• Artikelen

Een nieuwe manifestatie: E55

E55 was een nieuwe manifestatie met als centrale thema ‘de wederopbouw van de verwoeste stad en de wil om de moeilijkheden te overwinnen.’

Een nieuwe manifestatie: E55

„In dankbaarheid voor wat in tien jaren is gedaan en de blik vol vertrouwen gericht op toekomst, stel ik deze manifestatie in werking." Met deze woorden werd de tentoonstelling E55 op 18 mei 1955 door Koningin Juliana geopend. Na het grote succes van Ahoy’ verzorgde hetzelfde team op dezelfde plek vijf jaar later een nieuwe grote manifestatie: E55. Centraal thema was ‘de wederopbouw van de verwoeste stad en de wil om de moeilijkheden te overwinnen.’ E55 staat voor Nationale Energie Manifestatie. Energie in de zin van levensdrift, de wilskracht en werklust om het land na de oorlog en de watersnood te herbouwen. Veel bedrijven gebruikten de manifestatie om nieuwe producten en innovaties aan het grote publiek te tonen: televisie, ruimtevaart en delfstoffenwinning. Achteraf lijkt de manifestatie in zijn vormgeving en thematiek ook het thema kernenergie te introduceren, dat ook op de Wereldtentoonstelling in Brussel in 1958 met het Atomium leidend was.

E55 staat voor Nationale Energie Manifestatie. Energie in de zin van levensdrift, de wilskracht en werklust om het land na de oorlog en de watersnood te herbouwen.
Een nieuwe manifestatie: E55

De ingangspartij ontworpen door Van den Broek en Bakema, een zeildak van 75 meter lengte.

Architectenbureau Broekbakema
Een nieuwe manifestatie: E55

Affiche van de Manifestatie van Nederlands Energie E55.

Stadsarchief Rotterdam
Een nieuwe manifestatie: E55

Opening E55 door Koningin Juliana op 15 mei 1955. Wandeling door de Energiehal langs het waterbassin.

Tiemen van der Reijken, Nationaal Archief 016-1181

Willen is kunnen

De Ahoy’hallen kregen een uitbreiding: de Energiehal. Behalve een brug was er nu ook een kabelbaan over de Westzeedijk. Op de Brug-der-kennis, ontworpen door Paul Schuitema, werden verschillende vormen van onderwijs getoond. Ook nu weer waren veel jonge kunstenaars en ontwerpers ingeschakeld, die later grote bekendheid zouden krijgen, zoals Karel Appel, Constant Nieuwenhuys en Wim Crouwel. Karel Appel maakte een honderd meter lange felgekleurde wandschildering bij de entree aan de Mathenesserlaan. Constant Nieuwenhuys ontwierp een vijftien meter hoge stalen constructie, het ‘Symbool van Neerlands Wil en Werk’. Bij de Westzeedijk stond de veertig meter hoge Aeolusmast van Arie Jansma, die kon meebewegen in de wind. “Willen is kunnen” stond op het contragewicht.

Karel Appel maakte een honderd meter lange felgekleurde wandschildering bij de entree aan de Mathenesserlaan.
Een nieuwe manifestatie: E55

De ‘brug-der-kennis’ over de Westzeedijk met de Aeolusmast van Arie Jansma.

Architectenbureau Broekbakema
Een nieuwe manifestatie: E55

De honderd meter lange felgekleurde wandschildering van Karel Appel, voorstellende de levensdrift van de mens.

Nationaal Archief 907-0825
Een nieuwe manifestatie: E55

Overzicht van de entreezijde aan de Mathenesserlaan, naast Museum Boijmans Van Beuningen.

Architectenbureau Broekbakema

Ruimtevaart

Op het terrein waren allerlei voorbeelden van Nederlandse bedrijvigheid te zien, zoals een jaknikker, een koeltoren, een mijnspoor, bruggen, vliegtuigen en treinen, een telefooncentrale en een gigantische maquette van het stroomgebied van de Rijn. Het thema bouwen kreeg gestalte in de geprefabriceerde paviljoens. Ruimtevaart kreeg gestalte in de vorm van een zestig meter hoge kraan met open gondels, maanmensen in ruimtepakken en een simulatie van gewichtloosheid. Landbouw en veeteelt waren in Het Park geconcentreerd. Daar waren ook de paviljoens van de elf provinciën te vinden. Het vermaakscentrum bestond dit keer uit een internationale verzameling cafés en restaurants, waarvan Chalet Suisse een overblijfsel is.

Ruimtevaart kreeg gestalte in de vorm van een zestig meter hoge kraan met open gondels, maanmensen in ruimtepakken en een simulatie van gewichtloosheid.

Een noviteit was de televisiestudio, waar het publiek live de uitzending kon volgen. Op het terrein waren televisietoestellen opgesteld. Mies Bouwman begon hier haar succesvolle televisiecarrière. Er is vooral reclame te zien. Voor veel Nederlanders was het de eerste kennismaking met dit nieuwe fenomeen.

Een nieuwe manifestatie: E55

Wegwijzer Rotterdam/E55.

Collectie Paul Groenendijk
Een nieuwe manifestatie: E55

Wegwijzer Rotterdam/E55.

Collectie Paul Groenendijk

We gaan nog even E-ën

E55 was wederom een publiekssucces. Op beide pinksterdagen alleen al waren er 60.000 bezoekers. In totaal kwamen ruim drie miljoen bezoekers naar de tentoonstelling. Ook financieel was het een succes.

Het Vrije Volk verzorgde opnieuw een speciale festivalkrant. Daarin valt te lezen: De E-55 is al een begrip geworden. Maar in onze rappe tijd blijkt zelfs deze uiterst korte en aansprekelijke titel nog te lang te zijn. In Rotterdam is reeds het nieuwe werkwoord „E-ën" in zwang gekomen. „Kom, we gaan nog even E-ën", hoorden we ten minste.

Het Vrije Volk 30-5-1955

Siebe Thissen, directeur van BKOR (Beeldende Kunst in de Openbare Ruimte Rotterdam) schreef een boeiend artikel over Karel Appel in Rotterdam.

Onderwerpen
Algemeen