• Artikelen

Gebouw GG en GD (Zwemcentrum Rotterdam)

Het gebouw voor de Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst aan het goed bereikbare Zuidplein werd in 1958 gebouwd met het oog op de groei van Rotterdam Zuid. Tegenwoordig is het een zwembad.

Gebouw GG en GD (Zwemcentrum Rotterdam)

Het gebouw van de GGD vlak na oplevering.

Fototechnische Dienst, Stadsarchief Rotterdam, 1958

Het is nauwelijks voorstelbaar, maar het hypermoderne Zwemcentrum Rotterdam is gebouwd binnen de gevels van het oude GGD-kantoor. Een verrassende keuze van de architecten van bureau Kraaijvanger. Zeker in een stad waar sloop/nieuwbouw de boventoon voert. De nieuwbouw combineert fraai met de opgeknapte gevels van het gebouw van architect B. M. den Hollander van Gemeentewerken.

Gebouw GG en GD (Zwemcentrum Rotterdam)

Bouw van GG en GD aan de Van Swietenlaan.

Fototechnische Dienst, Stadsarchief Rotterdam, 1957

Voor de bevolking van Rotterdam-Zuid is dit nieuwe GGD-gebouw een grote aanwinst. Voor de stadsvorming van Zuid is het dat niet minder. Hier zullen voortaan alle activiteiten van onze gemeentelijke gezondheidsdienst in dit stadsdeel geconcentreerd zijn. De Eerste Hulppost aan de Maashaven wordt afgedankt. De ongeveer 300.000 Zuid-Rotterdammers zullen deze verhuizing naar het fraaie nieuwe gebouw met vreugde begroeten. De bouw heeft ƒ 4.651.000 gekost. De vloeroppervlakte is zelfs 200 vierkante meter groter dan in het centrale gebouw aan de Baan. Rotterdam-Zuid heeft dus reden dik tevreden te zijn. Maar tevreden mag de bevolking in Zuid ook zijn over de inrichting van haar nieuwe GGD-bezit. Twee fraaie, zeer ruime wachthallen vindt men op de begane grond en eerste verdieping van het tussengebouw, dat de beide lange vleugelgebouwen verbindt.

Het Vrije Volk 16 mei 1958

Gebouw GG en GD (Zwemcentrum Rotterdam)

De kantine van het GGD gebouw aan de Van Swietenlaan 80.

Fototechnische Dienst, Stadsarchief Rotterdam, 1958

Twee vleugels

Het gebouw voor de Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst was bedoeld als pendant van het Centrale gebouw aan de Baan uit 1940. De ligging aan het Zuidplein was natuurlijk gekozen met het oog op de -toekomstige- centrale plek van Rotterdam-Zuid en de goede bereikbaarheid. Het gebouw bestond uit twee gelijke vleugels van 70 meter lengte en 10 meter breedte, waartussen een gedeelte met ontvangst- en wachtruimtes. Hier was ook een garage voor zieken- en personenauto’s.

Gebouw GG en GD (Zwemcentrum Rotterdam)

Het naastgelegen Sportfondsenbad uit 1961 is inmiddels gesloopt ten behoeve van de nieuwbouw van Theater Zuidplein. Het zwembad is één gebouw opgeschoven.

Ary Groeneveld, Stadsarchief Rotterdam, 16 juni 1961

De vleugels hadden drie bouwlagen en bevatten gemeentelijke en particuliere instellingen op het gebied van de gezondheidszorg, zoals kruisverenigingen, de vereniging tot bestrijding der tuberculose, het consultatiebureau voor alcoholisme, de stichting tot bevordering van de schooltandverzorging, de Rotterdamse raad voor kinderuitzending, de stichting centrale organisatie ter bestrijding van huid- en geslachtsziekten, de vereniging Pro Juventute en de Rotterdamse stichting voor reumabestrijding.

Gebouw GG en GD (Zwemcentrum Rotterdam)
Marlies Lageweg, Platform Wederopbouw Rotterdam, 2023
Gebouw GG en GD (Zwemcentrum Rotterdam)
Marlies Lageweg, Platform Wederopbouw Rotterdam, 2023

Anno nu

Vooral in het interieur van het middengedeelte had architect Den Hollander zich uitgeleefd met glazen bouwstenen en allerlei decoratieve patronen. Volgens Het Rotterdamsch Parool was de ‘moderne en efficiënte inrichting overal esthetisch verantwoord’. Maar dit gedeelte is helaas al bij de verbouwing tot stadsdeelkantoor eind jaren tachtig gesneuveld. Eigenlijk resteren alleen nog de oorspronkelijke buitengevels van het GGD-gebouw. Aan de kant van het metrostation zijn grote glasvlakken gekomen met horeca. Vanwege het hergebruik van het gebouw heeft het zwembad een ongebruikelijke opzet: het bassin ligt niet zoals meestal in de kelder maar op de begane grond. De toegang tot het zwembad is dus op de eerste verdieping.

Gebouw GG en GD (Zwemcentrum Rotterdam)
Marlies Lageweg, Platform Wederopbouw Rotterdam, 2023
Gebouw GG en GD (Zwemcentrum Rotterdam)
Marlies Lageweg, Platform Wederopbouw Rotterdam, 2023
Gebouw GG en GD (Zwemcentrum Rotterdam)
Marlies Lageweg, Platform Wederopbouw Rotterdam, 2023
Gebouw GG en GD (Zwemcentrum Rotterdam)
Marlies Lageweg, Platform Wederopbouw Rotterdam, 2023
Architect
B.M. den Hollander (Gemeentewerken)
Periode
1954-1958
Locatie
Boerhaavestraat 19, Rotterdam, Nederland
Buurten
Zuid Carnisse
Gebouwen
Bedrijfsgebouwen