen is duidelijk zichtbaar in de voorgevel.

De zes standaardverdiepingen bevatten in totaal 89 afzonderlijke bedrijfsruimtes, die zowel als kantoor, showroom of als werkplaats kunnen worden ingericht. Op de hoogste verdieping van het langgerekte bouwblok liggen 15 woningen. Twaalf dienstwoningen zijn gereserveerd voor het personeel van bedrijven die in het complex zijn gevestigd en drie woningen zijn er voor de huismeesters.

Verzamelgebouw Zuid

Het expeditiehof met zicht op een van de drie verbindingsdelen.

Stadsarchief Rotterdam, 1962
Verzamelgebouw Zuid

Verbindingsgang verzamelgebouw in 2023.

Hans Rosman

'Een risico? Ja, dat was het. Maar we geloofden in dit gebouw en we hebben er met plezier aan gewerkte Bij alle spanningen die het gaf, hebben we er onze vreugde aan beleefd. Het klink als een getuigenis, deze uitspraak van de heer. C. van Gelderen, directeur van de N.V. Bouw- en Exploitatiemaatschappij v/h C. Gestel en zo is het kennelijk ook bedoeld. Het getuigt van de zekerheid met het Verzamelgebouw Rotterdam-Zuid een goed stuk werk te hebben geleverd. En van het vertrouwen dat het risico niet ten onrechte genomen is, dat dit enorme bouwwerk op een centraal punt van Rotterdam-Zuid een goede toekomst tegemoet gaat.

Het Vrije Volk 14 oktober 1960

Verzamelgebouw Zuid

Entree van het Verzamelgebouw anno 2023.

Marlies Lageweg, Platform Wederopbouw Rotterdam

Anno nu

Het gebouw is nog steeds in gebruik als verzamelgebouw met een grote verscheidenheid aan gebruikers; het gezondheidscentrum Zuidplein, architecten, -historici, administratiekantoren, verschillende vakbonden en bijvoorbeeld cargo-consultants. Sinds 2021 is het Verzamelgebouw gemeentelijk monument.

Verzamelgebouw Zuid

De achterzijde van het verzamelgebouw zuid.

Marlies Lageweg, Platform Wederopbouw Rotterdam, 2023
Architect
H.A. Maaskant
Periode
1954-1960
Locatie
Strevelsweg 700, Rotterdam, Nederland
Onderwerpen
Gem. Monumenten
Buurten
Zuid
Gebouwen
Winkels Bedrijfsgebouwen Horeca