• Artikelen

Klooster Una Sancta

In 1965 werd aan de Karel Doormanstraat een geestelijk oriëntatie- en ontmoetingscentrum geopend dat geleid werd door de paters missionarissen van het Heilig Hart, ook bekend als de paters van Una Sancta.

Klooster Una Sancta

Op 21 juni 1963 werd door deken mgr. B.G. Henning de eerste paal geslagen voor rooms katholiek-oecumenisch centrum Una Sancta.

Ary Groeneveld, Stadsarchief Rotterdam

De deken van Rotterdam, mgr. B.G. Henning, heeft gisteren in een kwartier tijd de eerste paal geheid voor het Una Sancta-centrum naast het gebouw Atrium aan de Karel Doormanstraat. De bouw van dit r.k. oecumenisch centrum zal vermoedelijk anderhalf jaar vergen. Het wordt een geestelijk oriëntatie- en ontmoetingscentrum, en zal geleid worden door de paters missionarissen van het Heilig Hart, ook bekend als de paters van Una Sancta. Zeven jaar geleden ontstond het plan voor dit geestelijk trefpunt in de nieuwe binnenstad, in oktober 1961 kwam de transactie met de gemeente over dit stuk grond van 225 vierkante meter tot stand. Het ontwerp is gemaakt door het Rotterdamse architectenbureau W. Fiolet, de bouw is opgedragen aan de firma Adr. van Maren.

Het gebouw krijgt een open ruimte langs de straat als tijdschriftenhal, met daarachter een wat hoger gelegen leeszaal. Voor gespreksgroepen en bezinnings- en studiebijeenkomsten komt er een flinke zaal, die met de brede gang als expositieruimte dienst kan doen. Ondergronds komt een kleine kapel, die de hele dag open zal zijn.

Het Vrije Volk 22 juni 1963

Klooster Una Sancta

Omslag van het tijdschrift Una Sancta, contactblad voor alle vrienden van Una Sancta te Rotterdam.

Stadsarchief Rotterdam

Zieltjes winnen

In 1924 hadden de broeders van het Heilig Hart Van Jezus in Arnhem een informatiebureau over het katholieke geloof opgericht. In 1942 volgde een bureau in Rotterdam en in 1943 in Eindhoven en Den Haag. Het Haagse bureau heette Una Sancta Ecclesia Catholica, de twee andere kortweg Una Sancta. Het was de bedoeling mensen in een informele sfeer te bekeren tot het katholieke geloof. Una Sancta Rotterdam was gevestigd nabij de kathedraal aan de Mathenesserlaan. Met het nieuwe gebouw kreeg zij een plek midden in het centrum. In de jaren zestig veranderde de doelstelling van Una Sancta. De centra kregen een belangrijke rol in de oecumenische beweging, de samenwerking van verschillende christelijke kerkgenootschappen. Kortom, in plaats van ‘zieltjes winnen’ het samen bezinnen op de eenheid der kerken. Er was onder het motto ‘Kwartier voor god’ een dagelijkse korte oecumenische dienst om kwart voor een. Ook waren er regelmatig bijeenkomsten en activiteiten. Er woonden zeven priesters, die vrijgesteld waren van andere werkzaamheden. Soms wordt het gebouw daarom omschreven als klooster. Op 21 juni 1963 werd de eerste paal geslagen; op 30 juni 1965 verhuisden de priesters naar het gebouw. Pas in april 1966 werd het gebouw officieel in gebruik genomen.

Er was onder het motto ‘Kwartier voor god’ een dagelijkse korte oecumenische dienst.
Klooster Una Sancta

De kapel in 2020, vlak voor de verbouwing.

www.burglandbouw.nl

De dank van de provinciaal ging ook uit naar de architect W. Fiolet, die een “aantrekkelijk maar niet opdringerig, vriendelijk en vertrouwenwekkend huis heeft ontworpen”, de bouwer Adriaan van Maaren en de binnenhuis-architect Chris van de Heuvel, die de ideeën van de architect hun vorm hebben gegeven en voorts de zeer velen, die de bouw financieel mogelijk hebben gemaakt.

Nieuwe Schiedamsche Courant 23 april 1966

Klooster Una Sancta

Voorgevel van het Una Sancta gebouw.

Stadsarchief Rotterdam

Asymmetrisch

Het gebouw bestaat uit vier verdiepingen op een hoge begane grond met een winkelruimte. In de kelder was een kapel. De lezingenzaal op de begane grond was zowel voor Una Sancta als voor de winkel bedoeld. Op de verdiepingen woonden de priesters. Het gebouw heeft een betrekkelijk gladde, vlakke gevel met een bekleding van lichtgrijze kunststeen platen. De gevel is asymmetrisch; aan de linkerzijde bevindt zich de entree en het trappenhuis; aan de rechterzijde zijn strookvensters bestaande uit vijf identieke staande ramen en twee even brede deuren, die toegang geven tot een balkon. De eerste etage heeft geen balkon maar zeven ramen. Ramen en deuren zijn van aluminium. De verticale rij balkons is asymmetrisch geplaatst. De balkons hebben een borstwering van donkergrijs kunststeen. Bij het trappenhuis is de contravorm van de gevel toegepast: ter plekke van de vensters is de gevel dicht en ter plekke van de borstweringen zit een langwerpig raam.

In de winkelruimte was een boekwinkel gevestigd, Auwers, Faber en Van Raaij, met een speciale afdeling oecumenische en rooms-katholieke godsdienstige uitgaven. De winkel werd op 29 oktober 1965 geopend door Godfried Bomans. De winkel werd in 1971 de Centrumboekhandel. Later werd het een sportzaak.

Klooster Una Sancta

Het gemeentelijk monument wordt opgeknapt en verhuurd.

Parc Makelaars, 2021

Anno nu

Het gebouw is na het vertrek van Una Sancta in gebruik geweest bij verschillende kleine katholieke kerkgenootschappen. In een overzicht uit 2007 staan vermeld: de Hongaarse gemeente, de Italiaanse gemeente, de Byzantine Ritus en de Keluarga gemeenschap. In 1999 is het gebouw aangemerkt als gemeentelijk monument. Het pand wordt door IRVA architecten herbestemd tot negen luxe appartementen; de winkelruimte op de begane grond en het souterrain zijn in ere hersteld.

Klooster Una Sancta

Una Sancta voor de verbouwing

Marlies Lageweg, Platform Wederopbouw Rotterdam, 2021
Klooster Una Sancta

Links het Atrium, daarnaast Una Sancta in 2021

Marlies Lageweg, Platform Wederopbouw Rotterdam, 2020
Klooster Una Sancta

De winkelruimte in 2021

Parc Makelaars
Klooster Una Sancta

De entree van Una Sancta zit asymmetrisch.

Marlies Lageweg, Platform Wederopbouw Rotterdam, 2021
Klooster Una Sancta
Marlies Lageweg, Platform Wederopbouw Rotterdam, 2021
Architect
W.J. Fiolet
Periode
1961-1966
Locatie
Karel Doormanstraat 335, Rotterdam, Nederland
Onderwerpen
Gem. Monumenten
Buurten
Centrum
Gebouwen
Kerken Cultuur
Objecten
Karel Doormanstraat 335; 337