• Artikelen

Politiebureau Hudsonstraat

Bij het Marconiplein wordt het eerste nieuwe politiebureau na de oorlog gebouwd. In de Hudsonstraat/Schiedamseweg wordt de 'vijfde afdeling' ondergebracht in een gebouw van gemeentearchitect Voskuyl met twee in het oog springende kunstwerken aan de gevel.

Politiebureau Hudsonstraat

Het politiebureau Marconiplein kort na oplevering.

Dienst Gemeentelijke Gebouwen, Stadsarchief Rotterdam

Hoofdcommissaris H.M.C.A. Staal heide vanmorgen de laatste slagen op de eerste paal voor het nieuwe politiebureau dat aan het Marconiplein verrijzen zal. Dit eerste nieuwe politiebureau, dat na de oorlog gebouwd wordt, gaat met zijn drie verdiepingen hoge hoofdgebouw een der wanden vormen van het Marconiplein. Het krijgt hier een gevelbreedte van 57 meter. Aan de Schiedamseweg komt een zijvleugel met een lengte van 25 meter. In dit bureau wordt de vijfde afdeling (Rochussenstraat) ondergebracht. De politiemannen van deze afdeling vinden hier behalve de normale vertrekken tien arrestantencellen en zes garages tot hun beschikking. De architect van Gemeentewerken, de heer L. Voskuyl, ontwierp dit gebouw, dat een en een kwart miljoen gulden zal gaan kosten.

Het Vrije Volk 23 mei 1956

Politiebureau Hudsonstraat

Advertentie van het bouwbedrijf.

De Maasstad 1958-1/2/3

Huisvesting voor adequate zorg

Het politiebureau voor Rotterdam-West was vanaf 1944 in een gehuurd pand aan de Rochussenstraat gevestigd. Niet alleen was de huisvesting onvoldoende, ook stond dit gebouw buiten het bewakingsgebied van de vijfde afdeling, dat ten westen van de Delfshavense Schie en de Coolhaven was gelegen. Dit was lastig voor een adequate uitoefening van de politiezorg in dat gebied. Er was nog wel een kleine politiepost midden op het Marconiplein. Een nieuw bureau was daarom zeer gewenst.

Het gebouw vormt de afsluiting van het wigvormige stadsdeel Bospolder, waar Schiedamseweg en Hudsonstraat samenkomen. In hoogte en omvang wijkt het gebouw niet af van de omringende woonbebouwing, maar architectonisch wel. Opvallend aan het gebouw zijn de twee enorme kunstwerken in de gevel van Kees Timmer aan de Schiedamseweg en van lan Pieters boven de hoofdingang.

Politiebureau Hudsonstraat

Opening van het politiebureau Marconiplein op 15 april 1958.

Eric Koch (ANEFO), Nationaal Archief

Met feestelijk vertoon, in tegenwoordigheid van een grote groep genodigden en met veel vriendelijke en waarderende woorden is gistermiddag het nieuwe politiebureau aan het Marconiplein geopend. De politieharmonie „Hermandad" speelde voor het gebouw, honderden belangstellenden omzoomden het plein bij de hoofdingang. In de ruime en gezellige agentenwacht op de eerste verdieping verrichtte burgemeester Van Walsum de openingsplechtigheid. Onder zijn gehoor bevonden zich tientallen politiefunctionarissen, de president van de rechtbank, de officier van Justitie, vertegenwoordigers van het kerkelijk leven en van vele organisaties en verenigingen in het westelijke stadsdeel.

De hoofddirecteur van Gemeentewerken, ir. J.A.C. Tillema en de hoofdcommissaris van politie, H.M.C.A. Staal, toonden zich niet minder ingenomen met dit prachtige bureau. Ir. Tillema zei: „Ik hoop dat het alle gebruikers, de arrestanten incluis, tot voldoening zal strekken."

Het Vrije Volk 16 april 1958

Politiebureau Hudsonstraat

Het politiebureau Marconiplein met de geveldecoratie van Kees Timmer.

Dienst Gemeentelijke Gebouwen, Stadsarchief Rotterdam

Siergevel van 60 betonplaten

De hoofdentree van het gebouw ligt enigszins terzijde aan de Hudsonstraat. Deze is gemarkeerd door een betonnen luifel met balkon, twee vrijstaande kolommen en een kunstwerk van Ian Pieters (1925) uit Rhoon. Het gevecht tussen een centaur en een krijger verbeeldt de strijd tussen goed en kwaad. Bij de geveldecoratie van Kees Timmer (1903-1978) in de kopgevel aan de Schiedamseweg zijn figuraties te zien van een hand, een wit katje, twee spelende kinderen met een bal, een gebouw en twee koppen; ze verbeelden de beschermende taak van de politie. De siergevel van 64 m2 bestaat uit 60 betonplaten.

Politiebureau Hudsonstraat

Trappenhuis van het nieuwe politiebureau Marconiplein in 1958.

Dienst Gemeentelijke Gebouwen, Stadsarchief Rotterdam

Gebogen

De lange gevel van het L-vormige gebouw is elegant licht gebogen; een uitkragende langgerekte erker geeft de kantoorruimtes van de politie-inspecteurs en de recherche een extra cachet. Op de hoogste, derde verdieping waren het archief, de wapenkamer en een slaapzaal. In de kelder waren technische installaties, de garage en enkele ‘soppencellen’, waar dronken arrestanten hun roes konden uitslapen.

In de detaillering van de bakstenen gevels, de decoratieve betonelementen, de natuurstenen plint, de houten kozijnen en metalen hekjes is het gebouw karakteristiek voor de jaren vijftig. Gemeentearchitect Leo Voskuyl (1899-1964) was geen hemelbestormende nieuwlichter, maar een degelijke architect, die gebruik maakte van de actuele materialen en technieken.

Politiebureau Hudsonstraat
Marlies Lageweg, Platform Wederopbouw Rotterdam, 2021

Anno nu

Omdat het politiebureau te klein was, is in 1991 een geheel nieuw gebouw als uitbreiding toegevoegd. In 2002 is het gebouw gerenoveerd en uitgebreid door Wytze Patijn. Deze heeft gekozen voor een vrijwel naadloze kopie. Het gebouw is een gemeentelijk monument. Bij de televisieserie Flikken Rotterdam komt het politiebureau vaak in beeld, maar de scènes binnen zijn gefilmd op een set in… Amsterdam.

Politiebureau Hudsonstraat

Het kunstwerk van Ian Pieters boven de ingang.

Marlies Lageweg, Platform Wederopbouw Rotterdam, 2021
Politiebureau Hudsonstraat
Marlies Lageweg, Platform Wederopbouw Rotterdam, 2021
Politiebureau Hudsonstraat
Marlies Lageweg, Platform Wederopbouw Rotterdam, 2021
Politiebureau Hudsonstraat
Marlies Lageweg, Platform Wederopbouw Rotterdam, 2021
Politiebureau Hudsonstraat
Marlies Lageweg, Platform Wederopbouw Rotterdam, 2021
Politiebureau Hudsonstraat
Marlies Lageweg, Platform Wederopbouw Rotterdam, 2021
Architect
L. Voskuyl (Gemeentewerken)
Kunstenaar
K. Timmer & I. Pieters
Periode
1950 - 1958
Locatie
Hudsonstraat 333, Rotterdam, Nederland
Onderwerpen
Gem. Monumenten
Buurten
Bospolder Tussendijken
Gebouwen
Bedrijfsgebouwen
Objecten
Hudsonstraat 333