• Actueel

Visiedocument District East

Geplaatst op 18 oktober 2019

Visiedocument District East

District East overhandigt projectleider René Lamers (Gemeente Rotterdam) het visiedocument

16 oktober 2019

Tijdens de lancering van belangenvereniging District East afgelopen woensdag 16 oktober werd het visiedocument met richtlijnen voor de ontwikkeling van het gebied aangeboden aan de gemeente Rotterdam. René Lamers, projectleider van het gebied Central District nam het exemplaar in ontvangst.

Wat is er aan de hand? De wederopbouwbedrijvenstraat naast het station, of eigenlijk tussen twee stations in (Centraal en Hofplein) functioneert in de loop der jaren steeds minder. Een goede connectie met het stadscentrum blijft uit. Na de bouw van de Weenaflat in 1984, wordt de Delfstestraat zelfs een 'achterkant' en grimmig uitgaansgebied. Vanaf 2000 ontstaan er plannen van gemeente, ontwikkelaar LSI en ZUS om het gebied op te vijzelen. Echter de crisis en financiële debacles teisteren de straat en het Schieblock. ZUS werpt zich op om het gebied tot creatieve broedplaats te ontwikkelen en krijgt de mogelijkheid de luchtsingel te bouwen en dakakker aan te leggen. Het concept werpt zijn vruchten af het gebied trekt creatieve ondernemers en krijgt internationale faam. Het rauwe, stedelijke gebied is populair bij kunstenaars en studenten maar eveneens bij expats en corporate professionals. De plannen voor herontwikkeling of sloop blijven echter bestaan, de toekomst is vaag.

Visiedocument Het document is een roep om samenwerking. Ook de ondernemers zitten niet te wachten op terugkerende verpaupering, maar willen de creatieve broedplaats die het gebied nu is graag behouden. Dat het gebied een mix van lokale kleinschalige creativiteit en internationale inspirerende corporates wordt. Waar wonen gericht is op jonge moderne stadsbewoners. Daartoe heeft de belangenvereniging een aantal richtlijnen beschreven die ze graag met de gemeente willen bespreken en toepassen.

De richtlijnen De belangenvereniging hoopt hiermee duidelijk te maken welke elementen voor hen van belang zijn om het gebied op een juiste wijze te ontwikkelen. Hoe behoud je met elkaar het goede? Dit zijn de richtlijnen puntsgewijs:

- de vereniging fungeert als 1 aanspreekpunt naar alle partijen toe

- transparante overleggen en heldere afspraken (bijv over onderhoud)

- focus op terugkeer, fasering bevordert tijdelijke huisvesting in het gebied

- tijdelijkheid als kans, tijdens planvorming en bouw, soepel omgaan met initiatieven

- behoud van architectuur, respecteer het rauwe karakter

- binnenstad ja, woonwijk nee, kies voor kleine woningen voor jongere doelgroep

- laagdrempelige huren, een noodzaak voor de humuslaag van creativiteit

- gemixt gebruik, geen ketens, zorg dat het gebied authentiek blijft

- huurderstoets, nieuwe huurders laten voldoen aan profiel district east

Vervolg Na de herfstvakantie gaat het bestuur van District East, bestaande uit Nikki van Dijk (Biergarten/MESS), Valerie Kuster (Op het Dak) en Mark Snijders (We are you) met de gemeente om tafel. In de hoop dat ze daadwerkelijk inspraak krijgen in de uitvoering van de plannen om de waarde van het gebied die zij met elkaar gecreëerd hebben te kunnen behouden. 'We stand our ground' is de leus waarmee ze hun District East verdedigen. En die is niet ongegrond.

Voor meer info bezoek de website van DistrictEast.nl.