• Actueel

Plannen Zomerhofkwartier bekend

Geplaatst op 13 juli 2020

1b city identity come together verkleind

Op het herkenbare blauw-witte gebouw in ZOHO verrijst een woonblok.

Echo Urban Design iov Leyten/Stebru

Het Zomerhofkwartier, ook wel ZOHO genaamd, is sinds de wederopbouw een wijk met veel bedrijven en weinig woningen. Het enigszins geïsoleerde gebied verloederde in de loop der tijd maar is het afgelopen decennium door creatieve bewoners en ondernemers getransformeerd tot een levendig werkgebied. Zoho werd een begrip.

Tender ZOHO

In 2018 is door Havensteder en de gemeente Rotterdam bepaald dat het gebied ontwikkeld zou worden tot een woon/werkgebied. De ZOHO-ondernemers, verenigd in ZOHO-citizens, zorgden dat de ontwikkeling met behoud van de creatieve identiteit zou gebeuren en kregen een stem in het keuzeproces. De uitgeschreven tender werd in 2019 gewonnen door het team Leyten/Stebru met het ontwerpteam ECHO urban design, Orange Architects, More Architecture, Studio Nauta en MoederscheimMoonen Architects. De contractonderhandelingen hebben even geduurd maar sinds eind juni zijn de plannen bekend gemaakt.

Het plan

Het voorliggende plan bouwt verder op de sterke gemeenschap van creatieve ondernemers en voegt nieuwe lagen toe met woonruimte voor een gemengde groep, waarbij de nadruk ligt op sociale en middenhuur (65%). Op de bestaande industriële ‘makerslaag’ is een opgetild veenlandschap gelegd met daarop de stadse woonlaag. Verschillende collectieve ruimtes zoals een publieke sporthal, een huiskamer voor de wijk en mobiliteitshub stimuleren het onderlinge contact van de vernieuwde community. Dit gaat wel ten koste van de hoeveelheid ondernemersruimte. De intentie is om terugkerende ondernemers betaalbare huren aan te bieden om zo de creatieve sfeer in het gebied te waarborgen.

Het markante Glazen Gebouw vormt de drager voor de woningen. Bron: Echo Urban Design

Behoud kernwaarden

Behalve het vraagstuk over behoud van de creatieve ondernemers speelt ook de vraag in hoeverre de bestaande architectuur als drager van deze creatieve gemeenschap blijft bestaan. Het antwoord op deze vraag zal veelal afhangen van bouwtechnische kosten en mogelijkheden. De intentie is ook in deze kwestie om de huidige uitstraling te handhaven. In principe zou dit mogelijk moeten vanwege de dynamische opzet van het plan. De hoofdstructuren, de programmatische en ruimtelijke kaders en de beeldkwaliteit zijn vastgelegd, terwijl de exacte invulling nog deels open blijft.

Participatie

De ZOHO-citizens hopen bij de exacte invulling wederom een actieve rol te kunnen spelen. Het participatieproces met de gebruikers staat nog in de startblokken, maar een eerste stap is gedaan door op 9 juli een informatiemiddag te organiseren waar bezoekers door de wijk konden wandelen en op zes informatiepunten geïnformeerd werden over het plan. Ruim 170 mensen bezochten de wandeling op de regenachtige donderdag.

Op zes punten in Zoho konden mensen zich op 9 juli laten informeren over de plannen.

Op de hoogte blijven van de plannen kan door aan te melden voor de nieuwsbrief of de website: ziejeinzoho.nl te bekijken.

Lid worden van ZOHO-citizens? Klik hier.

Artist impressions: Echo Urban Design