• Actueel

Zorglocaties en herstellingsoorden

Geplaatst op 03 april 2020

Zorglocaties en herstellingsoorden

Parkherstellingsoord Rotterdam 1927-1929

Stadsarchief Rotterdam. 56 Archief van de Gemeentesecretarie Armwezen

Nu het Songfestival verplaatst is naar 2021 heeft Ahoy veel ruimte. De hal maakt zich daarom klaar om als tijdelijke zorglocatie voor coronapatienten te fungeren. Ditzelfde gebeurt met oude ziekenhuisvleugels of hotels. Nederland heeft tekort aan opvang. Voor daklozen, zieke patiënten of herstellende patiënten.

In Rotterdam is nog een locatie vrij. Het Parkherstellingsoord van architect Hemmes achter de Noorse kerk. Het ziet er nu niet zo aantrekkelijk meer uit met zijn rolluiken maar het eenvoudige gebouwtje was een prima en zonnige plek voor herstellende patiënten tot ongeveer 1955. De Stichting Park Herstellingsoorden onder toezicht van het Rode Kruis werd in 1925 opgericht als een goedkoop alternatief voor ziekenhuisopname. Een Park Herstellingsoord werd gezien als een eenvoudige inrichting, met een in de open lucht opgestelde lighal met ruststoelen met grote ramen. De patiënten worden overdag verpleegd en keren 's avonds weer terug naar hun eigen huis.

De patiënten moesten aan bepaalde eisen voldoen volgens RISOTI in Nieuwsblad van het Noorden 11-2-1926:
Zij moeten niet ziek genoeg zijn voor een verblijf in een ziekenhuis.
Zij moeten geen bijzondere verpleging behoeven.
Zij moeten bij voorkeur zonder hulp naar het Parkherstellingsoord kunnen komen. (In noodzakelijke gevallen stelt hiervoor de Gemeentelijke Geneeskundige Dienst haar auto disponibel).
Zij moeten binnen pl.m. 6 weken een gunstig resultaat beloven.
Zij moeten het thuis niet beter hebben.
Zij moeten geen infectie-gevaar opleveren.

Parkherstellingsoord Rotterdam 1927-1929 exterieur


Het gebouwtje stond eerst aan de Heuvellaan maar moest net als de Noorse Kerk verplaatst worden omwille van de tunneltraverse van de Maastunnel. De nieuwe locatie was zo mogelijk nog mooier dan de vorige. Wel waren er voortdurend financiële problemen bij de vereniging. 'Van de 32 patiënten zijn 20 gemeentelijke patiënten, de overigen betalen gedeeltelijk zelf. Slechts zeer zelden komt het voor, dat de volle prijs, ƒ1.25 per dag, kan worden betaald. De rest legt de vereeniging er dan bij, welke onkosten zij uit contributies en giften moet bestrijden.' Rotterdamsch Nieuwsblad, 18-06-1928

Tot hoe lang het Parkherstellingsoord in bedrijf is gebleven is onduidelijk. Tijdens de manifestatie Ahoy' in 1950 staat het gebouw nog als sanatorium op de plattegrond, maar tijdens de Floriade in 1960 deed het gebouw dienst als Bureau Uitvoering. Na beëindiging van de Floriade werd het gebouw in gebruik genomen als werkplaats door de gemeente. De glasgevel is toen vervangen door rolluiken. Dat is het enige minpuntje, want het had anders zo in gebruik genomen kunnen worden. Er passen 32 bedden in, het ligt dicht bij Erasmus ziekenhuis en aan het Park. Goed voor elk herstel.

Parkherstellingsoord op huidige locatie met rolluiken, Stadsarchief Rotterdam, 1958