• Artikelen

N.V. Van Stolk's Koninklijke Commissiehandel

Op de hoek van de Delftsevaart en de Lombardkade in Rotterdam staat het gebouw van de N.V. Van Stolk’s Commissiehandel.

N.V. Van Stolk's Koninklijke Commissiehandel

Op de hoek van de Delftsevaart en de Lombardkade staat het gebouw van de N.V. Van Stolk’s Commissiehandel. Van Stolk was een Rotterdamse koopmansfamilie, die zich in hoofdzaak bezighield met invoer van granen, zaden en peulvruchten en commissiezaken in die branche. Het ontwerp is grotendeels toe te schrijven aan Willem Wissing (1920-2008), medewerker van het architectenbureau Van Tijen en Maaskant en vooral bekend geworden als stedenbouwkundige. De gevelplastiek, voorstellende de Egyptische godin Isis, symbool van vruchtbaarheid, is gemaakt door Ian Pieters.

Mooie dwerg

Rein Blijstra, de bekende architectuurcriticus van Het Vrije Volk, is laaiend enthousiast over het gebouw, hoewel hij vreest dat het wat klein uitgevallen is:

Het lijkt nu al nietig in vergelijking met de hoge flank van het Stadstimmerhuis aan de overkant van het water en het gebouw van De Nederlanden van 1845 verderop. Overigens: een bewijs hoe de schaal van de Rotterdamse binnenstad is gewijzigd, dat men een kantoorgebouw van vier verdiepingen met een frontbreedte aan de Delftse Vaart van 17.50 m en aan de Lombardkade van 11.25 m de indruk maakt ietwat dwergachtig te zijn. Wij mogen ons echter troosten met de overweging, dat het een mooie dwerg is.

Het Vrije Volk 13-3-1953

N.V. Van Stolk's Koninklijke Commissiehandel

Het gebouw is net klaar.

Archief Het Nieuwe Instituut

Typische jaren vijftig uitstraling

De opbouw van het gebouw met een hoge hoek en een uitbouw is functioneel. Op de hoek lag het directiekantoor, dat hoger moest liggen dan de grote kantoorruimte om van daaruit de werkzaamheden van het personeel gade te kunnen slaan en er onmiddellijk contact mee te hebben. Bovendien had men hierdoor gelegenheid een kelder voor de technische installaties aan te leggen. De zware uitbouw op de eerste verdieping bevatte een grote vergaderzaal met voorgeschreven afmetingen. Aan de Lombardkade ligt de hoofdingang en de poort naar de expeditiestraat. Het gebouw is uitgevoerd als betonskelet; de betonnen kolommen en balken vormen de basis voor de gevelopbouw. De wit geglazuurde baksteen, sierlijke stalen hekjes en houten kozijnen met stalen taatsramen geven het gebouw een typische jaren-vijftig-uitstraling.

Het kantoorgebouw is een zonnig geval met krachtige lijnen, met een indeling, die vooral wat het algemeen kantoor betreft een hoeveelheid ruimte suggereert, groter dan men van buiten zou vermoeden en voorzien van details (trappenhuis en ijle trappen in het grote kantoor), die blijk geven van bezeten aandacht voor de gestelde opgave, een Rijnsteen in de kroon van Rotterdam, bescheiden, niet al te kostbaar, doch even fel schitterend als zijn duurdere broeders, mede doordat hij zo voortreffelijk is geslepen.

Hoe tekenend voor de ernst van het architectenbureau van Tijen en Maaskant, dat zij naast 't Groothandelsgebouw en het Industriegebouw Goudsesingel hier vlak bij gelegen, zulke kleine panden als die van Van Stolk en Batenburg, met evenveel liefde ontwerpen als hun grote opdrachten.

Het Vrije Volk 13-3-1953

N.V. Van Stolk's Koninklijke Commissiehandel

Het door JADE architecten getransformeerde pand Van Stolk aan de Delfstevaart.

JADE architecten, fotograaf: Ossip van Duivenbode, 2021

Anno nu

In 1995 vertrok de firma Van Stolk uit het pand. In 1997 vierde de inmiddels koninklijke firma het honderdvijftigjarig bestaan. Het gebouw is enkele jaren in gebruik geweest bij De Bontekoe, maker van exclusieve chocoladeproducten. Het exterieur werd vrolijk gerenoveerd; in het interieur was de betonconstructie zichtbaar. Sinds 2020 bevindt de chocolaterie zich aan de Nieuwe Binnenweg en werd het pand aan de Delftsevaart getransformeerd door JADE architecten.

In 2021 was de transformatie gereed waarbij de gevel in oude luister is hersteld. Ook zijn aan het pand verdiepingen toegevoegd in een terugliggend volume waardoor de stad zeven appartementen rijker is. Op de begane grond bevindt zich tegenwoordig het interieurmerk Fést.

N.V. Van Stolk's Koninklijke Commissiehandel

De optopping heeft bewust een andere, terughoudende architectonische uitvoering dan het wederopbouwpand.

JADE architecten, fotograaf Ossip van Duivenbode, 2021
N.V. Van Stolk's Koninklijke Commissiehandel

De gevel van NV Van Stolk voor de transformatie in 2021 knalde er behoorlijk uit met de blauwe elementen.

Marlies Lageweg, Platform Wederopbouw Rotterdam, 2018
N.V. Van Stolk's Koninklijke Commissiehandel

Plastiek van godin Isis in 2018

Marlies Lageweg, Platform Wederopbouw Rotterdam
N.V. Van Stolk's Koninklijke Commissiehandel

Het gebouw van NV Stolk in 2018 voor de transformatie

Marlies Lageweg, Platform Wederopbouw Rotterdam, 2018
Locatie
Delftsevaart 26, Rotterdam, Netherlands
Buurten
Laurenskwartier
Gebouwen
Winkels Wonen
Objecten
Delftsevaart 026