• Artikelen

Floriade

Als opvolger van de succesvolle manifestaties Ahoy’ in 1950 en E55 in 1955 krijgt Rotterdam in 1960 opnieuw een grote spraakmakende manifestatie, de Floriade.

Floriade

Floriade met kabelbaan in 1960

CC BY-SA Wouter Hagens

„Floriade". Zo zal de naam luiden van de internationale tuinbouwtentoonstelling, die in 1960 te Rotterdam zal worden gehouden. De organisator van de expositie, de heer Jac. Kleiboer, heeft dit gistermiddag bekend gemaakt. De naam Floriade kan worden vergeleken met de naam Olympiade, omdat tijdens de te houden internationale expositie te Rotterdam er naar zal worden gestreefd de beste prestaties te leveren op het gebied van de horticultuur. Het embleem van de tentoonstelling zal een ontkiemend zaadje zijn.

Algemeen Handelsblad 15 januari 1959

Tulp

Als opvolger van de succesvolle manifestaties Ahoy’ in 1950 en E55 in 1955 krijgt Rotterdam in 1960 opnieuw een grote spraakmakende manifestatie, de Floriade. De Nederlandse Tuinbouwraad en de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Tuinbouw- en Plantkunde wilden in 1960 een grote internationale tuinbouwtentoonstelling houden vanwege het honderdjarig bestaan van de Koninklijke Algemene Vereniging voor Bloembollencultuur in 1960. Bovendien was het vierhonderd jaar geleden dat Carolus Clusius de eerste tulpenbol uit Istanboel had geïmporteerd.

Floriade
Floriade

Als locatie wordt opnieuw het Park en het Museumpark met de bestaande hallen gekozen. Het is de bedoeling dat de schade van de watersnood en de verhoging van de Westzeedijk worden hersteld. De organisatie is opnieuw in handen van Jacob Kleiboer en Jan van Oostrom en de supervisie bij de vormgeving was weer in handen van Van den Broek en Bakema. Voor de tuinarchitectuur worden professor J.T.P. Bijhouwer en M.J. Vroom ingeschakeld. Als motto werd gekozen: Van kiem tot kracht.

De met vier paarden bespannen, uit 1850 daterende postkoets, die de tulpenbol van Istanboel naar Rotterdam zal brengen, vertrekt 30 maart uit Turkije. De tocht wordt gemaakt ter gelegenheid van het feit dat het vierhonderd jaar geleden is, dat de eerste tulpenbol via deze route naar West-Europa kwam. Dagelijks zal men een afstand van honderd kilometer afleggen waardoor men zes mei op de Rotterdamse tuinbouwtentoonstelling „Floriade" hoopt te arriveren.

De Volkskrant 12 februari 1960

Floriade

Vertrek van de Floriadepostkoets, de heer J. Kleiboer geeft het paard nog wat lekkers.

Nationaal Archief, Wim van Rossem, 20 maart 1960

Uitkijktoren

Een spectaculaire publiciteitsstunt is de reis die een postkoets met tulpenbollen van Istanboel naar Rotterdam maakt. Een karavaan met transportwagens, verzorgers, hoefsmeden begeleidt de twaalf in historisch kostuum geklede reizigers, die overal met veel enthousiasme worden ontvangen. Maar de grote troef van deze manifestatie is de bouw van een uitkijktoren van meer dan honderd meter hoogte aan de Parkhaven. De Euromast werd een blijvend symbool van Rotterdam en is nog altijd een toeristische attractie. Ook de bouw van de Euromast was spectaculair: de schacht werd als glijbekisting in 23 dagen opgetrokken en het optakelen van het stalen kraaiennest waren buitenkansjes voor fotografen en filmers.

Floriade

De glijbekisting van de Euromast op zes meter.

Stadsarchief Rotterdam, Ary Groeneveld, maart 1959
Floriade

Op 6 juli 1959 poseren de werknemers van Werkspoor trots voor het afgeleverde kraaiennest; het opvijzelen kan beginnen.

Dezer dagen zal worden begonnen met de eerste aanplant ten behoeve van de internationale tuinbouwtentoonstelling, die gedurende de maanden mei tot en met september 1960 te Rotterdam zal worden gehouden. De stichting zal niet alleen de beschikking krijgen over het gehele terrein van de voormalige expositie E-55 inclusief het park, maar ook over de grote tuin van Museum Boymans, welke in een voor de stad Rotterdam blijvend rosarium zal worden herschapen. De algehele organisatie van de zeer veel omvattende expositie (bollen, planten, bloemen en objecten, die zijdelings met de tuinbouw in verband staan) is opgedragen aan de organisator van de E-55, de heer Jac. Kleiboer.

De Tijd 3 november 1956

Floriade

Floriade terrein met de hallen en kassen aan de Westzeedijk en Wytemaweg.

Stadsarchief Rotterdam, Lex de Herder, 16 mei 1960
Floriade

Expositie in de Ahoyhal aan de Wytemaweg op de Floriade.

Stadsarchief Rotterdam, Lex de Herder, 16 mei 1960
Floriade

De Oud Hollandse tuin is nog bewaard gebleven na de aanleg voor de Floriade

Stadsarchief Rotterdam, Ary Groeneveld

Betonblokken

De Floriade vroeg veel voorbereiding en vanaf de winter van 1956 werd er al aangeplant. Het Park van Zocher werd grondig aangepakt; de sloot die de twee voormalige landgoederen scheidde werd vervangen door een rododendronlaan. Er werd veel bomen en struiken bijgeplant en de vijvers, grasvelden en bloemperken werden geherstructureerd. Voor het Herenhuis werd een klassieke Oud-Hollandse tuin aangelegd. Het Museumpark werd opgehoogd en achter museum Boijmans kwam een rosarium. Bij de bestaande hallen werden kassen gebouwd, waar vooral de land- en tuinbouw aandacht kon krijgen. Verder waren er volières in het Park, paviljoens met kippen, pony’s en andere dieren en een kaasmakerij. Onder het motto ‘Tuinen der Volkeren’ waren er paviljoens van Amerika, België, Frankrijk, Luxemburg, Nederland, West-Duitsland en Zweden. In een tropische kas was een Papoeahut met allerlei exotische planten, koffie-, thee- en cacaoplanten en zelfs een sawah met opschietende rijst.

Floriade

Halfopen betonmuurschermen op Floriade

W.J. van der Jagt

De hoofdentree lag opnieuw naast museum Boijmans. Over de Westzeedijk was weer een brug gebouwd en er was ook weer een gondelbaan. Als tegenwicht voor de kleurige en vormenrijke bloemen en planten vormden de gebouwde elementen een neutrale geometrische achtergrond. Er werd gebruik gemaakt van grijze betonblokken en halfopen betonelementen voor de gebogen muurschermen.

Heeft het eerste gedeelte van het tentoonstellingsterrein hoofdzakelijk een didactisch karakter, het tweede deel (in het Rotterdamse Park) is er vooral op berekend, het oog te strelen. Dat begint al dadelijk als men de houten luchtbrug over is en van een drie meter hoog, uit opensteense blokken gevormd, uitzichtplateau de romantische tuin in kijkt, over glooiende grasvelden met geboomte, bedden narcissen, rimpelende vijvers, beelden van moderne expressie (om Tollens te laten schrikken), bruggen, gebogen muurschermen, gebouwtjes voor recreatie, terrassen voor bolgewassen, kronkelende paden, een feestelijke tuinaanleg.

Algemeen Handelsblad 26 maart 1960

Floriade

Beeldententoonstelling Boijmans op de Floriade met op de voorgrond La Nuit van Maillol

Nationaal Archief, Herbert Behrens, 12 april 1960
Floriade

Beeld in tuin Boijmans voor Floriade

Nationaal Archief, Herbert Behrens, 12 april 1960
Floriade

Internationale beeldententoonstelling Boijmans op Floriade.

Nationaal Archief, Herbert Behrens, 12 april 1960

Internationale beeldententoonstelling

Naast natuur was er veel cultuur. Verspreid over het terrein stonden 160 beelden van internationale kunstenaars: Van Rodin en Maillol tot Moore en Marini. Met deze internationale beeldententoonstelling trad museum Boijmans nadrukkelijk naar buiten. Het beeld l’Homme qui marche (Lopende Man), een afgietsel van een beeld van Auguste Rodin, werd aangekocht door de gemeente en is sindsdien aan een daadwerkelijke wandeling door de stad bezig. Na de tuin van Boijmans kwam het beeld op de Joost Banckertsplaats, het Schouwburgplein en de Westblaak terecht, om in 2001 een definitieve plek in de Beeldenroute op de vernieuwde Westersingel te krijgen.

Als een enorm uitroepteken staat de Euromast in de Rotterdamse bodem geprikt bij het terrein, dat door „Floriade" in een enorme tuinderij is herschapen. Aan de voet van de toren, over de in- en uitrit van de Maastunnel heen, verbindt een brug Euromast en tentoonstellingsterrein. Kassen, vijvers, perken en ellenlange slingerpaden tekenen daar het patroon, waarbinnen de natuur een half jaar het rijk alleen krijgt... onder de ogen van honderdduizenden bezoekers.

De Volkskrant 23 maart 1960

Floriade

Prinses Beatrix opent de Floriade en Euromast op 25 maart 1960, vermoedelijk met directeur Oerlemans van de Euromast.

ANP Photo Benelux Press

Succes

Op vrijdag 25 maart werd ‘het grootste flora-festijn aller tijden’ officieel geopend door prinses Beatrix. Ook de Euromast ging die dag open. Op zondagavond 25 september half tien werd de Floriade afgesloten. In de laatste weken was er nog de tentoonstelling Herfstglorie. De Floriade was de beoogde ‘symfonie van schoonheid, een dorado voor hen, die in verrukking komen van alles, dat bloeit en groeit’ geworden. En een groot succes met ruim 4 miljoen bezoekers. Ook de Euromast had met 681.000 bezoekers meer dan de beoogde half miljoen en bleek een toeristische trekpleister. De Floriade, die 12 miljoen gulden had gekost, leverde zodoende een batig saldo op. ‘Maar,’ zei burgemeester Van Walsum, ‘niet het batige saldo is de hoofdzaak. Belangrijk is dat Rotterdam de gelegenheid kreeg zovelen uit binnen- en buitenland te confronteren met de stad.’

Floriade

Floriades waren er daarna in Amsterdam (1972, 1982), Zoetermeer (1992), Hoofddorp (2002) en Venlo (2012). In 2022 is de volgende Floriade in Almere. De latere Floriades waren minder succesvol en leidden vaak tot flinke tekorten.

Periode
25-03-1960 t/m 25-09-1960
Locatie
Het Park, Baden Powelllaan, Rotterdam, Nederland
Onderwerpen
Algemeen