• Actueel

Wederopbouw als leidraad voor de gelukkige stad

12 maart 2018

Rondleiding Lijnbaan 180307

Platform Wederopbouw Rotterdam werd gevraagd om bij te dragen aan het Kennis- en innovatielab De Gelukkig Stad. Dit honours programme is een samenwerking tussen studenten en academici van de TU-Delft, Leiden Universiteit en Erasmus University. Zij buigen zich vanuit de verschillende vakgebieden over een concreet ontwerpvraagstuk met betrekking tot geluk. Begeleid door Plein 06 werd het thema voor dit jaar: een nieuwe ontmoetingslaag (plek/ruimte/ontwerp) aan de binnenhoven van de Lijnbaanflats.

Het innovatielab De Gelukkige Stad verbindt het thema aan de idealen van de wederopbouw en wat dat heeft achtergelaten in Rotterdam. Platform Wederopbouw Rotterdam gaf in dit kader een rondleiding en een lezing.

Afgelopen woensdag 7 maart kregen de studenten een avondrondleiding door Rotterdam. Op de Lijnbaan werd het moderne concept van toentertijd uitgelegd. Vooraf vond er een lezing plaats in het Groot Handelsgebouw. De wederopbouw in de stad, de gedachtes achter de architectuur en stedenbouw van die tijd en hoe er in de stad van nu mee omgegaan kan worden, waren thema's die aan bod kwamen. Ook kunst en fotografie, zoals het project De Utopie Voorbij van Joost van der Vleuten, vonden hun toegang in het programma. Gevoed met gedachtes uit de wederopbouw gaan de deelnemers de komende maanden deze idealen verbinden aan hun project De Gelukkige Stad. Wij zijn uiteraard heel benieuwd!