• Artikelen

Kralingen

Bij het bombardement van Rotterdam ligt de focus altijd op de verwoesting van het centrum. Ook bij de wederopbouw wordt meestal alleen aandacht besteed aan het nieuwe stadscentrum. Maar de wijk Kralingen was minstens zo zwaar getroffen, zeker waar het verwoeste woningen betreft. Door de westenwind drong de brand na het bombardement diep in deze, oostelijk van het centrum gelegen, wijk door.

02 2 NL Rt SA 4133 1989 3678 klein

Luchtfoto van Kralingen West na de grootschalige wederopbouw. De laatste gashouders zijn nog net niet gesloopt.

Dick Lemke, Stadsarchief Rotterdam, 28 oktober 1966

03 1a hist 1900 PBK 8081 kralingen

Villa Laanzicht en het voormalige gemeentehuis Kralingen (rechts) aan de Oudedijk.

Prentbriefkaart Stadsarchief Rotterdam, 1900

Oorsprong

Kralingen was oorspronkelijk een apart dorp en zoals de uitdrukking ‘zo oud als de weg naar Kralingen’ al suggereert, zelfs ouder dan Rotterdam. Het oude dorp lag oostelijker dan de huidige deelgemeente; alleen de begraafplaats Oud Kralingen in Prinsenland herinnert hier nog aan. Het latere Kralingen was geconcentreerd rond de kruising van Hoflaan en Oudedijk. In 1895 werd Kralingen onderdeel van de gemeente Rotterdam. Kralingen wordt aan de zuidkant begrensd door de Nieuwe Maas en aan de noordkant door het Kralingse Bos. Aan de westkant vormen het Oostplein en de Boezemsingel de grens en aan de oostkant de snelweg A16.

1964 Slotlaan vanaf Vijverlaan NL Rt SA 4100 2004 5603 01

De vooroorlogse lommerrijke Slotlaan en Vijverlaan zijn al die jaren weinig veranderd.

Stadsarchief Rotterdam, 1964

1965 CHIO AG NL Rt SA 4121 8211 2 01

Modeshow van bontmantels tijdens de CHIO. In de pauzes wandelden deze dames vooral langs de VIP-tribune.

Ary Groeneveld, Stadsarchief Rotterdam, 4 september 1965

Lommerrijk versus arbeiderswijk

De wijk heeft een bijzondere karakteristiek; aan de oostkant zijn lommerrijke lanen met luxueuze woonhuizen, terwijl de westkant aansluitend op Crooswijk vooral arbeiderswoningen kent. Het deftige Kralingen komt samen in sociëteiten, bij de golf- en hockeyclub, het CHIO en het particuliere Kralings Zwembad. De kinderen gaan naar speciale scholen als de Kralingsche School en de Vrije School. Het gewone deel van Kralingen moet het met het Kralingse Bos en het Oostelijk Zwembad doen. Beide bevolkingsgroepen ontmoeten elkaar in de winkelstraten Oudedijk en Lusthofstraat, bij voetbalclub Excelsior en op het openbare Libanon Lyceum. Sinds de komst van de Erasmusuniversiteit naar Woudestein wonen er relatief veel studenten in de wijk, regelmatige bezoekers van de cafés aan de Oostzeedijk en de studentensociëteiten.

1959 Kralingse plas AG NL Rt SA 4121 3403 1 01

Het gewone volk vermaakte zich aan het strandje van de Kralingerhout.

Ary Groeneveld, Stadsarchief Rotterdam, zomer 1959

1969 gashouders gerdesiaweg AG NL Rt SA 4121 21360 1 35 01

Vanaf de Gerdesiaweg zijn de laatste twee gashouders goed te zien. Ze zijn pas in 1972 gesloopt.

Ary Groeneveld, Stadsarchief Rotterdam, 1969

Gashouders

Begin twintigste eeuw waren in Kralingen twee grote utilitaire projecten. Van het drinkwaterleidingcomplex rond de watertoren had niemand last, maar de gasfabriek domineerde de wijk. Vanaf de Oostzeedijk tot aan de Oude Dijk liepen leidingen en er stonden grote gashouders. De gemeente exploiteerde de gasfabriek van 1884 tot 1926. De gashouders bleven nog lang als opslag in gebruik; de twee laatste werden in 1972 gesloopt.

1953 Maasstation NL Rt SA 4100 2005 5068 01

Het Maasstation vanaf de Oosterkade vlak voor de afbraak. In de verte is watertoren De Esch te zien.

Stadsarchief Rotterdam, 1952/1953

1953 Maasstation Wilprand NL Rt SA 4080 XXXIII 905 01

Tekening van het laatste vertrek vanaf het Maasstation 'Afscheid voor eeuwig'.

F. Wilprand, Stadsarchief Rotterdam, 3 oktober 1953

Maasstation

Ter hoogte van de drie flats aan het ’s Landswerf lag het Maasstation voor de verbinding met Gouda. In 1953 werd het station overbodig door de nieuwe route vanaf het Centraal Station en Station Noord. Station en spoorlijn werden afgebroken en hier kwam de nieuwe Maasboulevard, die in 1965 met de Van Brienenoordbrug werd verbonden. Ook verderop aan de Maasboulevard kwamen appartementencomplexen, maar de beoogde sloop van de woningbouw aan de Oostmaaslaan is niet doorgegaan.

1960 Maasboulevard leeuw P Visser NL Rt SA 4202 IX 1850 00 33 01

Toen de Koningsbrug werd afgebroken kwamen drie van de vier leeuwen op de nieuwe Maasboulevard te liggen.

P. Visser, Stadsarchief Rotterdam, 1960

0 maasboulevard NL Rt SA 4121 13698 1 ag

De nieuwe Maasboulevard in volle glorie met twee van de drie woongebouwen 's Lands Werf.

Ary Groeneveld, Stadsarchief Rotterdam, 1976

Zó zal Kralingen worden!

Kent u het nog, het Kralingen van vóór de oorlog, dat Kralingen, waarvan nog altijd een zeer bepaalde geur van deftigheid uitging, hoewel het voor driekwart van zijn oppervlak bebouwd was met sombere, vreugdeloze huizenblokken, die van elkaar gescheiden werden door smalle, naargeestige straten? Het misdadige bombardement van Mei 1940 heeft verreweg het grootste deel van deze trieste woonwijk uit het stadsbeeld weggebrand en daarmee een ongevraagd en in deze vorm ongewenst vonnis voltrokken over een erbarmelijk stuk negentiende-eeuwse volkshuisvesting. Niet minder dan 5663 woningen en 229 bedrijven, 17 scholen, 20 garages, 418 winkels en 18 café's in Kralingen werden een prooi van het verzengende vuur. In het nieuwe Kralingen, waarvoor het bebouwingsplan onlangs is vastgesteld, wordt met de speculatieve woningpolitiek, die de behuizing van de minderbedeelden harteloos opofferde aan de belangen van het woningbezit, grondig afgerekend. Het nieuwe Kralingen krijgt een royale open bebouwing, die gegroepeerd zal zijn rondom een onbekrompen plantsoenaanleg, deel van de groenpartij, die de Kralingerhout in contact zal brengen met het hart van de toekomstige stad.

03 2 kaart 1940 brandgrens

De contouren van de brandgrens 1940 in Kralingen.

Algemeen Kralingen P1170050 small

De ruime opzet van de woningen in Kralingen aan beide zijden van de Gerdesiaweg (toen nog Vredenoordlaan geheten)

Dick Lemcke, Stadsarchief Rotterdam, 1964

Hoge wooneisen voor het Nieuwe Rotterdam

In Het Vrije Volk van 2 maart 1946 werd op deze wijze -met een socialistische blik- enthousiast vooruitgeblikt op de wederopbouw van Kralingen. Net als in de omgeving van de Goudsesingel waren door het bombardement veel kwalitatief slechte woningen verloren gegaan en bood de wederopbouw de kans om moderne architectonische en stedenbouwkundige principes toe te passen. Tijdens de oorlogsjaren studeerden de moderne architecten als Van Tijen en Van den Broek met enkele jongeren (Maaskant, Bakema, Groosman) op de opzet van die nieuwe woonwijken. In 1941 verscheen de studie Woonmogelijkheden in het Nieuwe Rotterdam, een soort blauwdruk voor de naoorlogse woningbouw. De Dienst Volkshuisvesting en de ASRO waren niet tevreden over de woningbouw aan de Goudsesingel wat betreft bezonning en plattegronden. In een nieuwe Kralingse Bouwverordening werden hogere eisen gesteld aan de minimumafmetingen en werden allerlei aanvullende eisen voor de opzet en inrichting van de bouwblokken geformuleerd.

Kralingen krijgt een grote woonvoorraad en slechts enkele utilitaire gebouwen. Lees verder in het artikel Kralingen – De wederopbouw in detail- over de verschillende ingrepen en gebouwen in de wijk tijdens de wederopbouw. De stedenbouwkundige opzet, de woonblokken, de Slaak en de Eramsusuniversiteit komen aan bod.

1983 Avenue Concordia NL Rt SA 4100 1983 2033 01

Stadsvernieuwing op de hoek Oudedijk en Avenue Concordia.

Stadsarchief Rotterdam, 1983

2018 De Esch Steven Lek wikimedia

De nieuwe wijk rondom de watertoren De Esch

Steven Lek, Wikimedia Commons, 2018

Stadsvernieuwing

Vanaf 1980 is de stadsvernieuwing in Kralingen van start gegaan. Eerst werd vooral de negentiende-eeuwse bebouwing aangepakt, maar al gauw kwam ook de wederopbouw in beeld. De centrale groenstrook rond de Gerdesiaweg werd -niet zonder protest- opgeofferd en tot nieuwbouwlocatie gepromoveerd. In verband met de toegenomen eisen voor warmte-isolatie werden veel naoorlogse woningblokken van isolatiepakketten voorzien, afgewerkt met stucwerk of de toen populaire trespapanelen. Houten en stalen kozijnen werden vervangen door kunststof. Een blok woningen van architect Van Tijen in de Vlinderbuurt was in slechte staat en renovatie was te duur, zodat dit grotendeels werd gesloopt. De aangrenzende bebouwing bleek op vervuilde grond van het voormalige Gemeentelijk Gasbedrijf te staan en moest worden gesloopt. Door de sloop van enkele vooroorlogse bouwblokken, sanering van de grond en nieuwbouw is hier een nieuwe, afwijkende enclave ontstaan.

Rond het Boerengat en het Buizengat waren van oudsher kantoren en bedrijven gevestigd. Hier kwam veel nieuwbouw, vooral woningbouw. Het voormalige terrein van de Drinkwaterleiding rond de watertoren werd met behoud van de bestaande gebouwen en bassins getransformeerd tot een nieuwe woonwijk.

Hoek gerdesiaweg vander Stoep

Het met trespa beklede woningblok op de hoek Gerdesiaweg en Marinus van der Stoepstraat staat op de nominatie om gesloopt te worden.

Menno Janssen, 2021

Anno nu

De stadsvernieuwingsperiode, waarin vooral voor de lagere inkomens betaalbare huisvesting van goede kwaliteit werd beoogd, ligt inmiddels achter ons. In het neoliberale tijdperk ligt het initiatief bij de marktpartijen. Kralingen is een aantrekkelijke woonwijk nabij het centrum en dus in beeld als nieuwbouwlocatie voor bakfietsmensen. In Jaffa is de stadsvernieuwing alweer gesloopt en vervangen door retro-architectuur. Ook voor de bouwblokken uit de wederopbouw bestaan dergelijke plannen. De renovaties met trespa en stucwerk hebben hun beste tijd gehad. De renovatie van het complex woningen en winkels aan de Beneden Oostzeedijk en het Slaakhuys laten zien dat renovatie mogelijk is. Maar de sloop/nieuwbouw reflex die in Rotterdam altijd de boventoon voert, voorspelt weinig goeds.

2018 Lusthofstraat Rene Stoute NL Rt SA 4305 237 01

In de Lusthofstraat komen alle bevolkingsgroepen bijeen.

René Stoute, Stadsarchief Rotterdam, 2018

Tour Kralingen

Onderwerpen
Buurten
Buurten
Kralingen